Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Začal 25. ročník veletrhu FOR ARCH

Na 830 vystavovatelů se od včerejška do soboty prezentuje na 25. ročníku stavebního veletrhu For Arch v Praze. Své výrobky a stavební řešení představí společnosti z 16 zemí. Tématem veletrhu je „Rekonstrukce a revitalizace“.

Letošní jubilejní ročník veletrhu FOR ARCH byl zahájen Konferencí ředitelů projektových společností 2014. Na konferenci byla představena mimo jiné i nová Studie projektových společností 2014. Studie je zpracována na základě údajů získaných z více než 100 uskutečněných interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností. Některé podrobnosti z konference naleznete v článku Trh projektových prací se začíná stabilizovat na portálu ESTAV.cz


Zahájení veletrhu FOR ARCH 2014

Konference ředitelů projektových společností 2014

Úvodního slova veletrhu a konference se ujal kromě jiných také Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví: "Přeji Vám mnoho zakázek, přeji Vám, ať musíte nabírat nové spolupracovníky, ať si brzy vybíráte zakázky, ať nestíháte termíny, protože až takový stav je předpokladem k opravdu trvalému růstu i v oblasti realizace staveb."


Konference ředitelů projektových společností 2014

Zahájení veletrhu FOR ARCH 2014, hovoří Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Z doprovodného programu Společnosti pro techniku prostředí

Na technická zařízení v moderních obytných budovách byl zaměřen úterní seminář uspořádaný v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2014 Společností pro techniku prostředí. Návštěvníci letňanského výstaviště se mohli prostřednictvím bloku přednášek seznámit s problematikou současných a moderních budov, hodnocením energetické náročnosti budov, větráním bytů a domů nebo s energeticky úsporným chlazením. Dostatečný prostor byl rovněž věnován provozu budov s dlouhodobou akumulací tepla a prezentacím zkušeností s instalací obnovitelných zdrojů energie, či navrhováním a provozem tepelných čerpadel.

Seminář byl po odborné stránce velice kvalitně připraven. Seznam přednášejících zahrnující mimo jiné doc. Ing. Michala Kabrhela, Ph.D., Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., Ing. Daniela Adamovského, Ph.D., z ČVUT nebo Ing. Václava Helebranta z firmy Stiebel Eltron a ostatních přednášejících je vždy zárukou zajímavých a přínosných přednášek. Účastníci měli možnost se dozvědět se cenné informace o možnostech vytápění a větrání současných domů i o trendech v navrhování systémů TZB v blízké budoucnosti, které jsou do značné míry ovlivňovány cenovým vývojem v oblasti energií a legislativními změnami přijímanými v důsledku harmonizace našich a evropských norem.

O tom, že jednotlivé prezentace přítomné návštěvníky zaujaly, svědčí po celou dobu semináře téměř plný přednáškový sál a řada dotazů směřujících na přednášející, přičemž některé z nich byly natolik podnětné, že vyvolaly všeobecnou diskusi přítomných. Jako příklad lze uvést otázku, zda problematika větrání obytných staveb a kvality vnitřního prostředí nebyla poněkud upozaděna při vytváření strategie a vlastní podpoře energetických úspor objektů, důkazem čehož je v praxi běžný stav, kdy objekty po zateplení a výměně oken často trpí nekvalitním, až vyloženě nezdravým, vnitřním klimatem v důsledku nezvládnutého větrání. Zajímavá byla i diskuse na téma možnosti vytápění a ohřevu vody v bytových objektech pomocí tepelných čerpadel, ze které vyplynulo, že není možné akceptovat ceny dálkového tepla, které atakují nebo dokonce překonávají cenu tepla vyrobeného v elektrických přímotopech. V takovýchto případech by zákazníci CZT měli mít nijak neomezenou možnost volby ekonomicky výhodnějšího zdroje tepla.

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info přihlášen do soutěže GRAND PRIX

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda.

Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2.

Do výpočtu lze zadávat kromě standardních vícevrstvých konstrukcí také konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky a konstrukce se systematickými tepelnými mosty, liniovými i bodovými. Výpočet také umožňuje zohlednit vliv protékajících srážek u střech s opačným pořadím vrstev s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nad hydroizolační vrstvou.

K použití výpočtu není zapotřebí žádná registrace ani uvádění kontaktních údajů, software není třeba stahovat ani instalovat na PC, je k dispozici na klasickém webovém rozhraní. Použití výpočtu je zcela zdarma.

Křest portálu ESTAV.cz

Na společném stánku internetových portálů ESTAV.cz a TZB-info.cz (hala 1 stánek G12) proběhl v úterý 16. září křest nové podoby portálu ESTAV.cz. Ten byl oficiálně veřejnosti představen jako další z projektů společnosti Topinfo s. r. o. „Portál TZB-info.cz, nejnavštěvovanější portál o stavebnictví na českém internetu, pokračuje dále jako web pro odborníky a poučené laiky v oboru. ESTAV.cz bude projektem zaměřujícím se na širší veřejnost, které chceme podávat praktické, jednoduše srozumitelné a ucelené informace o stavebnictví,“ uvedla na slavnostním otevření portálu ředitelka Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. Oficiálního uvítání se účastnil i generální ředitel společnosti ABF Tomáš Kotrč.


Stánek portálů TZB-info a ESTAV.cz v hale 1, sekce G

Foto: Martin Brabec