Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sinorix Silent Extinguishing Technology Siemens – tiché hasicí zařízení pro datová centra

Sinorix Silent Extinguishing Technology řeší riziko poškození pevných počítačových disků, k němuž může dojít v důsledku nadměrného hluku při hašení požárů pomocí plynových hasicích systémů.

Přínos nového zařízení spočívá nejen v tom, že rychle a spolehlivě uhasí požáry, ale současně také významně snižuje úroveň generovaného rizikového hluku. Hlavními komponentami zařízení jsou nová speciální tryska Sinorix Silent Nozzle a hasicí systém Sinorix CDT s regulovaným tlakem hasebního média. Zařízení je vhodné jak pro nové instalace, tak pro modernizaci stávajících hasicích systémů a díky svým vlastnostem najde uplatnění zejména v datových centrech a serverovnách.

Tryska typu Sinorix Silent Nozzle je zkonstruována tak, aby hladina hluku při hašení byla pod úrovní, při níž mohou být ohroženy pevné počítačové disky, aniž by se přitom zhoršila distribuce hasebního média v chráněném prostoru. Hasební plyn, a tedy i vznikající hluk, je orientován předem určeným směrem, což prakticky eliminuje potenciální poškození pevných disků. Nová řada trysek Sinorix Silent Nozzle je dostupná ve třech velikostech.

Sinorix CDT (Constant Discharge Technology) je hasicí systém s řízeným vypouštěním, který používá hasební inertní plyn dusík (N2) nebo argon (Ar). Nejdůležitější částí systému je vypouštěcí ventil na tlakové lahvi, který automaticky udržuje konstantní hmotnostní průtok hasebního plynu po celou dobu vypouštění. Ventil eliminuje tlakovou špičku na začátku vypouštění a současně snižuje hlukovou zátěž. Díky konstantnímu hmotnostnímu průtoku plynu lze použít potrubí s menším průřezem než u konvenčních neřízených hasicích systémů. Nové řešení také umožňuje zmenšení nezbytných přetlakových klapek, a to až o 70 %.

Hasební účinek inertních plynů spočívá ve vytěsnění kyslíku z chráněného prostoru (tzv. inertizace). Inertní plyny nezanechávají žádná rezidua a jsou elektricky nevodivé. Nepoškozují elektrické ani jiné komponenty a systémy a jsou bezpečné jak pro osoby, tak pro životní prostředí. Hasicí zařízení Sinorix Silent Extinguishing Technology od společnosti Siemens hasí požáry stejně účinně jako konvenční systémy a odpovídá platným předpisům.

Sinorix Silent Extinguishing Technology od Siemens – tiché hasicí zařízení pro datová centra
Sinorix Silent Extinguishing Technology od Siemens – tiché hasicí zařízení pro datová centra
Doplňující informace

Datová centra a serverovny jsou základem současné ekonomiky. Z dostupných analýz vyplývá, že po celém světě neustále zpracovává data asi 35 milionů serverů. Tato datová centra jsou vystavena mimořádně velkému nebezpečí vzniku požáru v důsledku přítomnosti dvou významných rizikových faktorů – elektrické energie (možná inicializace požáru) a velkého množství hořlavého materiálu (plastové díly, složitá kabeláž, plošné spoje). Význam instalace vhodného plynového hasicího zařízení je tedy zcela mimořádný.

Technické analýzy ukazují, že hasicí zařízení používající jako hasební médium plyn mohou někdy negativně ovlivnit činnost pevných disků a v některých případech dokonce způsobit jejich úplný výpadek. Podle výzkumů provedených společností Siemens i nezávislými organizacemi je příčinou poměrně vysoká úroveň hluku (akustický tlak), který při vypouštění hasebního plynu do chráněného prostoru generují konvenční systémy plynového hasicího zařízení.

Při průzkumu provedeném pojišťovnou HDI Gerling bylo zjištěno, že při pětidenním výpadku počítačové informační infrastruktury se většina společností stává zcela neschopnou další činnosti. Statistika ukazuje, že u bank a obchodních společností může podobná situace nastat již po pouhých dvou až dvou a půl dnech trvání výpadku. Ztráty v důsledku úplného výpadku informační techniky mohou dosahovat až několika stovek tisíc dolarů za hodinu.

Další informace o hasicích systémech Sinorix jsou k dispozici na internetové adrese http://www.siemens.cz/sinorix.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 
Reklama