Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

O roku 2017 a prodeji nářadí

V rozhovoru pro TZB-info se Ing. Mojmír Böhm, ředitel české filiálky REMS, vyjadřuje k problematice zaměstnanosti, českého trhu stavebních prací. Hovoří o způsobu prodejů přes odborné prodejce nebo velkoobchody, o vývoji prodejů nářadí, trendech, o rozdílech mezi půjčeným a vlastněným nářadím, o odpovědnosti řemeslníka, o garancích, které řemeslník dává, aniž si to i uvědomuje. Na příkladu ukazuje, že nový druh nářadí ve firmě může znamenat její rozvoj i v té oblasti služeb, o které původně ani neuvažovala.

Pokud se chce člověk něco dozvědět o prodeji nářadí a nástrojů, tak je nejlepší navštívit výrobce nebo dovozce. Na moji žádost o rozhovor pozitivně odpověděl Ing. Mojmír Böhm, ředitel společnosti REMS Česká republika, s.r.o. V podstatě jsem ani nemusel klást otázky, protože Ing. Mojmír Böhm byl na mne výborně připraven a hned po nezbytné kávě pro redaktora jsme začali

Josef Hodboď, TZB-info
Jaké je Vaše ohlédnutí za rokem 2017?

Mojmír Böhm:
Rok 2017 byl pro nás z pohledu obchodního obratu velmi dobrý, ale také nadprůměrně těžký. Jako většina privátních, ale i státních subjektů, které od svých zaměstnanců požadují vysoký pracovní výkon a tito zaměstnanci musí mít tedy spíše nadprůměrné pracovní schopnosti, jsme čelili velkému tlaku na naše zaměstnance, aby přešli k jiným zaměstnavatelům. Bylo např. velmi obtížné, najít náhradu za jednoho z kolegů z filiálky, který odešel za lákavou nabídkou v místě bydliště a nemusel po dlouhých letech trávit mnoho hodin dojížděním, když na srovnatelnou pozici účetního bylo v té době jen v našem okolí 950 volných míst. Mimořádný zájem o naše zaměstnance od ostatních firem se také projevil změnami také u našich obchodních zástupců. Zde se však naplno ukázala síla našeho pracovního kolektivu, neboť jsme toto nelehké období turbulencí překonali, aniž by to mělo negativní dopad na vztahy k našim zákazníkům.


Ekonomika v roce 2017 rostla, rostlo i stavebnictví. Proto i potřeba firem získávat nové zaměstnance neklesala. V roce 2017 mimořádně vzrostla agresivita náborářů, kteří mnohdy zcela bezostyšně lidem slibují i to, o čem vědí, že nebude splněno a ani být splněno nemůže. Do detailů známe ekonomiku naší činnosti, takže si umíme spočítat, jak se podobné jednání projeví v hospodaření a o kolik by se musely zvýšit tržby, aby slibovaný stav, s výjimkou kariérního růstu, mohl být dlouhodobě plněn. Přesto někteří lidé na takové sliby, které nejsou mnohdy ani smluvně zaručeny, skočí.

Josef Hodboď, TZB-info
Poznamenal vaši činnost nějak růst mezd ve státním sektoru?

Mojmír Böhm:
Velký meziroční nárůst mezd ve státní segmentu byl u řady profesí oprávněný, neboť úroveň mezd zde byla dlouhodobě podhodnocená. V soukromém sektoru nebyl nárůst mezd tak vysoký, určitě pod 10 %, ale nějaký byl. Což jsou ve srovnání s odhadovanou inflací okolo 2,6 % velká čísla. Samozřejmě že i my jsme na tento vývoj museli přiměřeně reagovat. I přes pohyby na pracovním trhu jsme však uzavřeli rok nárůstem prodejů, byť za ním stálo v letošním roce mimořádně velké úsilí.
Stavebnictví se daří. Někdo říká že má 20 až 30 % procentní nárůsty. Tomu příliš nevěřím, respektive si kladu otázku, z jaké hodnoty? My jsme firma, která je na trhu desítky let, máme stálé zákazníky. Nemyslím si, že by překotně vznikala řada nových firem, spíše se trh stavebních a montážních firem přeskupuje. Tento proces probíhá však již hodně let. Je poznat, že firmám se daří, že mají zakázky na řadu měsíců dopředu, firmy se s námi otevřeněji baví, co koupí a na jakou zakázku. I nadále však platí, že firmy s nákupem nového nářadí a nástrojů mnohdy čekají, až budou mít zakázku jistou, mají ji takříkajíc na dosah nebo již na zakázce musí začít pracovat. Pak teprve začnou shánět nářadí. Ozvou se jen několik dnů předem, dokonce i ten samý den a chtějí nářadí hned. Ani rozsáhlejší nákupy nářadí nejsou projednávány s větším předstihem. Je tedy kladen velký nárok na to, dodat zboží včas. Klade to velký nárok na naše sklady a na spolupráci se skladem a výrobou v naší mateřské společnosti. Musíme být tedy opravdu hodně flexibilní, abych těmto požadavkům vyhověli.

