Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Chtěli jste najít:
Převodník jednotek
 
Témata:
 
Na dotaz převod jednotek zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 200 nalezených.
 [další stránka >>>]
[tabulka]Převody jednotek tlaku
Převody jednotek tlaku 1.3.2000 Karel Laboutka, Tomáš Suchánek Převod jednotek tlaku mezi pascaly a dalšími jednotkami:.. Název Značka Převod na Pascaly Atmosféra absolutní atm 101 325 Pa Atmosféra technická at 9,.. ŠINDELÁŘ V., SMRŽ L., Nová soustava jednotek SI, Praha 1989 Bar je dočasnou jednotkou a to bez data jejího ukončení
[tabulka]Převody jednotek SI 02
Převody jednotek SI 02 1.3.2000 Karel Laboutka, Tomáš Suchánek Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie. MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA - c [J/kg·K] [cal/kg·K] [W·h/kg·K] 1 J/(kg·K) 1 0,238846 2,77778·10-4 1 cal/(kg·K) 4,..
[tabulka]Převody jednotek SI 01
Převody jednotek SI 01 1.3.2000 Karel Laboutka, Tomáš Suchánek Tabulky uvádí převody jednotek SI veličin tlaku, energie a výkonu, například pascaly na bary, jouly na kilokalorie (kcal). TLAK [Pa] [kp/m2] [kp/cm2] [Torr] [bar] 1 Pa = 1 N/m2 1 0,1019716 1,09716·10-5 7,50064·10-3 10-5 1 kp/m2 = 1 mm H2O 10 1 10-4 0,0735559 9,80665·10-5 1 kp/cm2 = at 98 066,..
[tabulka]Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických
Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických 1... který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek,.. že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku,..
[článek]Zkušenosti s převodem typového rodinného domu na pasivní standard 17.9.2015
Zkušenosti s převodem typového rodinného domu na pasivní standard 17... Rozvody vzduchotechniky jsou vedeny v sádrokartonovém podhledu a vlastní řízená výměna vzduchu je zajišťována dánskou jednotkou NILAN VP 18 K WT obsahující malé tepelné čerpadlo a v prostoru odpovídajícímu běžné lednici s mrazákem poskytuje větrání,.. která je rovněž integrována v jednotce... topení je zabezpečeno především aktivní rekuperační jednotkou a doplňkově krbovými kamny OSORNO (kamna s nejmenším výkonem na trhu určená pro NED a PD) a jako záloha slouží elektrické topné rohože v podlaze... Ohřev TUV je nově ..
[tabulka]Výpočet sklonu rampy či střechy: převod stupně, procenta, poměr
Výpočet sklonu rampy či střechy: převod stupně, procenta, poměr Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D. Při projektování budovy a přímo na stavbě se využívají k udání různých konstrukcí ve sklonu různé jednotky. Pro rampy či nakloněné roviny se běžně využívá poměr. Schodiště, šikmé střechy a technické listy střešní krytiny udávají sklon běžně ve stupních. U plochých střech se zase často udává sklon v procentech. Nezřídka se stává, že potřebujeme převést jednotky stupně na procenta,..
[tabulka]Převodník jednotek
Převodník jednotek Převody jednotek objemu, obsahu, hmotnosti, délky. Online převod jednotek energie: kWh na GJ; teploty: stupně Celsia, Fahrenheita, Kelviny. Přepočty výkonu, síly, času, průtoku, rychlosti a další. Převádět můžete také všechny předpony označující mocniny deseti. Teplota Tlak .. jednotky desetiny setiny tisíciny nezaokrouhlovat .. Vyzkoušejte rozšíření o další jednotky a převodníky.
[článek]Modernizace ventilátorů ve stávajících klimatizačních systémech 3.1.2017
.. kotle na pevná paliva (2015/1189), kondenzační jednotky a chladící boxy (2015/1095), klimatizátory vzduchu a komfortní ventilátory (206/2012) a v neposlední řadě nařízení komise č... V praxi tak pravděpodobně bude často docházet k problematickým výměnám zastaralých jednotek instalovaných v těsných prostorách za jednotky nové... Ještě před několika lety bylo běžnou praxí řešit ventilátory u klimatizačních jednotek sestavou samostatného motoru a jednoho radiálního ventilátoru s dopředu zahnutými lopatkami a spirální skříní spojených řemenovým převodem... 1 Vytápěcí a větrací jednotka v ..
