Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15276-1
Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Třídicí znak:389280
Schválena:21.5.2019
Vydána:1.7.2019
Účinnost od:1.8.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1316 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama