Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:38 92 Stabilní hasicí zařízení


bylo nalezeno 69 norem

ČSN P CEN/TS 15176
Hodnocení shody podle norem pro stabilní hasicí zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389200
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 671-1 ed. 2
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
Třídicí znak:389201
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN 671-2 ed. 2
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
Třídicí znak:389201
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN 671-3
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
Třídicí znak:389201
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 12259-9
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice
Třídicí znak:389210
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 12259-14
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech
Třídicí znak:389210
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 12845+A1
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 12845+A2
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.8.2005

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.4.2006

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.12.2015
Platnost ukončena:1.9.2018
Opravy:1 5.16

ČSN EN 12845
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389211
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 16925
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba
Třídicí znak:389215
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 13565-1
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 13565-2
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2019
Opravy:*1 12.10

ČSN EN 13565-2
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 13565-1+A1
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN 13565-1+A1
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 13565-2+AC
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
Třídicí znak:389221
Účinnost od:1.12.2019

ČSN ISO 6183
Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace
Třídicí znak:389230
Účinnost od:1.7.2012
Změny:*Amd. 1 4.18

ČSN EN 12094-4
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN 12094-5
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.12.2006

ČSN EN 12094-6
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.12.2006

ČSN EN 12094-8
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti
Třídicí znak:389231
Účinnost od:1.12.2006
Opravy:UR 12.06

ČSN EN 12416-1+A2
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
Třídicí znak:389240
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN 12416-2+A1
Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
Třídicí znak:389240
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN 15004-1
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 15004-1
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, montáž a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-1
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Návrh, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 15004-2
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 15004-2
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-3
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 15004-3
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-4
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 15004-4
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-5
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 15004-5
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-6
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 15004-6
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-7
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 15004-7
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-7
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15004-8
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 15004-8
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-8
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15004-9
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 15004-9
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-9
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 15004-10
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 15004-10
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a navrhování systému plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 15004-10
Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389250
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN P CEN ISO/TS 21805
Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením
Třídicí znak:389251
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 16750
Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba
Třídicí znak:389255
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN 14972-8
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3
Třídicí znak:389260
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 14972-9
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3
Třídicí znak:389260
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN 14972-16
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi
Třídicí znak:389260
Účinnost od:1.2.2020

ČSN P CEN/TS 14972
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace
Třídicí znak:389260
Účinnost od:1.2.2012

ČSN P CEN/TS 14972
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389260
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 14972
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389260
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN P CEN/TS 14816
Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
Třídicí znak:389270
Účinnost od:1.9.2009

ČSN P CEN/TS 14816
Stabilní hasicí zařízení - Sprejová zařízení - Navrhování, instalace a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389270
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 15276-1
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN 15276-2
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.8.2019

ČSN P CEN/TR 15276-1
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN P CEN/TR 15276-1
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN P CEN/TR 15276-2
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a montáž
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN P CEN/TR 15276-2
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:389280
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 16327
Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS)
Třídicí znak:389290
Účinnost od:1.5.2014

 
 
Reklama