Jako pozitivní považuji to, že si zákazník nechá námi více poradit, co pro danou zakázku bude potřebovat a neváhá nad každou maličkostí. Uvědomuje si, že bude dané zařízení stejně potřebovat a že se mu zaplatí. Rozhoduje se s větším klidem, má dostatek zakázek a tady i financí. Zároveň se řada z nich v minulosti poučila z velkých developerských projektů, ze kterých si spousta drobných firem odnesla zkušenost s důsledky druhotné platební neschopnosti a protahováním plateb ze strany zadavatelů. Vidíme, že většina menších firem se poučila, znění smluv a tok peněz si pečlivě hlídá. Z toho pramení jejich větší finanční stabilita a rozhodování o nákupu nářadí je přímější, rozhodnější.

Josef Hodboď, TZB-info
Ubylo velkých stavebních projektů?

Mojmír Böhm:
Já si myslím, že velkých projektů neubylo. Možná je pokles v oblasti výstavby bytů, ale vynahrazují to jiné oblasti. Je vidět, že se staví hodně projektů. Ani si nemyslím, že by ubylo snahy velkých investorů a developerů co nejvíce ušetřit na pracích menších dodavatelských firem. Spíš je to tak, že menší firmy jsou mnohem pozornější a opatrnější. Také se nebojí říci a dodržet, že pokud peníze nejsou dostatečně zajištěny, raději půjdou dělat zakázku jinou. Víme, že hodně našich zákazníků se podílelo na stavbách velkých areálů.


Josef Hodboď, TZB-info
Který segment nářadí má u vás největší dynamiku růstu?

Mojmír Böhm:
Velmi pozitivně se rozjel jeden z našich segmentů, a to nářadí pro výrobu a montáž hasicích sprinklerových zařízení, která se instalují především ve velkých veřejných prostorech, v halách, garážích, v průmyslu aj. Ze strany řemesla jde o specifické zařízení, odlišné od nářadí pro instalaci vnitřních vodovodů či topení. Naše nářadí na koncích trubek válcuje drážky a za ně se pak trubky svěrkami spojují. Aby byli montéři dostatečně produktivní, tak k tomu potřebují naše zařízení, které jim dodáváme. K upevnění na stěnu, na strop pak použijí další naše nářadí, které je společné i pro instalaci potrubních rozvodů vodovodů a otopných soustav. Dříve šlo o jednotky prodaných kusů, a bylo to něco výjimečného. A dnes po takovém nářadí sáhne i malá firma, o které bychom dříve neřekli, že si jej vůbec někdy koupí. Zástupce montážní firmy takovou zakázku získá a chce ji udělat kvalitně a rychle. Tím zároveň získá spolehlivou referenci pro další zakázky, rozšíří komplexnost nabídky své firmy a do dalších zakázek může nabídnout širší sortiment prací. Samozřejmě že vedle růstu finančního obratu své firmy sleduje i omezení potřeby najímat jiné, jemu konkurující firmy. Ze strany zadavatele prací je pak výhodné, že jedná s méně partnery a ušetří si řešení některých problémů s koordinací prací na stavbě.

Josef Hodboď, TZB-info
Proč si firma takové nářadí nepůjčí, když ho potřebuje jen občas? Je to tím, že zapůjčení je drahé, že firmy mají dost peněz k nákupu, že jsou optimistické ohledně dalšího vývoje?

