Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

U protipožárního opláštění ocelových konstrukcí s deskami Aestuver stačí jedna vrstva

Ta se navíc nemusí povrchově upravovat

Pro zajištění statické bezpečnosti budovy i v případě požáru je nutné chránit sloupy i nosníky před vysokými teplotami. Následkem vysokých teplot ztrácí stavební konstrukce z oceli svoji únosnost a dochází k porušení jejich stability. S protipožárními deskami AESTUVER a protipožárními sádrovláknitými deskami fermacell Firepanel A1 lze snadno realizovat odolné protipožární obklady ze tří a čtyř stran s různou požární odolností.

Fermacell AESTUVER – protipožární opláštění ocelových konstrukcí, titulka
Fermacell AESTUVER – protipožární opláštění ocelových konstrukcí, titulka

Návrh a provedení protipožárních opláštění ocelových nosníků a sloupů popisuje podrobně nová publikace „Fermacell AESTUVER – protipožární opláštění ocelových konstrukcí“, kterou vydala v únoru 2016 společnosti Fermacell.

Protipožární desky AESTUVER pro suchou výstavbu jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu, vyztužené skelnými nehořlavými vlákny. Jsou určené k vysoce kvalitní požární ochraně konstrukcí. Desky splňují kategorie použití typu X podle ETAG 018-1 (odolnost proti vodě) a vhodné jsou i do vlhkých místností a venkovního prostředí. Patří do nevyšší evropské třídy reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1.

Zásadními výhodami protipožárního obkladu ocelových konstrukcí pomocí desek AESTUVER je jednovrstvé opláštění, které je navíc použitelné bez dodatečné povrchové úpravy v exteriéru. Ve vnitřních prostorách lze kromě opláštění protipožárními deskami AESTUVER používat i protipožární desky fermacell Firepanel A1. Tento obklad je vhodný především do suchých prostor, nezatěžovaných dlouhodobě vlhkostí. U tohoto řešení je velkou výhodou snadné zpracování, známé ze suché výstavby, povrchové úpravy jsou stejné jako u běžných desek na bázi sádry.

Pomocí nových projekčních podkladů společnosti Fermacell lze navrhovat a odborně provádět protipožární opláštění ocelových nosníků a sloupů. K tomu účelu se vybírá nejlépe vhodný deskový materiál v závislosti na faktorech, jako jsou oblasti použití (kategorie použití) a požadovaná požární odolnost.

Na základě vybraného materiálu desky se stanovuje minimální tloušťka protipožárního opláštění, která se řídí podle:

  • požadované požární odolnosti,
  • kritické teploty oceli a
  • součinitele průřezu Ap/V (ČSN EN 1993-1-2).
Protipožární deska AESTUVER, opláštění sloupů
Protipožární deska AESTUVER, opláštění sloupů
Protipožární deska AESTUVER, opláštění nosníků
Protipožární deska AESTUVER, opláštění nosníků

Více informací a celý dokument „Fermacell AESTUVER – protipožární opláštění ocelových konstrukcí“ ve formátu PDF najdete na stránkách www.aestuver.cz.


James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...