Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

O čem bude konference Tribuna českého obchodu TZB 2014?

Vývoj v oboru technických zařízení budov a jeho dopady na velkoobchodní distribuci ve všech členských zemích, modely nákupního chování a vývoj obchodních formátů, tradiční trh versus nové distribuční modely. To vše na konferenci Tribuna českého obchodu TZB 9. dubna 2014 v Top Hotelu Praha.

V první anotaci letošní konference se objevila slova: "Zhruba jedenkrát za 3 měsíce vznikne v ČR nový e-shop, jehož zaměření je částečně nebo výhradně na sortiment TZB. K dnešnímu dni je jich aktivních cca 112." Letošní konference je 5. ročník nejvýznamnějšího setkání klíčových hráčů českého trhu TZB a stejně jako v minulosti je program složen z celé řady dalších přednášek, které budou především hledat další možnosti rozvoje obchodu s technologiemi TZB.TRIBUNA českého obchodu TZB 2014

  • Technologie pro energeticky úsporné budovy – hlavní motor inovací
  • Velkoobchody TZB na rozcestí: scénáře a distribuční modely v konkurenčním prostředí
  • Modely nákupního chování a vývoj obchodních formátů v České republice
  • Tradiční trh versus nové distribuční modely

9. dubna 2014 v Top Hotelu Praha


 Ivan Bohata, prezident AOVV
Ivan Bohata, prezident AOVV

TZB-info: Problematika E- shopů na českém trhu TZB je součástí programu 5. ročníku konference Tribuna českého obchodu TZB. Není ale jediným tématem konference.

AOVV: Ano. Je součástí širší problematiky měnícího se trhu technických zařízení budov. Možná si ani neuvědomujeme, že všude kolem nás, i na trhu TZB, se odehrávají závažné změny. Jejich původcem jsou zejména technologické inovace, které zákonitě mají vliv na distribuční kanály a tím i na obchod TZB. Svůj díl má přirozeně také ekonomická krize, která stále neodeznívá. To vše dohromady, ale i změny životního stylu, mění nákupní chování , mění se spotřebitel, jeho rozhodování, jak a kde nakupuje. A to má samozřejmě zpětně vliv na distribuci zboží. Proto hlavní téma konference zní : „Technické inovace a soutěžní prostředí obchodu TZB“.

TZB-info: Co zajímavého v programu konference můžeme očekávat?

AOVV: Při sestavování programu konference jsme se drželi logiky, takže o hybném momentu změn – technologických inovacích - bude přednášet odborník nad jiné povolaný, vedoucí katedry TZB Českého vysokého učení technického v Praze Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Jistě bude řeč o inteligentních budovách a nových objevech využitelných v oboru technická zařízení budov.
Svou roli hrají také obnovitelné energie, i když v Česku se jim neodstává tak příznivého přijetí jako v Německu. Stále většího podílu na trhu dosahují prodeje tepelných čerpadel. Také se zvyšuje účinnost nových technologií.
Informační a komunikační technologie jsou alfou a omegou dalšího rozvoje nejen oboru TZB. Jsme ve fázi , kdy se mění navrhování staveb. Dříve byly zpracovávány projekty a pak se do nich zapojovaly návrhy instalací. Dnes je při zpracování návrhů důležitá architektura, energetická analýza a řešení, návrh instalace a řešení managementu. I v Česku se prosazuje modelování stavebních informaci -metoda BIM (Building Information Modellig).

Dr. Frans Geurts, General Secretary F.E.S.T.
Dr. Frans Geurts, General Secretary F.E.S.T.

TZB-info: Odvozují se tyto změny v Česku od obecnějšího vývoje v Evropě a ve světě?

AOVV: Samozřejmě, Federace evropských velkoobchodů sanitárních a vytápěcích zařízení (FEST), jejímž jsme členem , analyzuje průběžně vývoj v oboru technických zařízení budov a jeho dopady na velkoobchodní distribuci ve všech členských zemích. Zobecněné poznatky potom předává svým členům. Na naší konferenci bude o evropském směřování obchodu TZB referovat generální ředitel FEST Dr. Frans Geurts. Už název jeho prezentace „Velkoobchody TZB na rozcestí: scénáře a distribuční modely v konkurenčním prostředí" slibuje zajímavé informace.

Jiří tesák, víceprezident AOVV
Jiří tesák, víceprezident AOVV

TZB-info: Takže se dostáváme k tématu E- shopů na českém trhu TZB.

AOVV: Toto téma nebylo dosud seriozně zpracováno. V Asociaci odborných velkoobchodů a výrobců TZB se internetovému obchodu věnuje viceprezident asociace Jiří Tesák. Na konferenci bude součástí jeho prezentace „Tradiční trh versus nové distribuční metody“. Jak jsme výše uvedli, věci se mění. Tradiční trh nemizí, ale po určitou dobu vedle sebe existuje současně staré a nové. To nové reprezentuje právě internetový obchod.
Podle J. Tesáka existují dva typy E-shopů v oboru TZB :

1. S profesionálnmí přístupem
Tyto e–shopy denně hlídají pohyby cen a ceny dle ostatních konkurenčních webů upravují. Většinou se jedná o zkušené podnikatele, kteří mají obchodní strategii postavenou na nízké ceně a dobrých službách – informace o termínu dodání, použití kvalitních přepravců, ankety o spokojenosti po prodeji. Výrazně tomu napomáhá schopnost vyhledávačů třídit dle ceny vzestupně. Dle statistik jsou meziroční nárůsty prodejů e-shopů s profesionálním přístupem i přes klesající trh dvojciferné. Je možné takto pracovat i při nižší odbornosti pracovníků starajících se o web. U nejúspěšnějších z nich se odbornost vyrovnává odbornosti běžného velkoobchodu.

2. Doplněk k marketingové prezentaci firmy
Takto zaměřené e-shopy jsou jedním z nástrojů marketingu a úpravám ceny, obsahu stránek a skladbě sortimentu nedávají tolik času jako skupina první. Většinou mají svou obchodní strategii postavenou na diferenciaci a svůj čas a marketing věnují budování vazeb se zákazníky, výběru sortimentu ve vazbě na technické potřeby trhu. Výrazněji inklinují k odbornosti. Podrobná analýza internetového obchodu B2C v oboru TZB a možná řešení budou součástí prezentace na Tribuně českého obchodu TZB 2014 dne 9. dubna 2014 v TOP Hotelu Praha.


TZB-info: Pro koho je konference určena?

AOVV: Tribuna českého obchodu TZB 2014 napoví možné scénáře dalšího vývoje, ale také přinese doporučení, jak na změny reagovat. Diskuse se povede také o tom, jak zapracovat výsledky inovací do distribučního řetězce.
Konference ukáže, jak se v posledních letech změnil zákazník, jak se rozhoduje a kde a jak nakupuje. V panelové diskusi k těmto tématům vystoupí přední profesionálové oboru, reprezentující vedoucí firmy na českém trhu TZB, např. Ing. Vítězslav Hanák, jednatel velkoobchodu GIENGER, spol. s r.o., Ing. Aleš Zouhar, obchodní ředitel KORADO a.s., Ing. Luboš Morávek , vedoucí divize JUNKERS, Bosch Thermotechnik, Ing. Michal Kolda - ředitel SANITEC s.r.o. a další.
Konference je určena pro všechny, kdo profesionálně pracují v oboru obchodu TZB, zejména pro majitele, jednatele a obchodní ředitele firem. Věříme, že přítomnost na konferenci bude pro účastníky přínosem.

Video pozvánka na konferenci

 
 
Reklama