Mojmír Böhm:
Setkáváme se se všemi těmito řešeními, ale řekl bych, že nejvíce platí jistota použití nářadí na dalších zakázkách. Ta úvaha je hodně o tom, že teď pořídím zařízení a příště mohu jít rovnou do zakázek, do kterých jsem si před tím netroufl. S jistotou pak mohou říci, ano mám potřebné vybavení, ty práce jsme už dělali, umíme je, používáme spolehlivé a kvalitní nářadí, a proto můžeme garantovat jak termíny, tak kvalitu práce. Takto to cítíme v posledních letech. Například u zařízení na kontroly a čištění kanalizací, vodařských a topenářských instalací. Firmy si nejprve opatrně testují, zda zařízení koupí, zda práce zvládnou. Třeba si zařízení půjčí. Ale poté se rozhodují tak, že zařízení si koupí a mají nový segment služeb a začnou nabírat nové zakázky. Mnohdy se to vyvine tak, že z počátku nový druh prací dělá ve firmě jeden řemeslník společně si jinými nebo si řemeslníci nářadí mezi sebou přebírají, pokud ho na zakázce potřebují. Po nákupu nářadí si firma na nový druh prací vytvoří specialistu, případně i přijme nového zaměstnance.

Josef Hodboď, TZB-info
Často chodím okolo staveb, kde i velmi drahá stavební technika, ale nikoliv úzce specializovaná, doslova „leží ladem“ nejen dny, ale i týdny a tato nečinnost, v ekonomickém významu nárůst režijních nákladů, prodražuje cenu prací.

Mojmír Böhm:
Ano, to přece musí někdo zaplatit. Každá motohodina, ale i hodina bez práce, stojí peníze. Jednoduchým příkladem je půjčení lešení. Každý den navíc se tvrdě platí. Stejně tak je to i s nářadím, které se nepoužívá. Když si řemeslnická firma nářadí koupí, a pochopitelně se naučí s ním i správně pracovat, tak si troufne na více zakázek a může rovnoměrněji uplatňovat odpisy pořizovací ceny nářadí do ceny jednotlivých zakázek. To je příklad i naší elektronicky řízené proplachovací jednotky Multi-Push, která má kompresor, umí provádět tlakové zkoušky, má celou řadu dalších funkcí. Existuje mnoho bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, penzionů, hotelových komplexů, nemocničních areálů atd., které si tyto práce nebudou dělat samy. Jedním z našich zákazníků je velká hotelová síť na Slovensku, která má vlastní zaměstnance v údržbě, a proto si Multi-Push zakoupili pro sebe. Nechali si zaškolit lidi a zařízení si podle harmonogramu posílají po celém Slovensku.
Správci jen několika objektů jsou ve zcela jiném postavení. Toto potvrzuje trend, kdy si instalační firma koupila Multi-Push k tomu, aby mohla při pracích na starých rozvodech po dokončení montáže rozvodů ať již vodařských nebo topenářských tyto rozvody propláchnout a provést tlakovou zkoušku. A najednou zjistila, že se na ni začali obracet s poptávkami zákazníci, se kterými dosud neměla nic společného, a to i když nepotřebují ve svých soustavách nic měnit, ale chtějí jen proplach a tlakovou kontrolu. Takže se firmě Multi-Push začal mnohem více „otáčet“ a jeho pořizovací cenu začala rozpouštět do více zakázek. Mnohem rychleji se jí zařízení zaplatilo a začalo přinášet zisk. Kdyby firma zařízení používala jen podle své prvotní úvahy, tak by ziskovost přišla později. Pro firmu bylo dalším přínosem, že se dostala do podvědomí více zákazníků, kteří se na ni posléze obrátili, a nebo ji i doporučili dalším. Někteří naši zákazníci nám otevřeně řekli, že u takto drahého zařízení, jehož cena na trhu se při obecném vyhledání na internetu pohybuje nyní mezi přibližně 70 až 80 tisíci korunami bez DPH, počítali podle svých propočtů s ekonomickou návratností po roce až roce až půl. Skutečností byly i tři měsíce. Byla to pro ně nová šance, využili příležitosti trhu. Zákazník vidí jasný efekt vyčištěné soustavy, i bez použití chemikálií, a instalatér vidí, jak se mu vrací investované peníze. Přitom jde o služby pro segment trhu, který je velmi spolehlivý v otázce placení.

Josef Hodboď, TZB-info
Mění se nějak struktura prodejů?

Mojmír Böhm:
Velké změny probíhají mezi používanými instalačními technologiemi. Každá z nich vyžaduje nářadí, a tak se nám podle změn v praxi mění prodeje. Premiantem trhu jsou dnes spoje trubek lisováním. Pájení mědi ustupuje. Většina zákazníků chce lisování i u drobných rekonstrukcí v objektech. Zejména při používání předstěnových konstrukčních systémů pro instalace. V drtivě většinou jsou instalatéři pro techniku lisovaných spojů vybaveni. Zároveň velkoobchody nabízejí zapůjčení nářadí těm, kteří ještě toto vybavení nemají. Mnoho našich zákazníků však přímo říká, že mají tolik zakázek, že nechtějí čekat, až na ně dojde řada, až bude půjčovací stroj k dispozici.