[článek]Vliv ventilátorové komory na vzduchový výkon a akustiku volně oběžných kol 10.6.2014
.. Brno Za účelem možnosti posuzování vlivu stěn klimatizačních jednotek na vzduchový výkon a akustiku volně oběžných kol již ve fázi návrhu jednotek provedla společnost Ziehl - Abegg na speciálním zkušebním zařízení rozsáhlá měření... Za účelem možnosti posuzování vlivu stěn klimatizačních jednotek na vzduchový výkon a akustiku VOK již ve fázi návrhu jednotek provedla společnost Ziehl - Abegg na speciálním zkušebním zařízení rozsáhlá měření... Správnost algoritmů pro výpočet vlivů stěn klimatizační jednotky v programu FANselect byla potvrzena četnými měřeními v klimatizačních jednotkách ..
[zpráva]O správě nemovitostí s firmou CENTRA a. s. 19.7.2013
O správě nemovitostí s firmou CENTRA a. s. 19.7.2013CENTRA a.s. Jaké služby firma Centra svým klientům poskytuje v oblasti správy nemovitostí, v případě rekonstrukce bytu nebo převodu bytových jednotek?.. proces převodů jednotek do vlastnictví členů bytového družstva?.. co klienti v souvislosti s převodem bytových jednotek potřebují... zpracování prohlášení vlastníka budovy včetně přeměření jednotek,..
[článek]Měření a měrové jednotky
Měření a měrové jednotky SI - jednotky a jednotky anglo-americké1... který stanovil za základ měřících jednotek metrický systém... který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek,.. že v anglo-amerických jednotkách není přesně stanovena značka či zkratka příslušné jednotky,.. že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku,..
[článek]Energeticky úsporné provedení klimatizačních jednotek PremiAir (IV) 24.1.2019
.. vyráběné ve třídě přesnosti 1 (dle DIN24166). Převod plochým řemenem (místo standardního klínového) s lehkými hliníkovými řemenicemi s okrajovým lemem umožňuje ještě více snížit mechanické ztráty v převodu... TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Třída energetické účinnosti je metodika kategorizace jednotek do 6 tříd... Důležitým sledovaným parametrem u vzduchotechnických jednotek je Faktor účinnosti přepravy vzduchu SFP (Specific Fan Power). Tato veličina hodnotí energetickou náročnost transportu vzduchu jednotkou (viz... PODMÍNKY PRO ZATŘÍDĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY DO ..
[článek]Jsou lodžie, balkony a terasy společnými částmi bytového domu? 19.6.2017
.. kde došlo k převodu první jednotky nejdříve v den počátku účinnosti NOZ,.. kde k převodu první jednotky došlo před touto účinností,.. se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za vlastníky jednotek podle tohoto zákona a jsou povinni do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona uvést veškeré právní vztahy k jednotkám,.. Prohlášení je povinnou přílohou návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu první jednotky v domě... Určitě je třeba ověřit definici jednotky a společných částí v prohlášení vlastníka a dále pak shodu popisu jednotky..
[zpráva]Nová verze programovacího prostředí Mosaic 2019.1 25.4.2019
Nová verze programovacího prostředí Mosaic 2019.1 25.4.2019Teco a.s. Nejvýznamnější změnou je dokončení nástroje IO Configurator, který byl doplněn o nové moduly ze sortimentu Teco. Zároveň byl dokončen nástroj pro kompletní převod podporovaných modulů z původního hardwarového konfigurátoru v Projektovém manažeru. Řada změn souvisí s připravovanou řadou nových centrálních jednotek Foxtrot... Významný je nový simulátor vyvíjený pro nové centrální jednotky,..kompletní převod podporovaných modulů z HW konfigurace do I/O Configuratoru včetně nastavení ..
