Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Podrobné ohlédnutí za stavebním veletrhem

Přestože pokles stavební produkce pokračoval i v roce 2012 a v letošním roce se neočekávají žádné výrazné změny, brněnské výstaviště nasadilo všechny síly, aby to nebylo na tradičním stavebním veletrhu nijak zřetelné. Podařilo se to jen zčásti.

Spojení více veletrhů s podobnou tematikou a rozšíření doprovodného programu 18. ročníku Stavebních veletrhů Brno IBF 2013 zcela jistě přináší své ovoce v oblasti informační, ale více návštěvníků nepřiláká. Letos jich přišlo podle závěrečné zprávy 51 323 z 30 zemí světa (2012: 60 283 z 31 zemí). Neprojevilo se to ani v nárůstu počtu vystavovatelů. V brněnském areálu jich bylo 804 ze 17 zemí světa (2012: 831 z 19 zemí). Tradiční spojení stavebních veletrhů s Mezinárodním veletrhem nábytku a interiérového designu MOBITEX i nadále přináší ucelené informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a vybavení interiéru. Odborné veletrhy ENVIBRNO, URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE doplňují problematiku o investiční a inovační příležitosti, komunální techniku a aspekty ochrany životního prostředí. Premiéru měl v letošním roce veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno, který představil dřevěné montované domy a související obory. O přízeň se rovněž ucházel nový projekt s názvem Zahrada a hobby s vyhrazenou prodejní sekcí.

Veletrh IBF, den první

Začíná se jako obvykle již v předvečer ouverturou, která je věnována problematice investování a využívání opuštěných staveb. Oficiální zahájení probíhá v úterý 23. dubna a veletrh končí v sobotu 27. dubna. Zahajovací den je doslova prošpikován doprovodnými akcemi a při nejlepší vůli nelze stihnout všechny. Už v 9 hodin začíná v Kongresovém centru konference s názvem Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách a o 10 hodinu se dělí hned tři akce: Inovace a trendy ve stavebnictví a dvě další konference, které nejsou jméno Zahajovací – Hodnocení energetických vlastností budov a Nový život opuštěných budov. Odpoledne máme možnost dozvědět se Co je to pasivní panelák a Jaká je budoucnost malých a středních firem ve stavebnictví. A večer nás čeká vyhlášení výsledků Zlaté medaile IBF a Výrobek roku 2013. Ale vraťme se v tom veletržním labyrintu podrobněji alespoň k některým doprovodným akcím…

V Rotundě pavilonu A se uskutečnila konference, která se věnovala Hodnocení energetických vlastností budov. Hovořilo se o Evropské směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II) a o její aplikaci do českého práva, o požadavcích na nové budovy a na zpracování průkazů energetické náročnosti budov, dále o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie a stranou pozornosti nezůstaly ani příklady úspěšných realizací. Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., připomněl, že zavádění Směrnice 2010/31/EC o energetické náročnosti budov se v České republice dostalo do závěrečné fáze a od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií provedená zákonem č. 318/2012 Sb., která výrazně změnila a upřesnila pohled na problematiku hospodaření s energií (viz). Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., se ve svém příspěvku tázal, zda povedou průkazy energetické náročnosti budov opravdu ke snížení spotřeby tepla v budovách. Připomněl, že již nyní se diskutuje v souvislosti s novelou zákona 406/2000 Sb. celá řada problémů spojených s náklady na výstavbu tzv. nulových budov, s ekonomickou návratností mohutných tepelně izolačních vrstev či s návratností energie vložené do výroby tepelně izolačních materiálů. V příspěvku prof. Ing. Františka Hrdličky, CSc., se diskutovalo o zásadním posunu v oblasti zdrojů pro budovy. Týkalo se to zejména kategorie budov ve vlastnictví a v užívání ústředních vládních institucí, které budou povinně energeticky modernizovány, a také staveb nových budov ústředních vládních institucí, kde bude naplněna kategorie budov s téměř nulovou spotřebou energie. O využití sluneční energie v systémech budov dále hovořil doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Zmínil solární tepelné soustavy pro produkci tepla a fotovoltaické systémy pro produkci elektřiny, jakožto bezemisní zdroje energie, ale i jako zdroje výkonově nestabilní, které vyžadují akumulaci spolu se záložními zdroji (viz). Slovo dostali i architekti. Stavební koncepce energeticky úsporných domů popsal doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Přednáška směřovala k optimálnímu formování tvaru budovy vyjádřenému poměrem ochlazované plochy k obestavěnému prostoru, zohlednění orientace ke světovým stranám a koncipování dispozice budov, včetně optimalizace výběru stavebních materiálů a konstrukcí. Architekt Josef Smola pak přidal příklady z výstavby energeticky efektivních a architektonicky zdařilých staveb různých typů, od rodinných domů až po veřejné stavby (viz).

Pozornosti návštěvníků stavebních veletrhů zcela jistě neunikla v pavilonu P interaktivní expozice rekonstruovaného panelového domu, kterou nabízelo na svém stánku Centrum pasivního domu (CPD). Bylo možné projít panelovým domem a dozvědět se, proč a jak správně rekonstruovat. „Jedná se o unikátní model panelákového bytu o rozměrech cca 7,4 m × 8,4 m. Je koncipován jako edukační nástroj – na stěnách a v okolí modelu jsou informační roll-upy, infotexty a zábavné aktivity, které napomohou snadnému porozumění technickým parametrům, na které je třeba při rekonstrukcích myslet. Návštěvníci mohou srovnat například kvalitu vnitřního vzduchu při běžném zateplení a při komplexní rekonstrukci a zjistí, jaký vliv pohodlí a zdraví má koncentrace CO2, relativní vlhkost v interiéru nebo třeba povrchová teplota stěn,“ vysvětluje Jan Bárta, ředitel sdružení CPD, které model spolu se svými partnery (ISOVER a WEBER) připravilo. Své tradiční i netradiční rekonstrukce zde přímo v přednáškách představili také přední čeští odborníci (Aleš Brotánek, Josef Smola, Zdeněk Kaňa, Kateřina Mertenová a další). Kromě bohatého doprovodného programu a interaktivní expozice nabídlo CPD i bezplatné poradenství.

Součástí bohatého doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno IBF 2013 bylo také slavnostní vyhlašování Zlaté medaile IBF a vyhlášení výsledků sedmého ročníku soutěže Výrobek roku. Sluší se začít zlatými medailemi IBF. V kategorii Energeticky úsporné stavění ji získal Heluz AKU 17,5 MK, což je zvukově-izolační cihla s maltovací kapsou, určená pro nosné zvukověizolační zdivo. V kategorii Úspory energií si odneslo zlatou medaili tepelné čerpadlo vzduch-voda SINCLAIR SHP-140IRC/SHP-140ERC, což je vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda s maximální výstupní vodou +65 °C až do −10 °C a +55 °C až do −20 °C venkovní teploty, s kompresorem Copeland se vstřikem sytých par. Zlaté ocenění padlo i v kategorii oboru Design. Společnost Touax bodovala s unikátní modulovou kanceláří, kterou lze postavit poměrně rychle a takřka kdekoliv. Kancelářský modul cca 18 m2 ukazuje jednací místnost s mikrokuchyňkou a nadstandardně zařízenou toaletou. V kategorii Volná obdržel zlato zametací vůz s násypkou 2m3 s vysokým výkonem sací turbíny až 9 000 m3/hod; splňující normu PM10 s označením tři hvězdy (maximum), s úsporným motorem WV- EURO IV; Hydropohon Rextroth a elektronikou Bosh; porota cení i multifunkčnost využití za pomoci výměny nástaveb, odmetací kartáč; sněhový pluh; třístranný sklápěč s nosností 2,5 t; rozmetadlo soli a písku; cisterna 2 m3 s mycí lištou hydraulicky ovládanou z kabiny řidiče o záběru 1,7 metru. Další informace a obrázky najdete na http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/ibf-2013/zlata-medaile/zlata-medaile-ibf-2013-ocenene-exponaty/. U soutěže Výrobek roku 2013 ocenila porota složená z pedagogů středních a vysokých škol hlavní cenou samostojný konvektor PTG (Minib), dále lité podlahy ARTURO (UZIN) a prefabrikované nadpraží a ostění s požární odolností (HPI – CZ). Cenu za design získali zástupci společnosti Promat za celoskleněné dveře PROMAGLAS F1. Cenu za nápaditost opět samostojný konvektor PTG (Minib) a cenu za příspěvek k úsporám energie Nadkrokevní izolační systém THERMO-LINE (HPI – CZ). Další informace lze najít www.vyrobekroku.cz.

