Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na 27. mezinárodní konferenci Požární ochrana 2018

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. a VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství pořádají mezinárodní konferenci Požární ochrana 2018 konanou ve dnech 5. – 6. září 2018 v Ostravě.

Hlavní téma konference

BEZPEČNOST A PRŮMYSL 4.0

Zdroj: Fotolia©
Zdroj: Fotolia©

Odborné sekce

Požární ochrana: Dopad novely stavebního zákona do požární ochrany
Garanti: Ing. Petr Bebčák, Ph.D., petr.bebcak@vsb.cz Ing. Martin Trčka, Ph.D., martin.trcka@vsb.cz

Technologie pro bezpečnost: Extrémní zatížení operačních středisek - Orkán Herwart. Budoucnost technologií pro bezpečnost
Garanti: doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., vilem.adamec@vsb.cz doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., radomir.scurek@vsb.cz

Protivýbuchová prevence: Současná protivýbuchová ochrana v kontextu Průmyslu 4.0
Garant: doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., pstroch@rsbp.cz

Věda a výzkum v požární ochraně: Nejnovější poznatky vědy a výzkumu v požární ochraně
Garant: Ing. Ondřej Suchý, Ph.D., ondrej.suchy@tupo.izscr.cz

Zkušebnictví v požární ochraně: Inovace zkušebních postupů z hlediska nových materiálů a konstrukcí ve stavebnictví
Garant: Ing. Jaroslav Dufek, dufek@pavus.cz

Organizační pokyny

Termín: 5. - 6. září 2018
Místo konání: Aula VŠB - TU Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba GPS 49°49‘52.201“N, 18°9‘47.409“E
Jednací jazyky: český, slovenský, anglický

Závazné termíny:
25. 5. 2018 - přihlášení příspěvku
20. 6. 2018 - zaslání rozšířeného abstraktu
20. 8. 2018 - odevzdání přihlášek a úhrada účastnického poplatku

Přihláška na konferenci Požární ochrany 2018 ke stažení zde.

Z konference bude vydán Sborník abstraktů. Pro účastníky konference budou k dispozici jak sborník abstraktů, tak prezentace příspěvků, které budou na konferenci představeny. Prezentace budou ke stažení na webových stránkách SPBI po konferenci. Autorům, kteří budou mít zájem zveřejnit plný text příspěvku, nabízíme možnost publikovat ve sborníku. Bližší informace na stránkách FIRE PROTECTION 2018, mwos.fbi@vsb.cz.