Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Každá čtvrtá komerční budova v Evropě je vybavena protipožárními produkty značky Siemens

Rozhovor s Jaromírem Studeným (PR service manager) ze společnosti Siemens je druhý z řady rozhovorů s partnery portálu TZB-info. Ti podporují dlouhodobé informační projekty portálu a jeho další rozvoj a jejich špičkové výrobky reprezentují nové trendy v oboru.

TZB-info: Společnost Siemens AG patří se svými 430 000 zaměstnanci mezi největší světové elektrotechnické koncerny. Co se dnes ve firmě děje nového?

Jaromír Studený: Siemens jako jediná společnost na světě pokrývá prakticky celé spektrum elektrotechniky a elektroniky. Není však jen výrobcem produktů, systémů a komplexních řešení, ale díky svým aktivitám na poli výzkumu a vývoje se významně podílí na udávání trendů v oblasti technologického vývoje. Uveďme si několik konkrétních příkladů: každá čtvrtá komerční budova v Evropě je vybavena protipožárními produkty značky Siemens, každá třetí evropská podzemní dráha je vybavena signalizačním a kontrolním systémem Siemens, 40 % všech nových automobilů prodaných v USA je vybaveno technologií Siemens, počítačový tomograf Somatom Sensation 64 je nejrychlejším a nejpřesnějším přístrojem svého druhu na světě.

TZB-info: V Česku působíte pod jménem Siemens Česká republika od roku 1990. V jakých oborech u nás působíte?

Jaromír Studený: Skupina podniků Siemens v České republice působí v oborech automatizace a řízení (produkty, systémy, komplexní řešení a služby pro průmyslovou automatizaci, technologie budov a řízení silniční dopravy), doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví.

TZB-info: Do Vaší skupiny patří 26 firem. Nesou všechny značku Siemens?

Jaromír Studený: Většina společností patřících do skupiny podniků Siemens v ČR, mezi nimiž figurují prodejní a servisní firmy, ale i deset výrobních závodů, ve svém názvu značku Siemens má, existují nicméně dceřiné společnosti, v jejichž názvu značka Siemens nefiguruje. Patří mezi ně například společnost ANF Data vyvíjející zakázkový software, E&A se zaměřením na servis automatizační techniky, ELTODO dopravní systémy dodávající na trh technologie řízení silniční dopravy či stoprocentní dcera koncernu Siemens - firma OSRAM, která mj. v Bruntále vyrábí komponenty osvětlovací techniky.

TZB-info: Jaké události pro Vás byly nejdůležitější v roce 2005?

Jaromír Studený: Společnost Siemens v České republice patří nejen mezi významné obchodní subjekty, ale ve svých výrobních závodech vytváří pracovní příležitosti v řadě regionů - jmenujme například Bruntálsko, Mohelnicko, jihomoravský region či Trutnovsko. Podíl výroby na celkovém obratu skupiny podniků Siemens v ČR ve výši 46 miliard korun činil v obchodním roce 2004/2005 plných 66 %, což potvrzuje dlouhodobě významnou pozici skupiny Siemens mezi největšími výrobci v České republice. Dokladem rozvoje v této oblasti je také výstavba nové výrobní haly pro výrobu přípojnicových systémů v Mohelnici a rozšiřování výrobních kapacit závodu na výrobu elektromotorů a generátorů v Drásově.

Významnými událostmi byla rovněž akvizice VA Tech společností Siemens, čímž se i v České republice firmy skupiny VA Tech staly nedílnou součástí skupiny Siemens a dále prodej divize mobilních telefonů Siemens tchajwanské společnosti BenQ.

TZB-info: V nezávislém průzkumu hodnotili studenti z různých typů škol právě společnost Siemens jako nejlepšího potenciálního zaměstnavatele. Čím si vysvětlujete tuto oblibu v očích mladé generace?

Jaromír Studený: Dobré jméno mezi studenty má značka Siemens nepochybně díky své tradici spojené s neustálým přinášením inovativních řešení v široké oblasti elektroniky a elektrotechniky. V podstatě jakýkoli mladý člověk, který studuje technicky zaměřenou střední či vysokou školu, se s výrobky a systémy značky Siemens setká, ať už se jedná o výpočetní, komunikační, dopravní, zdravotnickou či průmyslovou techniku nebo technologie pro energetiku. Zároveň je pro studenty zajímavé pracovat v inovativní a perspektivní nadnárodní firmě s tak širokým záběrem.

TZB-info: TZB-info vychází i díky podpoře vaší firmy, za což vám patří vřelý dík. Jakou roli podle vás hraje v dnešní době internet? A jakou bude hrát v budoucnu?

Jaromír Studený: Význam internetu coby komunikačního kanálu je podle mého velký - jeho obrovskou výhodou je rychlost, flexibilita a v dnešní době také stále snadnější dostupnost. Jsem přesvědčen, že se význam internetu bude ještě zvyšovat s ohledem na to, že ze škol do praxe přicházejí mladí absolventi s velmi pozitivním vztahem k výpočetní technice. Ostatně určitý odklon většiny mladých lidí od tištěných médií a velká obliba elektronických informačních médií typu internetových portálů jsou patrné již nyní.

Za TZB-info se ptala RNDr.Jana Plamínková

 
 
Reklama