Josef Hodboď, TZB-info
Je pravda, že půjčovací stroje nemusí být vždy k dispozici ihned?

Mojmír Böhm:
Půjčování má i další souvislosti. Velkoobchod, ale i různé půjčovny, do nářadí nainvestovaly peníze. Ale tím, že zařízení půjčují, vstupují do smluvního vztahu se zákazníkem a zaručují zákazníkovi, že zapůjčené zařízení je v pořádku. Ale ono to tak v řadě případů nebývá. V řadě případů na ověření stavu zařízení nemají čas, neinvestují do údržby další peníze. Jsme svědky toho, že i na odborných velkoobchodech se půjčují zařízení stará deset, dvanáct let, aniž by je kdokoliv, průkazně, kontroloval. To zařízení je funkční, zákazník s ním pracuje. V případě asi nejčastěji půjčovaných zařízení na lisované spoje zdůrazňujeme, že s takovým zařízením se firmy dostávají na tenký led. V okamžiku, kdy by došlo k poruše či netěsnosti nemá prodejce v rukách žádnou certifikaci, ale před sebou řešení odpovědnosti dodavatele systému za těsnost a životnost, o kterou se opírá jistota instalační firmy.

Josef Hodboď, TZB-info
Chcete snad říci, že takový velkoobchod například při půjčení lisovacích kleští negarantuje jejich přípustné opotřebení a v případě ztráty těsnosti může dodavatel systému jako nositel garance, nikoliv velkoobchod, odmítnout převzít odpovědnost za škody?

Mojmír Böhm:
Ano, je to tak. Stále více zákazníků nám toto říká a zdůvodňuje své nákupy nejen tím, že nářadí v dnešním konkurenčním boji potřebují mít v přesně danou dobu k dispozici, tudíž i z finančních důvodů případného penále za zpoždění se nemohou spoléhat na zapůjčení, ale také tím, že si nemohou dovolit nemít jistotu, že montáž provedli ověřeným nářadím. Při zapůjčení nikdy dopředu neví, v jakém stavu dostanou potřebný stroj. Takže si raději nářadí koupí. Ač někteří zákazníci ani o svá zařízení dobře nepečují a nákupem si zajistili jen jistotu, že nářadí budou mít, drtivá většina uživatelů nářadí REMS už o svá zařízení pečuje pravidelně. Tedy stručně - když už mně to patří, tak si toho hledím a mám jistotu, s čím na zakázku jdu.

Josef Hodboď, TZB-info
Je-li součástí garance zaručený stav použitých zařízení, pak musí být někdo, kdo stav zařízení ověřuje a tím na sebe bere odpovědnost, že tomu tak skutečně je.

Mojmír Böhm:
Ano, toho jsme si vědomi a také takovou službu zajišťujeme. Podle naší obchodní filosofie nechceme být pouze prodejci nářadí bez ohledu na to, co se s ním pak v praxi děje. Garantovat nejen záruční či pozáruční servis, ale též ověření, zda je zařízení v takovém stavu, aby řemeslníkovi nehrozilo riziko úhrady škody za práci s opotřebovaným nářadím. Tomuto jsme poslední roky věnovali velkou pozornost a budeme v tom dále pokračovat. Samozřejmě že můžeme zákazníkům zdůrazňovat, že například rozměrová kontrola opotřebovanosti lisovacích kleští je základním předpokladem těsného spoje, ale pokud o tom zákazník není přesvědčen sám, tak nic ověřovat nebude. Materiál, ze kterého jsou lisovací kleště vyráběny, má však velkou odolnost proti opotřebení a my jsme na případný požadavek kontroly pro zákazníky dobře vybaveni.


Josef Hodboď, TZB-info
Existují investoři, kteří záruku použití ověřeného zařízení vyžadují?

