Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12259-14
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications
Třídicí znak:389210
Schválena:13.3.2020
Vydána:1.5.2020
Účinnost od:1.6.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1507 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama