Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kam s ním? Vyhřívání příjezdové cesty ke kongresovému centru Babylon vyřešilo problém kam se sněhem

Rozhovor TZB-info s Martinem Michalským, technickým pracovníkem firmy Arnema je třetí z řady rozhovorů s partnery portálu TZB-info. Ti podporují dlouhodobé informační projekty portálu a jeho další rozvoj a jejich špičkové výrobky reprezentují nové trendy v oboru.

TZB-info: Na českém trhu zastupujete italskou firmu Giacomini, velkého evropského výrobce systémů pro velkoplošné vytápění a chlazení. Mohl byste uvést nějaké zajímavé akce realizované u nás v letošním roce?

Martin Michalský: Co se týká systémů pro chlazení, tak tam jsme letos pouze ve stadiu příprav některých projektů. Bohužel, co se týká vlastní stavby, dochází v těchto případech ke zpoždění. Potěšením pro nás však byla spolupráce při realizaci a dodávkách velkoplošných systémů vytápění pro novou víceúčelovou sportovní halu TIPSPORT aréna v Liberci. Vzhledem k požadavkům moderních hal s ledovou plochou bylo také v tomto případě použito systému vytápění podloží pod chlazením ledové plochy, které má zabránit promrzaní základů. Výstavba této haly zahrnovala taktéž výstavbu několika tělocvičen vybavených dřevěnými podlahami. V těchto tělocvičnách byl uplatněn systém podlahového vytápění s uložením trubkového registru podlahového topení do instalačních lišt na rovných izolacích.

Rád bych zmínil ještě jednu zajímavou realizaci provedenou letos na podzim - v tomto konkrétním případě hrají jednu z hlavních rolí klimatické podmínky místa instalace. V rámci výstavby hotelového a kongresového centra Babylon v Liberci vyvstal při projektování příjezdové komunikace k objektu problém: kam se sněhem, který je zapotřebí v zimě z této komunikace odhrnout. Na sněhové bariéry prostor nebyl, a tak vznikla myšlenka vybavit tento úsek komunikace vyhříváním, které by napadaný sníh rovnou rozpustilo, takže by mohl odtéci. Tím by byl zajištěn komfortní příjezd do kongresového centra a zároveň vyřešen problém "Kam s ním". Dnes je celá stavba dokončená a zima, která se již blíží, jistě celý systém řádně prověří.

TZB-info: A na co se ještě do konce roku chystáte?

Martin Michalský: V současné době probíhá prodejní akce NAPOJTE SE, čeká nás prezentace v rámci veletrhu AQUATHERM 2005, kterého se po roční pauze budeme účastnit na naší tradiční ploše v pavilonu F. Zde bychom se rádi setkali s našimi zákazníky a partnery a využili veletržní atmosféry k informování o novinkách v sortimentu GIACOMINI. U významných realizací bude záležet na průběhu staveb - zda dojde k vlastním instalacím.

TZB-info: O jaké výrobky mají zákazníci největší zájem?

Martin Michalský: Zájem o naše výrobky je skutečně široký v celé šíři nabídky výrobního programu.

TZB-info: Máte vlastní školicí středisko. Co vás k jeho založení vedlo? Montéři, kteří nemají vaše školení, nemohou vaše výrobky instalovat?

Martin Michalský: Ke zprovoznění našeho školicího střediska nás vedla snaha zajistit pro montážní a spolupracující firmy, kteří ve své praxi používají výrobky GIACOMINI, co nejkvalitnější vyškolení. Školení probíhající v rámci různých firemních dnů neposkytují takový prostor pro předvedení všech možností a správné instalace. Tyto zkušenosti nás vedly k tomu, že jsme vybavili školicí středisko funkčními systémy a vzorky. Účastník školení získá nejen ucelený přehled o výrobcích GIACOMINI, ale vše si může také prakticky vyzkoušet. O absolvování tohoto školení získávají účastnící certifikát, který má platnost dvou let. Montéři, kteří uvedený certifikát nemají, samozřejmě výrobky GIACOMINI mohou instalovat, avšak držitel certifikátu je pro investora zárukou, že je informován o výrobcích GIACOMINI a je vyškolen v jejich používání.

TZB-info: Jste partneři portálu TZB-info. Jaký význam přikládáte informacím na internetu?

Martin Michalský: S portálem TZB-info spolupracujeme dlouhodobě. V letošním roce jsme se však rozhodli pro intenzivnější spolupráci. Cílem této spolupráce je nejenom prezentace výrobků GIACOMINI, ale také snaha poskytnout zájemcům informace o našich výrobcích na internetu. Přikládáme veliký význam informacím, které jsou prostřednictvím internetu poskytovány. Z toho důvodu jsme také začátkem letošního roku zprovoznili na našich webových stránkách technickou databázi výrobků GIACOMINI, kde uveřejňujeme veškeré technické informace týkající se jednotlivých výrobků.

Za TZB-info se ptala RNDr.Jana Plamínková

ZAJÍMAVOST:

Jednou ze zajímavých realizací s využitím výrobků GIACOMINI je projekt vytápění bytových domů pro bytové družstvo Horní Proseč - Domovina v Jablonci nad Nisou. Architekt stavební části navrhl stavět stropy jako na místě odlévané betonové konstrukce. Spodní podhled stropů, dodávaný jako továrně vyrobený panel, slouží současně jako ztracené bednění pro betonáž. Této skutečnosti využil projektant vytápění a umístil vodorovné rozvody otopné soustavy do na stavbě vyráběné betonové vrstvy.
Podrobný popis včetně fotografií najdete v článku Moderní trendy rozvodů topení obytných domů v současné stavební praxi.

AKTUALITA:


 
 
Reklama