Mojmír Böhm:
Nevím, zda investoři, ale existují zadavatelé stavebních prací, kteří již toto striktně vyžadují. Nebo jsou i majitelé instalačních firem, kteří pro své klidné spaní nechávají nářadí v potřebných lhůtách ověřovat. U vodařských rozvodů se na potřebu kontrol zatím kouká jen málokdo, i když by také měli, ale pro práce na plynových zařízeních si drtivá většina zákazníků nechává svá zařízení zkontrolovat. A je pro ně zásadní, že pak mají plnou jistotu, že nic nezanedbali a v neposlední řadě si použití správného nářadí i nástrojů mohou nechat od toho, kdo jejich práci převezme, podepsat.
Obecně, tedy nejen na plynová zařízení, slouží certifikát o kontrole zařízení jako doplňující doklad potvrzující kvalifikaci firmy a nikdo dopředu nemůže vědět, zda nakonec právě on nerozhodne ve prospěch firmy při případném sporu o penále, náhradu škody. Stále častěji je do nabídkových řízení nutné doložit reference firmy dokladující její zkušenosti, a skutečnost, že využívá vlastní proškolené zaměstnance, a certifikát stvrzující nejen kvalitu, ale i předepsané vlastnosti zařízení, která budou na stavbě použitá, je předností. A nemusí to platit jen na velkých stavbách. Přibývá lidí, kteří nespokojenost s prací řemeslnických firem v jejich rodinném domě jsou ochotni řešit právní cestou. Pak se např. i neschopnost instalační firmy prokázat použití nářadí v požadovaném stavu může velmi vymstít.

Josef Hodboď, TZB-info
Dělají to tak všichni dodavatelé nářadí?

Mojmír Böhm:
Setkáváme se tím, že řada našich konkurentů potřebu ověřování vlastností nářadí naopak zlehčuje. Říkají: „U nás nemusíte kontrolovat nic.“ My sami zákazníkovi, když u nás konzultuje nákup nového zařízení, říkáme: Určitě jste si již někdy něco půjčil, takže jste viděl, v jakém stavu půjčované věci bývají. S vašim autem také chodíte do servisu v předepsaných časových lhůtách, i když s ním najezdíte méně kilometrů, než je v dané lhůtě možné. Vaše nářadí vás živí, vydělává vám na vaše auto, a vy o něj nechcete dobře pečovat?. To nemá logiku. Jak po autu, tak po vašem nářadí chcete garantovaný výkon. Oba tedy potřebují stejné podmínky z hlediska údržby, servisu, ověření vlastností. Pokud si nenecháte ověřit účinnost brzd, tak se můžete vybourat. Pokud si nenecháte ověřit plnou funkčnost nářadí, tak se vystavujete riziku řešení náhrady škody v případě např. vytopení objektu uniklou vodou, úniku plynu aj. Soudní znalec i po uplynutí záruky dokáže prokázat, že spoj nebyl dobře zalisován.

Josef Hodboď, TZB-info
Je náročné provést kontrolu funkčnosti nářadí?

Mojmír Böhm:
Vůbec ne. Mnoho zákazníků však v ověřování vlastností nářadí vidí jen čistý finanční výdaj. Přitom jde o výdaje v řádu jen několika stovek korun. Naši zástupci toto například v případě lisovacích kleští mohou udělat dokonce zdarma. Každý z nich má potřebné vybavení, v žádném případě nejde jen o vizuální kontrolu. Servis je dokonce oprávněn vystavit certifikát výrobce. Když „Remsák“ přijede k instalatérovi, tak mu může na místě kontrolu provést a nechť se pak instalatér rozhodne sám, jak výsledek kontroly využije. Konkurence význam našich kontrol a certifikátu jako služby zákazníkovi zpochybňuje. My postoji konkurence rozumíme, také chce prodávat a pokud od kupců nevyžaduje následné povinnosti spojené s provozem nářadí, tak se to může jevit hezky. Jenže každé elektrické nářadí používané profesionály má pravidelně procházet minimálně kontrolou elektrické bezpečnosti a my k tomu doporučujeme i kontrolu funkce. Žádnému našemu zákazníkovi nepřejeme, aby se dostal do problémů a umožňujeme mu, aby splnil požadavky i nenáročnějších zadavatelů prací.

Naše závitořezy vydrží spolehlivě pracovat deset, patnáct let, tam zkoušení ani neřešíme. Řemeslník si sám kontroluje opotřebení řezných prvků už ve svém zájmu, protože pokud bude opotřebení velké, tak závitový spoj ztěžka půjde vůbec vyrobit. Lisování spojů je jiná kategorie, a ta vyžaduje přesný tvar čelistí a potřebný tlak. Spoj může navenek vypadat dobře, přesto jeho dlouhodobá spolehlivá těsnost nemusí být zaručena.
Ač někteří dodavatelé lisovaných spojů doporučují používání kalibračních přípravků pro kontrolu správného rozměru zalisování, běžný řemeslník se tímto na rozsáhlejší zakázce se stovkami spojů zabývat nebude a bude se spoléhat na tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti a  - certifikaci montážních zařízení.