Veletrh IBF, den druhý

Také druhý den bylo na brněnském výstavišti velmi rušno. Bohatý doprovodný program začínal již od deváté hodiny a témata se týkala hlavně moderního bydlení, inteligentních budov, inovativních technologií a zpracování odpadů. Stěžejní akcí byla konference Inteligentní budovy, která má v doprovodném programu IBF své stálé místo. Na 10. ročníku přivítal organizátor jako hlavního hosta zástupkyni finské energetické společnosti Fortum Marii Fossum, která představila projekt výstavby Smart City Stockholm. Jedná se o celkový návrh řešení problémů kapacity v zalidněném městě z pohledu městské hromadné dopravy, kvality ovzduší a v neposlední řadě i emise skleníkových plynů. Organizátor dále, jakožto moderátor, představil jednotlivé přednášející a zdůraznil problematiku inteligentních budov a domácností v širším kontextu, nabízel příklady koncepce tzv. chytrých měst. Jednotliví odborníci pak hovořili o inteligentním managementu a o aplikacích informačních, komunikačních a multimediálních technologií. Za všechny přednášející lze zmínit alespoň doc. RNDr. Tomáše Piknera, který prezentoval postupy při stavbě brněnského univerzitního kampusu, který byl oceněný jako Stavba roku (viz). Jednotlivé objekty jsou zde navrženy jako budovy s inteligentním řízením, jsou vybaveny rozsáhlou technologií VZT, klimatizací, několika druhy chlazení a řízení teploty, tlaku a vlhkosti vnitřního prostředí. Prakticky celá stavba a její technologie jsou centrálně řízeny, sledovány a monitorovány systémy MaR a BMS. Přednášky i následná debata se točila převážně okolo úspor energie a nutnosti zavedení energetického managementu budov. Je patrné, že management hospodaření s energiemi šetří nejvíce nákladů a je nejefektivnější ve velkých komerčních a průmyslových budovách (viz).

Přestože statistiky nejsou příliš zábavným čtením, tisková konference Českého statistického úřadu zajímavá určitě byla. Ten, kdo ještě pochyboval o úrovni a poklesu stavební produkce, dostal přesná čísla a nekompromisní prognózy. V roce 2012 klesla stavební produkce meziročně o 7,6 %, za první dva měsíce letošního roku o 3,3 %. Nových bytů bylo zahájeno o 13,4 % méně než v roce 2011, nejvýraznější pokles zaznamenala výstavba v bytových domech. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu dosáhly v roce 2012 částky 3,26 mil. Kč v rodinném domě a 2,02 mil. Kč v bytovém domě. Další informace včetně grafů najdete na http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebnictvi.

V obležení byl ve středu také Kongresový sál brněnského výstaviště, kde se konala konference Odpady 2013 a jak dál? Hovořilo se o energetickém využívání odpadu, srovnávalo se s ostatními státy, došlo i na výnosy z poplatků za skládkování. Zajímavá byla prezentace moderních technologií, například využití nanovláken pro katalytický rozklad plynných emisí z procesu energetického využívání odpadů (viz). Diskusi dle očekávání vyvolala i sporná vládní novela o odpadech a návrh zákona o Národním parku Šumava.