[zpráva]Seminář "Kupní smlouvy u nemovitostí podle nového občanského zákoníku" 19.3.2014
Seminář "Kupní smlouvy u nemovitostí podle nového občanského zákoníku" 19.3.2014STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví Školení 8.4. v Praze se zaměří na kupní smlouvy k nemovitostem a převody nemovitostí podle nového občanského zákoníku, na obsah a formu smlouvy, nové vymezení a evidenci nemovitých věcí,.. Nový občanský zákoník - východiska nové právní úpravy nemovitostí Problematika související s převodem nemovitostí:..převod vlastnického práva k jednotce ..
[zpráva]Interaktivní Převodník jednotek byl doplněn o př... 5.5.2003
5.5.2003 Interaktivní Převodník jednotek byl doplněn o převod průtoku.
[článek]Nepřímé adiabatické chlazení vzduchu 10.1.2019
.. Poprvé je zde výslovně zmíněno využití nepřímého odpařovacího chlazení v klimatizačních jednotkách... Na vstupu odpadního vzduchu do klimatizační jednotky je umístěna odpařovací jednotka Condair ME...Vzduchotechnickou jednotkou vedeme proud vzduchu,..Pro převod tepelné energie se již od sedmdesátých let využívá sestava vzájemně propojených kapalinových výměníků v odpadní a přívodní části klimajednotky... Z uvedených možností převodu chladu při nepřímém adiabatickém chlazení je použití rotačních výměníků nejméně výhodná technologie...
[článek]AZ KLIMA s.r.o. - výrobce klimajednotek 30.10.2001
..Pro větrací jednotky s elektrickým nebo vodním ohřívačem je možné použít mikroprocesorovou řídící jednotku zajišťující nejvyšší komfort obsluhy,..Pro větrací jednotky s elektrickým nebo vodním ohřívačem je možné použít mikroprocesorovou řídící jednotku zajišťující nejvyšší komfort obsluhy,.. Ventilátor je pak poháněn elektromotory SIEMENS v třífázovém zapojení (400 V). Vlastní převod hnací síly elektromotoru na ventilátor je řešen pomocí převodu klínovými řemeny a řemenicemi s výměnnými náboji (provedení SPA). Tento převod je z důvodu napínání řemenů a jejich údržby umístěn vždy na straně ..
[článek]Zálohované oběhové čerpadlo CP-201 a typické příklady použití v praxi 16.4.2013
.. Sada CP-201S obsahuje energeticky úsporné čerpadlo a řídicí jednotku se zálohovacím akumulátorem... Při převodu napětí se značná část energie zmaří a tím se podstatně zkracuje doba zálohování... Sada CP-201S obsahuje energeticky úsporné čerpadlo a řídící jednotku se zálohovacím akumulátorem... CP-201 otevřená jednotkaCP-201 čerpadlo 03 Základem sestavy je unikátní čerpadlo s nízkým příkonem energie... Čerpadlo se tedy při výpadku sítě napájí přímo z akumulátoru a nevznikají proto žádné ztráty energie způsobené převodem napětí... Případná porucha je indikována akustickým signálem a ..
[časopis]Energie (teplo) - Převodník jednotek (pouze anotace z časopisu Alternativní energie 1/2002)
Energie (teplo) - Převodník jednotek Univerzální reciproční tabulka převodu jednotek s novou grafickou podobou - všechny převodní koeficienty jsou v jednotkách a násobí se desítkou s proměnným exponentem.
[tabulka]Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku
Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D. Jednou z úloh projektanta plynové kotelny je stanovit roční produkci emisí oxidu uhelnatého ve spalinách. Aby tento výpočet proběhl správně, musí mít k němu projektant k dispozici údaje o produkci emisí CO ve správných jednotkách.Převod mezi údaji v různých jednotkách umožňuje tato výpočetní pomůcka...
