Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13565-2+AC
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance
Třídicí znak:389221
Schválena:10.9.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1475 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama