Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systémové elektroinstalace v památkově chráněných objektech

Jakým způsobem lze zajistit pokročilé funkce automatizace budov v objektech s omezenými možnostmi stavebních úprav? Jak mohou inteligentní elektroinstalace přispět k vyššímu zabezpečení historických objektů?

Společnost HDL Automation vyvíjí už třicet let automatizační systémy, její produkty jsou nasazeny a integrovány po celém světě od nejmenších implementací až po ty největší. V odvětví automatizace budov uplatňuje své zkušenosti s řízením velkých projektů i vysokou míru zabezpečení systémů s důrazem na integraci různorodých technologií a protokolů. Nabízí komplexní řešení integrující elektroinstalační systémy pracující na uznávaných protokolech KNX a Buspro.

Využití systémové elektroinstalace je jedno z mnoha řešení, jak se vypořádat s požárem. Podíváme-li se do dostupných statistik, zjistíme, že technické závady (vady na elektroinstalaci a vadné spotřebiče) jsou příčinou až 40 % požárů. Systémové řešení snižuje rozsah silových tras v objektu a vhodnější instalací ovládacích a řídících prvků umožňuje individuální řízení jednotlivých připojených bodů. Vzájemné propojení po systémové sběrnici dále umožní efektivnější sdílení informací od širokého spektra jednotlivých detektorů.

Kromě klasických předností systémové elektroinstalace, jako je efektivní řízení topení a klimatizace, šetrné řízení osvětlení se vám propojení senzorů v rámci inteligentní instalace postará o to, co je vám nejdražší. Senzory pohybu, automatické zámky a čidla kouře a plynu včas rozpoznají hrozící nebezpečí a okamžitě spustí akci podle předem daného scénáře. Pošlou vám zprávu na telefon, přivolají záchranné a bezpečnostní složky, nebo upozorní lidi v domě na hrozící nebezpečí.

Jak říká výkonný ředitel firmy Ing. Igor Štverka, MBA: „Sjednocené a automatizované ovládání je schopno zajistit nejen pokročilé vyhodnocování podmínek, ale také bezzásahovou regulaci, která počítá s různými scénáři a zvláštními stavy.“

S přehledem všech senzorů a detektorů z nabídky f. HDL Automation s.r.o. a s možnostmi skladby topologie řídicích systémů s distribuovanou logikou se můžete seznámit ve video reportáži z prezentace Ing. Igora Štverky

 
 
Reklama