Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkušenosti s projektováním lázeňských a hotelových bazénů

V českých lázních jsou na rozdíl od západní Evropy stále nabízeny převážně klasické lázeňské procedury. Například v německy mluvících zemích se situace v lázeňství vzhledem k růstu nákladů ve zdravotnictví za posledních 20 let dramaticky změnila. Mnoho provozovatelů pohotově zareagovalo a místo klasických procedur začalo nabízet vodní plochy ve formě minerálních, termálních, rehabilitačních a terapeutických bazénů a ty začaly nabízet mezi jinými i ambulantním platícím návštěvníkům. A skutečně se tímto opatřením podařilo na mnoha místech propad příjmů výborně vyrovnat. Pro názornost se podrobněji zaměříme na vývoj ve velmi známých lázních Bad Bevensen v sev. Německu.

Ještě v roce 1988 tam dominovaly klasické léčebné bazény. Avšak poté, co proběhla v roce 1989 první reforma zdravotnictví, byl zaznamenán citelný úbytek prodeje klasických lázeňských procedur a od roku 1993 počet těchto procedur trvale klesá. Lázeňská společnost na to v roce 1991 zareagovala výstavbou velkého venkovního rehabilitačního bazénu, čímž se podařilo počet návštěvníků a lázeňských klientů opět zvýšit. Prokázalo se, že zřetelně vzrostl počet návštěvníků - samoplátců i počet jednodenních návštěv v rehabilitačních bazénech.
V lázních Bad Bevensen jsou mimo dva bazény v hale vyhledávány hlavně vodní plochy ve formě dvou venkovních teplých bazénů, každý o rozloze okolo 500 m2. Bazény jsou bohatě vybaveny atrakcemi.

Jsem toho názoru, že tohoto trendu nebude ušetřeno ani Česko a poptávka po rehabilitačních bazénech začne stoupat právě na úkor nižší poptávky po klasických lázeňských procedurách.

Několik rehabilitačních bazénů bylo na různých místech v lázních v Česku již realizováno. Ne ve všech je nabídka dostatečná. Platící hosté vyžadují mnoho atrakcí a bohatou nabídku. Hosté netouží být sami aktivní, nýbrž vyhledávají pasivní pohyb umocněný účinkem vodou poháněných atrakcí.

Jako příklad si popíšeme vybavení a atrakce rehabilitačního bazénu, který bude vestavěn v místě bývalé kotelny v lázních Karlova Studánka. Vodní hladina tohoto bazénu bude umístěna cca 45 cm nad úroveň bazénových ochozů a celé těleso bazénu bude velmi kompaktně integrováno do stávajícího prostoru (obr. 1). Do celkové koncepce jsou začleněny i pilíře, které původně sahaly přes dvě podlaží a ze statických důvodů nemohly být odstraněny. Přes zvětšené okenní otvory směrem k zimní zahradě získá návštěvník možnost výhledu jižním směrem do volné přírody. Na opačné straně mají naopak lázeňští hosté v lázeňském domě možnost pozorovat koupající se osoby a pohyb ve vodě.


Obr. 1: Karlova studánka

Celková vodní plocha činí 85 m2, k dispozici je celkem 45 míst s atrakcemi. Na každé 2 m2 vodní plochy by mělo být nabídnuto 1 místo s atrakcí. Jen s podobným množstvím a hustotou atrakcí je možné oslovit velký počet návštěvníků a tím zajistit dobré ekonomické výsledky. V bazénu je dále vlevo od schodiště umístěna fontána, kterou je koupajícím se hostům signalizována změna chodu atrakcí.

Zde je nutno poznamenat, že atrakce nesmí být spouštěny všechny najednou. Smysluplné je pouštět vždy 1/3 počtu všech atrakcí, tím stupňovat atraktivitu a snižovat provozní náklady. Lázeňské hosty je třeba udržovat v napětí a umožnit jim vyzkoušet atrakce postupně.


