Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bližší údaje k vyhřívané příjezdové cestě kongresového centra Liberec

Požadavky na systém a jeho charakteristika

Systém vyhřívání komunikace slouží k odtávání padajícího sněhu z komunikace tím, že udržuje povrchovou teplotu nad bodem mrazu na doporučené hodnotě +4 °C. Tento systém není primárně určen k odtávání větších vrstev již napadlého sněhu, proto musí být provozován v pohotovostním stavu trvale v průběhu celého zimního období.

Energetických úspor lze dosáhnout přerušovaným provozem v období, kdy je nízká pravděpodobnost sněhových srážek. Vzhledem k tomu, že doba náběhu temperování na požadovanou teplotu z vychladnutého stavu činí v důsledku velké akumulační hmoty jednotlivých vrstev až několik hodin, je nutné zapnout systém s dostatečným předstihem před očekávanými sněhovými srážkami, což vyžaduje zatím ruční obsluhu.

Vyřešení situace:

Projekt řeší vyhřívání venkovní komunikace teplovodním systémem, zajišťujícím odtávaní padajícího sněhu. Vytápění je řešeno teplovodní otopnou soustavou se specifickými vlastnostmi.

V betonové desce komunikace pod dlažbou je nainstalováno potrubí, uložené s předepsanou roztečí v okruzích dle výkresové dokumentace. Jednotlivé topné smyčky jsou napojeny přes rozdělovače a sběrače na rozvod teplonosné látky, kterou tvoří směs vody s Propylen Glykolem. Projektovaný teplotní spád je 50/30 °C.

Další údaje:

Celková vyhřívaná plocha: cca 500 m2
Materiál: 3800 m trubky GIACOMINI - PEX AL PEX 20 x 2 mm
  800 m kotvící lišty GIACOMINI K389
Teplotní spád: 50/30 °C
Otopný výkon: 150 kW
Teplonosná látka: nemrznoucí směs Propylen Glykol v koncentraci 42%
Povrch komunikace: dlažba ze žulových kostek 10 cm


 
 
Reklama