S návštěvníky veletrhu diskutovali v rámci doprovodného programu také zástupci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Představili podpory podnikání a investic ze Strukturálních fondů EU – na přelomu programových období 2007–2013 a 2014–2020 či Sdružení pro zahraniční investice – AFI, která organizovala vzdělávací seminář Jak vést jednání s investory: praktické rady a doporučení, který pořádala ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Veletrh IBF, den třetí

Ve čtvrtečním doprovodném programu je třeba upozornit na dva semináře a doprovodný program veletrhu DSB Dřevo a stavby Brno. První seminář nabízel souhrn novinek ve zpracování PENB, včetně hlavních zásad tvorby a zapojení PENB do projektu stavby. Pořádal jej Institut udržitelné výstavby a problematiku brilantně objasnil Martin Doležal (TÜV). Na druhém semináři Inovace a technologie v rozvoji regionů, který pořádal AIP ČR, byly mimo jiné představeny příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů – Střední Čechy a Ústeckého kraje. Další témata seznamovala s inovačním potenciálem ČR, s technologickým profilem ČR a zvala na Cenu Inovace roku (viz).

Doprovodný program veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno představil ve středu dřevěné montované domy a související obory. Garanty středeční akce byli doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., (UCEEB ČVUT) a Ing. Karel Kruntorád, CSc., (LDF MENDELU). Petr Kuklík představil nové Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB ČVUT) a nabídl k zamyšlení i několik ryze odborných témat (např. dřevobetonové stropy). V bohatém programu dále vystoupili přednášející z Mendlovy lesnické a dřevařské fakulty v Brně (LDF MENDELU), kteří pokračovali v odborných tématech a diskusích na téma požadavky na dřevostavby a výběr materiálů pro dřevostavby. Veletrh DSB byl po celou dobu provázen ukázkami z projektu Solar Decathlon 2013 a architektonické soutěže Domy na míru.

Ve čtvrtek byl garantem dopoledního programu Ing. Michal Šopík, který začal vlastním „conditio sine qua non“ (tedy nutnou prvotní podmínkou) fascinací dřevem, jakožto nutným předpokladem pro kvalitní práci i pohodové bydlení. Společnost Vesper Frames, kterou zastupuje, to plně dokazuje a nabízí projekci od architektonického návrhu, přes dokumentaci ke stavebnímu povolení až po výrobu a montáž. Michal Šopík byl také moderátorem dopoledního programu a představil dále tři přednášející. Odpovědi na základní otázky při stavbě dřevostaveb přinesl Ing. Zbyněk Šrůtek ze společnosti Kasper CZ, která patří mezi přední výrobce a dodavatele dřevěných konstrukcí. Hovořil především o výrobě se zaměřením na příhradové vazníky, dřevěné krovy, tesařské konstrukce se styčníkovou deskou, zmínil se i o dřevostavbách z lepeného lamelového dřeva. Kvalitu dřevěných konstrukcí firmy podtrhuje i moderní strojní vybavení firmy (CNC dřevoobráběcí stroje Hundegger) a řada mimořádně kvalitních inženýrů a projektantů. O strojním vybavení hovořil také další přednášející, Ing. Jaroslav Jiruška ze společnosti Dřevostavby Biskup, který dále rozvinul debatu směrem k CNC opracování tyčových a plošných prvků až k robotům ve službách dřevostavitelů. Posledním přednášejícím čtvrtečního dopoledního programu (který se protáhl až do odpoledních hodin) byl Jan Valíček ze společnosti Taros Nova. Nádhernými snímky i doprovodným slovem přesvědčil posluchače o kráse dřevostaveb v městské architektuře (všem přednášejícím se budeme podrobněji věnovat v samostatném článku). Odpolední čtvrteční program garantoval Ing. Stanislav Polák z Nadace dřevo pro život, aby se zde postupně představili všichni partneři a ocenění v soutěži Dřevěná stavba roku (DSR 2012). Po celou dobu bylo pro všechny zájemce připraveno také poradenské centrum zaměřené na všechny oblasti dřevostaveb. Na otázky odpovídali odborníci z Asociace dodavatelů montovaných domů a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského.