[článek]Vložení a úprava naskenované mapy do AutoCADu 15.9.2006
Vložení a úprava naskenované mapy do AutoCADu III. díl volného seriálu pro uživatele 15.9.2006 Pokud nejsou na začátku práce na projektu dostupné výkresové a mapové podklady v digitální podobě projektant má v takovém případě k dispozici alespoň kopie katastrálních nebo jiných map,.. Převod naskenované mapy do vhodného formátu Do AutoCADu je možno vložit více typů rastrových obrázků... Pro převod použijte některý z programů pro úpravu rastrových obrázků a fotek (Photoshop,.. aby by do ní bylo možno zakreslovat navrhované objekty ve skutečných rozměrech a ve zvolených jednotkách... Do ..
[článek]Oceňování nemovitostí pro bydlení 7.12.2009
.. Administrativní cena a tržní hodnota nemovitosti V souvislosti s fiskálními zájmy státu (například daň z převodu nemovitosti) je třeba zjišťovat daňový základ - cenu nemovitostí... Jedná se o administrativní cenu a použije se při stanovení daně z převodu nemovitosti (základ daně), daně darovací (základ daně), odměny notářů a správců dědictví,.. převodu majetku státu na jiné osoby a pokud se "strany" dohodnou... převod vlastnictví,..globální způsob stanovení nákladů s využitím rozpočtových ukazatelů stavebních objektů nebo ukazatelů průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku,..
[článek]25 let výroby ventilátorů ve společnosti ALTEKO 24.11.2016
.. Výrobní program se během let postupně formoval a dnes firma vyrábí klimatizační jednotky a radiální ventilátory v různých velikostech a provedeních... Výrobní program se během let postupně formoval a dnes firma vyrábí klimatizační jednotky a radiální ventilátory v různých velikostech a provedeních... Ventilátory RFC-PR jsou pak poháněny přírubovými motory pomocí řemenových převodů... Ventilátory s řemenovým převodem RFC-PR v provedení Ex lze použít pro teplotu dopravovaného vzduchu v rozsahu -30°C až +85°C... Na zkušebně je možnost měření výkonových charakteristik ventilátorů a ..
[článek]Prostory s nebezpečím výbuchu (VI) 7.2.2019
.. Klimatizační jednotky PremiAir s označením KLMOD EX jsou určeny pro prostory s nebezpečím výbuchu. Veškeré rozměry jednotek jsou stejné jako u jednotek ve standardním provedení KLMOD. Provedení klimatizačních jednotek v nevýbušném provedení je v souladu s odpovídajícími normami. Každá jednotka je samostatně certifikována u FTZÚ... Návrh těchto jednotek je nutné vždy konzultovat s obchodním zastoupením firmy Janka... ventilátor s převodem... Opláštění Veškeré části jednotky mají vodivé připojení k centrálnímu uzemňovacímu bodu a jsou provedena potřebná vodivá propojení dle směrnice ATEX...
[článek]Novinky ebm-papst CZ na veletrhu Aquatherm 2018 9.5.2018
Novinky ebm-papst CZ na veletrhu Aquatherm 2018 9.5.2018 S jednatelem společnosti ebm-papst CZ Ing... stávajících vzduchotechnických a klimatizačních jednotek... Nejde o úspory pouze výměnou již překonaných ventilátorů s AC motorem a řemenovým převodem za nový ventilátor s EC motorem, ale i úspory v rámci celé technologie vzduchotechnických a klimatizačních jednotek ve spolupráci se systémem MaR... který je vhodný především pro výrobce malých kompaktních vzduchotechnických a rekuperačních jednotek... umožňuje získat informace o chování celého systému jednotky... Hlavní využití této řady ..
[článek]Jak správně vybrat klimatizaci? 6.4.2018
..Bílá vnitřní jednotka Panasonic Etherea Z 1... a to rozdělením na mobilní a stacionární jednotky. Mobilní jednotky jsou flexibilní a můžeme je volně přesouvat z místnosti do místnosti. Teplo z jednotky je však nutné odvádět ohebnou hadicí skrz okno... Jde o systém složený z vnitřní jednotky (výparník) a vnější jednotky (kompresor/výměník). Na jednu vnější jednotku lze připojit několik vnitřních jednotek (např... kam všude dáte vnitřní jednotky apod., přichází volba výkonu jednotky...