Josef Hodboď, TZB-info
Jak se vám, výrobcům nářadí, jeví přímý prodej instalačním firmám, prodej přes velkoobchody přes e-shopy?

Mojmír Böhm:
Naše firma prodává výhradně přes odborné velkoobchody (nikoliv hobby markety) a přes specializované prodejce nářadí pro profesionály. Přímo komunikujeme s instalatéry, to ano, radíme jim, doporučujeme, ale prodeje směřujeme zásadně na velkoobchody. Většina prodejců našich zařízení nemůže mít mnoho zaměstnanců, respektive specialistů na naše výrobky, a tak tuto funkci přebíráme my. Pomůžeme zákazníkovi vyhledat vhodné nářadí, zařízení pro určitou práci a pak přesměrujeme zákazníka na velkoobchod či prodejce, kterého si vybere. Nemáme ani vlastní e-shop, protože by to popíralo naši logiku. A jsme jediní, kteří toto v segmentu prodeje nářadí takto striktně dodržují.

Josef Hodboď, TZB-info
A co e-shopy velkoobchodů?

Mojmír Böhm:
Některé prodejní akce, které občas publikují i na nářadí nesmyslně nízkou cenu, považujeme za nesystémové řešení, i když na cenu slyší každý. Vůbec to totiž nerespektuje míru zajištění dalších služeb, které jsou s naším zařízením spojeny a měly by být vyjádřeny i prodejní cenou. Samozřejmě že do cenotvorby našich prodejních partnerů nemůžeme mluvit. Když my hovoříme se zájemcem o naše výrobky, tak hovoříme na úrovni základních, katalogových cen, nikoliv cen u prodejců. My víme, jaké má zákazník cenové zvýhodnění u svého velkoobchodu, specializovaného prodejce, ale nezasahujeme do konečné dohody o ceně. Do toho se nevměšujeme a ani vměšovat nemůžeme.
Ale prostá a brutální prezentace ceny na internetu se nám nelíbí. Potírá totiž skutečnost, že o zákazníka trvale pečujeme.

Josef Hodboď, TZB-info
Který výrobek se vám nejlépe prodává?

Mojmír Böhm:
Prodáváme celý široký sortiment. Celoevropsky je dnes nejvíce prodávána technika pro lisované spoje. To je naše TOP. Zajímavé je také to, že přestože mnoho firem říká, že se závitové spoje už nedělají, tak my si trvale udržujeme stabilní a neklesající prodeje závitořezů a jejich příslušenství. Řekl bych, že to souvisí s obnovou opotřebených závitořezů. Domnívám se, že množství zhotovovaných závitových spojů zůstává zachováno, na rozdíl od poklesu spojů pájených.

Josef Hodboď, TZB-info
A slova na závěr

Mojmír Böhm:
Na závěr bych se ještě rád krátce vrátil k filosofii prodávat přes velkoobchody. Některé firmy, dodavatelé nářadí, se rozhodly realizovat i přímý prodej. My, tím myslím sebe, moje kolegy a kolegyně zde v Česku, ale i v jiných státech Evropy, se domníváme, že bychom tímto postupem ztratili důvěru našich prodejních partnerů. Samozřejmě že základní podmínkou je mít vůbec co ztratit, tedy mít tuto důvěru vybudovanou. Pokud důvěru nemáte, pak musíte volit jinou prodejní cestu. Bez důvěry nelze s velkoobchody komunikovat. Pro velkoobchod musím být jako jeho dodavatel stálým, čitelným a spolehlivým partnerem, ne konkurentem.


Působím na trhu s nářadím již přes dvacet let. A vím, že ač mnoho zákazníků podlehne volání těch nejvýhodnějších cen za výrobky odnikud, vysoká kvalita, dlouhá životnost, spolehlivost, přesnost, servis bez dlouhých čekacích lhůt, to vše zákazníci nakonec ocení, i když to něco stojí. Nechci tím říci, že nejvyšší cena automaticky znamená to nejlepší. To rozhodně ne. Od toho je trh, na kterém se všichni, co prodáváme nářadí pohybujeme, a zákazníci, kteří si vybírají. Jen jim přeji, aby si vybrali opravdu dobře.

Přeji všem, a nejen v tomto roce 2018, co nejvýhodnější zakázky dělané opravdu s tím nejlepším nářadím.

Josef Hodboď, TZB-info
Děkuji za rozhovor.

 
 
Reklama