Alpamare Bad Tölz, první surfovací hala v Evropě

Schlema, konečná montáž atrakcí

V levé horní části bazénu se nalézá karusel, kde je voda uváděna do pohybu proti směru hodinových ručiček. Karusel je zvlášť oblíbená atrakce. Současně je uprostřed karuselu umístěna silná perličková deska. Třetí atrakcí na tomto místě je šest masážních šíjových sprch - labutích krků. Na karusel navazují perličková lehátka pro pět osob, která mají speciální konstrukci. Vzduch je rovnoměrně distribuován pod konstrukci lehátek tak, aby účinek na hosta byl rovnoměrný a tělo mohlo být doslova oplachováno vzduchem. Ve dně před perličkovými lehátky je umístěno šest vzduchových vřídel. Ve stěně naproti vstupnímu schodišti se nacházejí masážní trysky. Nabídka dále pokračuje šesti perličkovými sedátky, která jsou v oblasti zad doplněna masážními tryskami. Ve stěně bazénu směrem k zimní zahradě je umístěno masážní zábradlí. Speciálně tato atrakce je u návštěvníků velice oblíbená, protože nabízí masáž současně v oblasti ramen, trapézového svalstva, celé páteře a v oblasti kříže. Před masážním zábradlím je plošně ve dně zabudována řada šampaňských perličkových lišt, kde je vzduch do vody vháněn ve formě velmi jemných perliček podobných bublinkám šampaňského. Zde se nedá plavat, neboť díky množství vzduchových bublinek chybí potřebný vztlak. Last but not least jsou dva integrované whirlpooly kruhového tvaru s fontánou umístěnou uprostřed. V prvním whirlpoolu je umístěna lavice se šampaňskými perličkami. Ve druhém whirlpoolu je umístěna perličková masážní tyč a vodní masážní tyč. Oba whirlpooly jsou uprostřed doplněny perličkovými deskami. Účinnost desky ve druhém whirlpoolu je o něco vyšší.
Počet atrakcí pro projekt v Karlově Studánce se může zdát na první pohled příliš vysoký. Nicméně jen pomocí takto bohaté nabídky je možné oslovit dostatečný počet návštěvníků, kteří jsou ochotni za tuto vysoce atraktivní nabídku zaplatit i vyšší vstupné.
Bazény podobné příkladu z Karlovy Studánky byly v minulosti realizovány v celé řadě lázní, přičemž tyto bazény v mnoha případech navrhla a vyprojektovala naše kancelář. Projektování bazénů s bohatou výbavou je ovšem velmi náročné a zvládnout je dokáží jen zkušení projektanti, kteří by měli být velmi pečlivě vybíráni. Trpké plody nekvalifikovaného projektu sklidili v minulosti mnozí investoři a provozovatelé v podobě škod na bazénech, v některých případech i velmi brzy po uvedení do provozu.
Obzvláště náročné je projektování termálních nebo slaných bazénů. Pokud je ve hře sůl, jsou škody při nekvalifikovaném projektování ještě rozsáhlejší a často je nutno chloridy poškozený bazén téměř celý zbourat.


Karusel

Masážní kruhy

Perličkové tyče

Podlahové perličkové desky

Ale i vysoce poškozené bazénové konstrukce je možné zachránit projektem a provedením. Tyto "záchranné akce" jsou samozřejmě finančně náročné.
Na jednom bazénu, který byl v provozu pouze dva roky, se díky nekvalifikovanému projektu a špatnému provedení objevily škody za 1,8 mil. Eur. Ukázalo se totiž, že jak architekt, tak i projektant TZB, spolu s firmou provádějící úpravu bazénových vod nestačili na tak náročný úkol, jakým je projekce slaného bazénu. Oba uvedení projektanti, respektive jejich pojišťovny, musely uhradit škodu z jejich pojistek. Odstraňování škod včetně projekční fáze si vyžádalo dalších 5 měsíců.

Nedávná tragédie v moskevském "Transvaal parku" byla právě zapříčiněna neznalostí problematiky výstavby bazénů ze strany architektů, projektantů a prováděcí firmy. S velkou pravděpodobností byl aquapark stavěn podle zásad platných ve středomoří. Obdobné stavby najdeme v oblasti středomoří od ostrova Kypru přes Itálii a Španělsko až k Baleárám. Ve středomoří neexistují tak vysoké rozdíly teplot a na těchto místech je možné stavět s daleko menšími náklady. Při koncepci aquaparku byl kladen důraz v první řadě na optický dojem a estetiku a ve druhé řadě na hygienu. Zdá se, že při stavbě střechy nebyly dodrženy bezpečnostní zásady. S velkou pravděpodobností došlo k hrubému podcenění zásad stavební fyziky při koncepci konstrukce střechy tak, jak by lokalita města Moskvy bývala vyžadovala. Došlo k trestuhodnému vynechání parozábran a je jedno, o jakou stavební konstrukci se jedná. Bazény a aquaparky nelze srovnávat s normálními stavbami. Na tyto stavby je nutno pohlížet jako na stroje. Mnoho projektantů se pouští do zakázek, na které nestačí. Zvlášť tragické je, že tímto způsobem muselo zahynout tolik lidí. S penězi investorů nebylo zodpovědně naloženo. Objem investic nebyl pravděpodobně dostatečný, a přesto projektanti a stavební firma přislíbili realizaci aquaparku za částku, která neodpovídala reálným nákladům.
Není také vyloučeno, že jak ze strany projektantů, tak ze strany prováděcí firmy došlo k úsporám na špatných místech, které díky chybějící kompetenci ve výstavbě bazénu měly za následek toto neštěstí. Pokud je projekcí obdobně náročného úkolu pověřen spolehlivý partner, je možné na libovolném místě realizovat stavbu s životností 25-30 let bez jakýchkoliv škod a s nízkými provozními náklady.

 
 
Reklama