Veletrh IBF, den čtvrtý

V pátek a také v sobotu doslova zahrnuli brněnské výstaviště školáci, studenti a laická veřejnost. Tomu byl přizpůsoben i doprovodný program. Poradenská centra pracovala naplno. Centrum pasivního domu (CPD) zaznamenalo zvýšený zájem o své (již výše zmíněné) interaktivní centrum Pasivní panelák a odborníci jen těžko stíhali odpovídat na všechny dotazy. „Poslední dny veletrhu bývají vždycky nejnáročnější. Přicházejí lidé a celé rodiny a chtějí informace. Často opakujeme už stokrát řečené a zjišťujeme, že přes všechnu naši námahu lidé stále o pasivních domech málo vědí. Najdou se přirozeně i výjimky,“ říká s unaveným úsměvem architekt Josef Smola. Stejnou situaci bylo možné sledovat i v případě programu veletrhu DSB Dřevo a stavby Brno 2013 a tamního poradenského centra. Podle ohlasu návštěvníků vítězily v anketách především jednoduché freedomky a pasivní dřevostavby pro potřeby rodiny, tzv. na klíč (včetně všech služeb). Úspěch slavila i nová expozice s prodejní plochou Zahrada a hobby a také seminář nazvaný Jak správně vybrat dětské hřiště, pergolu či altán, kterou připravila firma Dřevoartikl. I zde se potvrdilo, že rozmanitost stavebních veletrhů se organizátorovi vyplácí.

Veletrh IBF, den pátý a poslední

Víkendový den byl spíše záležitostí pouťové promenády s balónky. Lidé se snaží stavební veletrhy spojit s relaxací, dobrým jídlem a nenáročnou konverzací. Přesto ani v tento den organizátoři nepovolují v kvalitě doprovodného programu. Centrum pasivního domu nabídlo kromě jiného i besedu s názvem Můj život s pasivními domy, kde je patrné, že stavebníci, architekti a projektanti neopouštějí svá díla ani po letech a zajímá je, jak se v „jejich“ domech bydlí a co by případně mohli vylepšit. V rámci doprovodného programu DSB Dřevo a stavby, který měl tentokrát pouze dopolední část, vystoupil kromě jiných také ing. Luděk Liška ze společnosti Europanel, aby nastínil vývoj dřevostaveb a opověděl na dotazy, jak se vlastně takové budovy staví. Na videu bylo možné sledovat výstavbu vzorového domu, včetně montáže zemních vrutů, osazení jádra a montáže pláště domu. „Nespornou výhodou takovéto panelové dřevostavby je rychlost samotné výstavby. V roce 2008 byla průměrná doba výstavby domu (od vydání stavebního rozhodnutí po kolaudační rozhodnutí) 45 měsíců, v roce 2010 se tato doba zkrátila na 42,6 měsíce. S dobrým stavebním systémem zkrátíte dobu výstavby na 5 až 6 měsíců,“ uvedl Luděk Liška.

Co říci závěrem

18. ročník Stavebních veletrhů Brno IBF 2013 rozhodně nezklamal. Zklamáni mohli být pouze ti návštěvníci, kteří čekali více dárků a příslibů slev od vystavovatelů. Situace ve stavebnictví není příznivá, ale dobrý potenciál (i grund) tento obor stále má a bude i nadále mít. Stavební veletrhy Brno přinesly ucelený pohled na obor bez příkras, nabídly přehled o úsporách energií a možnostech financování. Aktuální problematika se tradičně prolínala výstavními expozicemi, doprovodným programem a byla i jedním z hlavních bodů poradenství. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR prezentovaly program Nová zelená úsporám. Programu PANEL 2013+ se věnovalo poradenské centrum Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. Vystavovatelé i přednášející tím jasně dokazují, že jsou plně připraveni na změny i nové přístupy ve stavebnictví a jsou navíc schopni vytvářet pozitivní vize a víru v budoucnost. Kéž by takto uvažoval i český státní úředník, potažmo poslanec a senátor. Shrnutí Michala Štefla, generálního ředitele OHL ŽS, bude asi v tomto ohledu nejvýstižnější. „Co bych přál oboru stavebnictví? Vedení státu, které nebude vytvářet superkoncepce, ale normální a racionální dlouhodobé dopravní, ekologické a průmyslové koncepce a politiky, které firmám dají možnost střednědobého plánování v oblasti investic a vzdělávání zaměstnanců,“ uvedl na dotaz brněnských veletržních novin.

 
 
Reklama