Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na stavbu - Technické detaily vyhřívání přijezdové cesty u hotelu Babylon v Liberci

Vyhřívání přijezdové komunikace vyřešilo problém s odklízením sněhu. Článek přináší technické podrobnosti ke stavbě, o které jsme informovali v článku z 24.10.2005.

Vyhřívaná komunikace

Průjezdnost řady komunikací v zimě je závislá na odklízení sněhu. Pro odklizený sníh je nutný dostatek místa v okolí komunikace nebo odvoz sněhu na povolenou skládku. Stále častěji používanou variantou je vytápění povrchu komunikace, které zajistí odtátí sněhu nebo náledí, aniž by byl nutný zásah technické čety. Aktuálním příkladem uplatnění tohoto řešení je příjezdová komunikace k Hotelu Babylon v Liberci. Komunikace vybudovaná v roce 2005 usnadňuje příjezd k hotelu, jehož kapacita byla zvýšena přístavbou a slouží především hostům liberecké víceúčelové Tipsport Areny. Důvodem vedoucím k tomuto rozhodnutí je výskyt častých sněhových srážek v Liberci podpořený skutečností, že komunikace se nachází v zářezu do terénu a má relativně velké stoupání (Obr. 1).


Obr. 1
 
Obr. 2

Systém

Realizované teplovodní vytápění komunikace, které je určeno pro zajištění odtávání padajícího sněhu, je zajištěno prostřednictvím plastohliníkového potrubí v betonové desce komunikace pod dlažbou. Jednotlivé topné smyčky jsou napojeny přes rozdělovač a sběrač na rozvod teplonosné látky, směsi vody a propylenglykolu v koncentraci 42 %, pracující s výpočtovým teplotním spádem 50/30 °C. V komunikaci je použito potrubí o dimenzi 20 x 2 mm PEX/AL/PEX s kyslíkovou bariérou tvořenou hliníkovou vrstvou (obr. 3, 4) a další systémové prvky, které dodalo zastoupení výrobce GIACOMINI, jablonecká společnost Arnema, s.r.o. a instalovala společnost Thermica plus spol. s r.o. Okruhy jsou z důvodu nejvyšších nároků na životnost tvořeny jedním kusem potrubí bez spojů s výjimkou napojení na rozdělovač a sběrač. K upevnění potrubí v požadovaných roztečích v modulu po 50 mm při pokládce jsou použity kotvící lišty uložené ve vzdálenosti po 1 m (Obr. 2).


Obr. 3
 
Obr. 4

Topný výkon

Ustálený stav při venkovní teplotě -15°C a při teplotním spádu 50/30°C zajišťuje topný výkon 300 W/m2. Ze stavební praxe je známo použití i větších výkonů, a to až 600 W/m2, které vyžaduje potřeba rychlého odstranění sněhu na pojezdových drahách letišť apod. Jako teplonosného média se pak používá většinou pára. Celkový topný výkon instalovaný na komunikaci k Hotelu Babylon vztažený k teplotnímu spádu 50/30°C a vnější teplotě -15 °C je 150 kW. Vzhledem k ohřívání komunikace a vzniku teplotních délkových dilatací byla vytápěná část komunikace rozdělena na úseky o délce do 6 metrů. Dilatační spáry vyplněné pružným materiálem jsou nejen mezi těmi částmi komunikace, ale i po jejich stranách směrem k okolním konstrukcím a dimenzovány na teplotní změny v rozsahu -10 °C až +60 °C.

K výkonu zdroje tepla

Podle údajů z HMÚ dochází k padání sněhu v podmínkách ČR nejčastěji při teplotách 0 až -10°C a hustota sněhu se pohybuje mezi 120 až 70 kg/m3. S klesající vnější teplotou klesá hustota sněhu, takže na jeho odtávání je pak třeba nižší tepelný výkon. Pro výpočet energetické potřeby je nutné stanovit nejen velikost tepla potřebného pro skupenskou změnu sněhu na vodu a její nezamrzající odtok z komunikace, ale i energetickou kapacitu vyhřívaných vrstev komunikace. Ty je totiž nutné pro zahájení odtávání prohřát tak, aby na povrchu byla dosažena teplota nad 0 °C. V daném případě umožní tepelný výkon 150 kW ohřátí konstrukce komunikace o 10 K během cca 6 hodin.


Obr. 5
 
Obr. 6
 
Obr. 7

K hydraulice

Rozdělovače a sběrače jsou vybaveny na jednotlivých okruzích regulačními šroubeními. Před rozdělovačem a sběračem je umístěn uzávěr, teploměr, odvzdušnění a otvor pro měřící sondu. Regulační šroubení slouží pro vyrovnání hydraulických parametrů jednotlivých okruhů.

Měření a regulace

Uplatněný systém měření a regulace sleduje dvěma čidly povrchovou teplotu komunikace a její vytápění zapíná při poklesu teploty pod +4 °C. Tento proces je možné ovládat i ručně s cílem šetřit tepelnou energii v závislosti na předpovědi počasí a s ohledem na dobu, která je potřebná k nahřátí komunikace na potřebnou teplotu. K bezpečnostním funkcím patří například sledování tlaku v systému signalizující potřebu doplnění teplonosné látky do systému, pokud by došlo k poruše. K sestavení článku byly použity údaje z technické zprávy k projektu. HIP stavby byla AGP-PJ projektová kancelář, Liberec.

Zdroj: www.topin.cz

 
 
Reklama