Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Johann F. Wach: Bazén lze bez nadsázky spíše než za stavbu označit za stroj

Dipl.-Ing. Johann F. Wach, jednatel Projekční kanceláře WACH s.r.o., v rozhovoru pro TZB-info říká: "Mnohem ekonomičtější je energii a ostatní provozní prostředky vůbec nevynakládat, než je chtít drahou rekuperací získávat zpět. Při dobré znalosti problematiky lze dosáhnout podstatného zlepšení s minimálními náklady. Rozhodnutí o nákupu a montáži rekuperačního systému by měla předcházet systémová analýza daného zařízení."

TZB-info: Jakou roli hraje tradice ve Vaší společnosti?

Johann F. Wach: Projekční kancelář J.F.Wach se sídlem v Baldhamu u Mnichova byla založena roku 1972, v r. 1988 pak ING.-BÜRO WACH GmbH a počet zaměstnanců vzrostl na nynějších cca 20.
V roce 1998 byla založena Projekční kancelář Wach s.r.o., se sídlem v Chebu. Podnětem k jejímu založení byla bohatá tradice lázeňství v České republice. Všechny společnosti spolu úzce spolupracují na řadě projektů.
Naší společnou filozofií je neutralita a nezávislost na dodavatelských zájmech, což je v Česku ještě ne zcela doceněná výhoda. Jen svoboda v rozhodování při projekční práci zaručuje plné nasazení ve prospěch klienta. Naopak nabízí-li někdo projekční práce jen jako doplněk obchodní činnosti tak, aby jeho nabídka byla pokud možno kompletní, výsledky v podobě nekvalitních bazénů s opravdu zásadními závadami se dostaví záhy a vidíme je všude kolem sebe.

TZB-info: Kde podle Vás začíná a končí proces projektu bazénu?

Johann F. Wach: Naším prvořadým úkolem je přesně analyzovat přání a požadavky objednatele a sestavit pořadí priorit s ohledem na výši investic, kvalitu a provozní náklady. Požadavky objednatele zpracujeme technicky i projekčně a sestavíme přesný a podrobný soupis komponentů použitých v projektu jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele. Jen tak může objednatel využít výběrového řízení s maximální objektivitou a získat reálné nabídkové ceny, aniž by při tom utrpěla kvalita materiálu a provedení.
Jsme schopni provést všechny fáze projektové dokumentace od přípravy zakázky až po prováděcí projekt, výběr dodavatele a autorský dozor, je možné nám zadat samostatně kompletní projektování TZB. Jako provozní inženýři sledujeme provoz bazénů a přispíváme k trvalému ekonomickému úspěchu těchto zařízení.
Podrobné a optimálně koncipované projekty pocházející z "jedné ruky" ušetří objem stavby, a tím i náklady jak u obvyklých, tak také u specializovaných zakázek.
Stavby bazénů jsou mnohem náročnější než běžné, např. občanské stavby. U stavby bazénu je třeba zohlednit velké množství netradičních řešení, a to jak při projektování tak při provádění. Díky vzájemnému spolupůsobení atrakcí v bazénu, hygieny bazénové vody, hygieny pochozích ploch a ostatních technických zařízení je bez nadsázky možno bazén spíše než za stavbu označit za stroj.

TZB-info: S tak velkou šíří služeb - specializujete se na nějaké typy bazénů?

Johann F. Wach: Naše kancelář se specializuje na koupaliště všech provedení, sportovní bazény, relaxační bazény s atrakcemi a lázeňské rehabilitační bazény s atrakcemi. Naší specialitou jsou bazény o vyšší teplotě 32-36°C s velkým množstvím vodních a vzduchových atrakcí. Nadto s perfektní úpravou bazénové vody a bez známého chlorového zápachu.
Vedle obecných požadavků v tomto specifickém oboru známe řešení speciálních provozních nároků při využití solanky, mořské vody, bahna a rašeliny, a to od jejich počáteční úpravy až po odvedení do kanalizace.

TZB-info: Je zažitou představou, že provozní náklady jsou vysoké a bazény potřebují dotace. Jaký je Váš názor?

Johann F. Wach: Obecně se dá říci, že výši dotace nebo zisku určuje atraktivita daného bazénu, čili návštěvnost. Tvrdím, že každý bazén se dá přirovnat k obchodnímu domu. Pokud tedy mám plné regály zboží (rozuměj bazénových atrakcí), je vysoce pravděpodobné, že si získám dostatek zákazníků, kteří budou ochotni v mém zařízení utrácet. A naopak, nabízím-li bazén se studenou vodou a bez atrakcí, navíc často s nedostatečnou hygienou mokrých provozů a nekvalitní úpravou vody, pak není divu, že se propadám do ztráty a napřahuji ruku s prosbou o dotaci. Tato zkušenost je lety ověřená praxí ve Švýcarsku a Německu a nevidím jediný důvod, proč by to v Česku mělo být jinak.

TZB-info: Jaký je Váš názor na obvyklý návrh rekuperace jako kroku k úsporám?

Johann F. Wach: Dříve, než dojde k instalaci někdy zbytečně nákladných rekuperačních zařízení, je třeba se zaměřit na optimalizaci měření a regulace (MaR). I starší technická zařízení je možno postupně doplňovat automatizovaným systémem řízení. U TZB lze zpětným získáváním tepla dosáhnout značných úspor. Předpokladem ovšem je, aby byly zvoleny správné komponenty a byly instalovány ve správnou dobu na patřičná místa. Je třeba vyvarovat se uspěchaného řešení, kterému předchází jen letmá prohlídka zařízení a teoretický výpočet. V první řadě se musí optimalizovat využití funkčních součástí dosavadního systému. Pokud k tomu nedojde, nemá smysl zavádět nákladnou rekuperaci do průměrně neb dokonce špatně instalovaného zařízení. Mnohem ekonomičtější je energii a ostatní provozní prostředky vůbec nevynakládat, než je chtít drahou rekuperací získávat zpět. Při dobré znalosti problematiky lze dosáhnout podstatného zlepšení s minimálními náklady. Rozhodnutí o nákupu a montáži rekuperačního systému by měla předcházet systémová analýza daného zařízení.

TZB-info: V současné době se v ČR hodně mluví o rozvoji lázeňství. V českých lázních jsou stále nabízeny převážně klasické lázeňské procedury. Při Vaší specializaci na lázeňské bazény jistě víte, jaký je současný trend ve světě?

Johann F. Wach: V německy mluvících zemích se situace v lázeňství vzhledem k růstu nákladů ve zdravotnictví za posledních 20 let dramaticky změnila. Dříve byly lázeňské pobyty zdravotními pojišťovnami velkoryse schvalovány a placeny, což v současnosti již neplatí. Ve většině lázeňských zařízení proto dramaticky poklesl počet předepisovaných procedur. Mnoho provozovatelů pohotově zareagovalo a místo klasických procedur začalo nabízet vodní plochy ve formě minerálních, termálních, rehabilitačních a terapeutických bazénů, a ty začaly nabízet mezi jinými i ambulantním platícím návštěvníkům. A skutečně se tímto opatřením podařilo na mnoha místech propad příjmů výborně vyrovnat.

TZB-info, Ing. Dagmar Kopačková: Děkuji za rozhovor a pro čtenáře bude jistě zajímavý navazující článek, který se bude zabývat Vašimi konkrétními zkušenostmi z projektování lázeňských bazénů i s ohledem na hospodárnost.

 
 
Reklama