Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

TZB-info - rekapitulujeme a chystáme změny

Vážení čtenáři, autoři, kolegové a partneři. Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2016. Přejeme Vám i Vašim blízkým v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů. Věříme, že v roce 2017 najdeme společně řadu zajímavých témat. Těšíme se na spolupráci, na Vaše názory, náměty a výzvy.

Nové TZB-info přichází

V roce 2017 chystáme postupně řadu změn na TZB-info. Od Nového roku proto některé stránky budou vypadat jinak, než jste dosud byli zvyklí. Postupnými kroky chceme TZB-info přiblížit aktuálním webovým trendům a připravit se na nový redakční systém. Ale protože respektujeme fakt, že velká většina z Vás TZB-info využívá jako pracovní nástroj, nemáme odvahu k celkovému jednorázovému redesignu. Víme, že prioritou je, abyste i nadále vše rychle a spolehlivě našli.
Mnoho z Vás mělo správnou připomínku, že jak jsme postupně přidávali aktuality a nová témata, mapa portálu v některých místech připomíná spíše bludiště. A tak je nejvyšší čas začít s úklidem.
Titulní strana zatím zůstává beze změn, ty Vás budou čekat až v jednotlivých oborech. Pevně doufáme, že změny budou jen k lepšímu a že přispějí k větší přehlednosti TZB-info.

2016 na TZB-info ve zkratce


 • Na začátku roku jsme byli potěšeni a překvapeni zároveň, když se umístilo TOPINFO mezi desítkou nejlepších výrobků a technologií pro stavebnictví. Obsadili jsme 6. místo v Ratingu Nadace ABF – Známky kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu v období 2012-2015. Umístění bylo výsledkem zejména řady ocenění za redakční práci (GRAND PRIX FOR ARCH za Kalkulátor cen energií TZB-info, GRAND PRIX FOR ARCH za příručku Jak koupit bydlení na ESTAV.cz, Čestné uznání FOR ARCH za SW Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí, Zvláštní ocenění Aquatherm Praha 2014 za analytickou část v Kalkulátoru cen energií TZB-info atd. Potěšilo nás to, jsme na redakční práci patřičně pyšní.
 • Doprovodný program pro Aquatherm Praha. Pro 21. mezinárodní odborný veletrh Aquatherm Praha v březnu 2016 jsme byli generálním dodavatelem doprovodného programu. Bylo to velmi náročné, program běžel po celou dobu veletrhu od úterý do pátku. Vedle přednášek na aktuální témata jsme 1 den věnovali tehdy velmi horké otázce kvality výrobků pro kotlíkové dotace, natočili jsme řadu videí, připravili tiskovou konferenci a reportáž pro ČT o ceně vody. S mnohými z Vás si během roku vyměníme řadu mailů, a tak jsme samozřejmě byli moc rádi, že jste nás navštívili i na našem stánku a osobním setkáním jsme stvrdili skutečný význam veletržní účasti.
 • Orsec součástí TZB-info. V březnu 2016 jsme slavnostně na Aquathermu v Praze přivítali čtenáře a partnery portálu ORSEC, který jsme koupili. Témata z ORSEC.cz se na TZB-info objevují v oblastech Facility management a v části Elektro-technika.
 • Právě tradice Orsec společně s projektem TZB-info Požární bezpečnost staveb byly základem pro úspěšnou konferenci Požární bezpečnost staveb, kterou na FOR ARCH Praha navštívilo více než 400 zájemců. V současné době připravujeme druhý ročník.
 • Na veletrhu FOR ARCH jsme nabídli za ESTAV.cz konferenci pro širokou veřejnost Jak koupit bydlení a den právního poradenství zdarma o stavebním právu s JUDr. Adámkovou a den poradenství zdarma o cenách energií s Ing. Schindlerem. Poradenství se setkalo s velkou odezvou, a proto uvažujeme rovněž o opakování i v příštím roce.
 • Příručka Jak koupit bydlení je ke stažení na ESTAV.cz dále zdarma, tištěná příručka je již rozebrána a na FOR ARCH 2017 chystáme její rozšířené 2. vydání.
Projekty TZB-info 2016/2017

Projekty v roce 2016 Požární bezpečnost staveb, Větrání s rekuperací a Kotlíkové dotace si našly své čtenáře.

