Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární ochrana budov na semináři portálu TZB-info

v rámci veletrhů Pragoalarm/Pragosec 2012

Portál TZB-info ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany pořádá v rámci doprovodného programu Veletrhů Pragoalarm a Pragosec odborný seminář Požární ochrana budov. Seminář proběhne 7. června na Holešovickém výstavišti.

Požární ochrana a památkové objekty

10.00 Požární ochrana historických památek - plk. Ing. Zdeněk Hošek - vedoucí oddělení technické prevence, GŘ HZS
10.30 Postoj památkové péče k zapezpečení památek - Ing. Alexandra Burešová - Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech
11.00 Požární zabezpečení Pražského hradu - Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., PKPO
11.30 Aplikace současných konstrukcí v historických objektech - Ing. Petr Kejklíček, PKPO
12.00 Jednotné doklady ke stavbě z požárního hlediska - František Kregl, prezident PKPO

Novinky v požární ochraně 2012

13.00 Kontaktní zateplovací systémy (KZS) z požárního hlediska – Změna normy 73 0810 Z1 (2012) - Ing. Marek Pokorný, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Stavební fakulta ČVUT v Praze
13.30 Porovnání nuceného a přetlakového větrání chráněných únikových cest - Ing. Jana Elstnerová
14.00 Informace o způsobech větrání garáží podle nových předpisů a norem - Ing. Stanislav Toman
14.15 Elektrická požární signalizace - plk. Ing. Zdeněk Hošek - vedoucí oddělení technické prevence, GŘ HZS