Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projektování bazénů s ohledem na jejich hospodárnost

Stavby bazénů jsou mnohem náročnější než běžné, např. občanské stavby. U stavby bazénů je třeba zohlednit velké množství netradičních řešení, a to jak při projektování tak při provádění. Škody na bazénech bývají často velkého rozsahu a daří se je odstranit jen s vynaložením velkých finančních částek.

Vytápění
V bazénových halách jsou topné plochy zbytečné. Teplá bazénová plocha sama o sobě představuje obrovské nízkoteplotní těleso. Stačí, je-li bazénová hala dotápěna jen pomocí vzduchotechniky. Teplý vzduch je možno cíleně vyfukovat na místa, kde je ho zapotřebí. Díky konstrukčnímu řešení je možno navrhnout VZT-jednotky menší, než je běžná praxe.
Tím pádem odpadá i instalace konvektorů a konvektorových šachet, které jsou z hygienického hlediska velmi problematické. Uvolněnou plochu je pak možno využít k jinému účelu. Zodpovědně je třeba přistoupit rovněž k návrhu rekuperace.


Fasádní sloup
Slouží kromě nosné konstrukce také k
vytápění a ofukování prosklených ploch

Další typ fasádního sloupu

Měření a regulace
Dříve, než dojde k instalaci někdy zbytečně nákladných rekuperačních zařízení, je třeba se zaměřit na optimalizaci měření a regulace (MaR). Zastaralé analogové řízení je stále častěji nahrazováno DDC (Direct-Digital-Controlsystem) a programovatelnými řídicími moduly. I starší technická zařízení je možno postupně doplňovat automatizovaným řízením budov. Automatizované řízení budov (AŘB) umožňuje zaznamenat, kontrolovat a ovlivňovat všechny pochody odehrávající se v technickém zařízení.
S dnes dostupnými metodami zobrazení lze analyzovat a zpracovávat velké objemy dat, které slouží ke stanovení funkční diagnózy jednotlivých technických systémů. Průběhy funkcí všech instalovaných systémů se zobrazují vždy ve stejném časovém okamžiku. Z průběhu křivek lze vyčíst chybné, nežádoucí a někdy i zbytečné spínání, případně špatně naprogramovanou regulaci daného komponentu. Na základě zaznamenané křivky lze chybnou funkci účinně opravit. Úspory, které z tohoto postupu vyplynou, se mohou podle okolností pohybovat mezi 20-30%. Výsledky MaR jsou mnohdy překvapivé. Týkají se zejména kotlů a kotlových řad a vzduchotechnických jednotek.


Patentové řešení odtoku
Kanalizace
Volbou vhodného přelivného žlábku se dá rovněž uspořit nemalá část energie. Používané přelivné systémy mají kromě jiného hlavně velké smáčené plochy. Např. "finský žlábek" je vhodný jen pro závodní (olympijské) bazény, kde jistě nachází uplatnění. "Finský žlábek" s roštem má ovšem na běžný metr délky žlábku odparnou plochu 2,5 m2. Pořád ještě je tento žlábek montován do terapeutických bazénů, relaxačních bazénů s atrakcemi pro volný čas, kde způsobuje zbytečné ztráty energie a odparná plocha přelivné konstrukce dosahuje závratných 40% vodní plochy samotného bazénu!

Pro relaxační bazén s atrakcemi by se měl volit tzv. curyšský nebo vísbádenský žlábek krytý roštem nebo dokonce vísbádenský žlábek otevřený. Dodatečná odparná plocha se potom zmenší na 1,2 m2, resp. až na 0,5 m2.
Kromě úspor energie je při výběru žlábku nezanedbatelná rovněž hlučnost. Nepříjemné zvuky při odtoku vody z přepadového žlábku působí rušivě především u terapeutických a relaxačních bazénů. Proto jsme vyvinuli poměrně jednoduchý, ale velmi účinný přepadový systém, kterým lze těmto rušivým zvukům zabránit.

Elektro
Také umístění reflektorů pod vodní hladinu je mnohdy problematické kvůli instalaci elektrokabelu. Řešením je vestavný díl z plastu, který jsme vyvinuli a který umožňuje uložení elektrokabelu do společného potrubí, jímž je do bazénu přiváděna čistá voda. Kabel může být veden na poměrně vzdálená místa díky tomu, že je neustále ochlazován okolo proudící vodou. Kromě toho cirkulující dezinfikovaná voda proplachuje těleso reflektoru a zabraňuje tomu, aby se za ním vytvářely shluky bakterií.

 
 
Reklama