V projektu Požární bezpečnost jsme se věnovali zejména stavební tématice. Projekt bude pokračovat i v roce 2017 se zaměřením více na technické systémy pod vedením kolegy Randy, vedoucího oboru Elektro-technika.

Stejně tak budou pokračovat Kotlíkové dotace v reakci na avízo MŽP, že do konce března 2017 vypíše druhou výzvu na výměnu starých kotlů. Kromě vlastního dotačního titulu budeme sledovat i pochybnosti, které tuto dotaci od počátku provázejí. Vedoucím tohoto projektu je Ing. Stupavský, který spolupracuje s Ing. Hodboděm, vedoucím oboru Vytápění.

Novým projektem roku 2017 je NZEB – Budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Vedoucím projektu je Ing. Bohuslávek, vedoucí Stavby, který spolupracuje s Ing. Strakovou, která u nás vede téma Energetická náročnost budov a s externími spolupracovníky Ing. Hazuchou, prof. Kabelem a Ing. Urbanem z FSv ČVUT Praha.
Pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“ odráží skutečnost, že energie z obnovitelných zdrojů a opatření pro energetickou účinnost fungují společně. Zároveň je snahou zavést mechanismy pro porovnání výpočtu energetické náročnosti se skutečnou spotřebou energie. Projekt odpoví nejen na to, kdy a jaké stavby musí splnit požadavky NZEB, ale především přinese rady pro projektanty, auditory a investory, jak požadovaného standardu efektivně docílit.

Zajímavá (ne)nudná čísla

 • Nejvyšší návštěvnost mělo TZB-info v lednu 2016: 884 794 návštěv. Zároveň 25. leden 2016 byl i rekordním dnem. Další statistiky TZB-info si můžete kdykoliv prohlédnout na Toplist.cz nebo netmonitor.cz.
 • Aukce elektřiny a plynu pro více než 66 000 zájemců s Kalkulátorem cen energií TZB-info. Kalkulátor cen energií TZB-info je skutečně jediným nezávislým porovnáním dodavatelů elektřiny a plynu v ČR s řadou analytických funkcí, který funguje pro konečné zákazníky i pro odborníky. Data z Kalkulátoru cen energií TZB-info byla využita i pro úspěšnou aukci na dodávku elektřiny a plynu pro více než 66 000 nezávazně registrovaných zájemců, kdy vítězem se stala společnost Europe Easy Energy.
 • Pro ESTAV.cz bylo nejúspěšnějším měsícem září s 88 785 návštěvníky a nejúspěšnějším dnem 18.9.2016. I pro ESTAV.cz můžete sledovat návštěvnost na veřejném počítadle Toplist.cz.

Nejbližší budoucnost

 • Již zítra se můžete těšit na novou podobu některých stránek jednotlivých oborů. Budeme rádi za Vaše reakce a připomínky.

 • INFOTHERMA 2017 (pondělí 23.1. - čtvrtek 26.1.2017)
 • Stále ještě můžete hlasovat v soutěži Novinky na Infothermě 2017, patenty a vynálezy. Hlasování bude ukončeno 6. ledna 2017 ve 12 hodin. S hodnocenými novinkami, patenty a vynálezy se zájemci budou moci seznámit v průběhu výstavy ve vstupní expozici veletrhu Infotherma 2017 v pavilonu A1, věnované novinkám, vynálezům a patentům z nomenklatury výstavy.

 • Těšíme se na Vás ve stánku v pavilonu NA2, stánek č. 260 a také na doprovodném programu:
  • Pondělí 23. ledna 2017
   10.00 hod - Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2017 a vyhodnocení internetové hlasovací soutěže „Novinky Infothermy 2017, patenty a vynálezy“
   10.15 hod - Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR s Ing. Evženem Tošenovským, dr.h.c., poslancem Evropského parlamentu, členem výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, jeho hosty a dalšími odborníky.

  • Úterý 24. ledna 2017 odpoledne pro vás připravujeme přednášky a diskuse na témata:
   Vytápění tepelným čerpadlem v kombinaci s FV. Je již mikrokogenerace řešení, se kterým máme počítat? Právník radí – prodej elektřiny z vlastní fotovoltaiky. Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu, abychom omezili rizika vzniku a šíření požáru. Bezpečnost chytrých spotřebičů. Smart větrání – řízení vnitřního prostředí, vlhkosti a CO2. Chytrá řešení pro vodu.

Přejeme Vám všem úspěšný, radostný a dobrý rok 2017. Vaše redakce.