[článek]Teplota a její měření 6.3.2006
Teplota a její měření 6.3.2006 Teplota je snad nejdůležitější veličinou užívanou v technice prostředí. Používá se při mikroklimatickém hodnocení prostředí, při návrhu a kontrole vytápěcích a klimatizačních zařízení. Odvozenými veličinami je např. výsledná teplota, operativní teplota, střední radiační teplota... Jednotkou je kelvin K, základní jednotka SI... která má jednotku °C (1°C=1K), °C vznikl historicky jako 1/100 rozpětí mezi bodem tuhnutí a bodem varu vody... Prodloužení je přenášeno mechanickým převodem na ukazatel. Převod musí být velký,.. Deformace je přenášena přímo nebo ..
[zpráva]Právní školení pro SVJ a BD 1.4.2014
Právní školení pro SVJ a BD 1.4.2014Pro náš dům, z.s. Buďte připraveni na významné změny a začněte se seznamovat s novou právní úpravou občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích... - "nový občanský zákoník", který bude mimo jiné upravovat bytové spoluvlastnictví a právní rámec společenství bytových jednotek (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor přestal platit k 31...Semináře jsou určeny zejména společenstvím vlastníků jednotek a laické veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení...společenstvím vlastníků bytových jednotek ..Odlišnosti v převodu a přechodu podílu ....
[článek]Odběratelům tepla z Trmic nabízíme kvalitní a komfortní dodávky tepla 20.10.2012
Odběratelům tepla z Trmic nabízíme kvalitní a komfortní dodávky tepla 20... Důkazem úspěšné transformace byl vznik osmi provozních jednotek v sedmi krajích České republiky,.. Tam je sice majetkový převod naplánován až na začátek příštího roku,.. Převodem zákazníků pod ČEZ Teplárenskou a tedy do jednotného informačního a fakturačního systému Skupiny ČEZ se otvírá odběratelům tepla z Teplárny Trmice i možnost ovládat svoje data v oblasti tepla přes bývalý VOK (virtuální obchodní kancelář), nyní ČEZ online... Byla zahájena zejména výstavba jednotky odsíření a denitrifikace spalin... byla ..
[článek]Překlady evropských norem (EN) - mýty a důsledky 2.2.2005
.. že vyústka slouží k přívodu nebo k odvodu či převodu (z místnosti do jiného prostoru) a může být pevná/stavitelná s možností změny průtoku/nebo intenzity směšování (K - hodnota) a zahrnuje (viz Slovník pro VZT - ve VVI 3,.. Také v oddílu Značky a jednotky jsou zavedeny matoucí pojmy:.. Unterdruck 50 - práce ventilátoru na jednotku hmotnosti v J/kg je nazvána výkonem 65 - hydraulický průměr přímého pravoúhlého potrubí je nesmyslně přeložen jako h... tabulek a řecké abecedy (obecně symbolů) budou odstraněny dokonalejším software k převodu mezi soubory v MS-Word a soubory tiskovými (DTP) ..
[článek]Nový občanský zákoník: SVJ čekají velké změny 3.11.2013
.. na účetnictví) dělit podle počtu jednotek a vyúčtování by mělo být do dubna následujícího roku se splatností do konce července poté... včetně prohlášení (vlastníka jednotek), nově je však drobná změna v názvu SVJ,..OZ“). NOZ například jinak definuje jednotku (bytovou i zároveň nebytovou), obecněji upravuje společné části domu,..předsedu společenství vlastníků“, což se týká obvykle jen malých domu s malým počtem jednotek,.. jejichž podíly na společných částech přesahují 50 % podílů (nelze počítat podle počtu jednotek), přičemž je možno stanovit i vyšší kvótu... Jedná se ..
[časopis]CTI INFO 2/2018
..Po jakémkoliv zásahu jednotky Vás systém na toto upozorní přes Váš chytrý telefon,..Ovládací jednotka a ukázky on-line prostředí CTI INFO | 2/2018 I letos na 29...byly dodrženy mikroklimatické podmínčástí vzduchotechnické jednotky...cí jednotka pro nucený přívod vzduchu ..technické jednotky při požadovaném ..jednotky ..nické jednotky Z obr...vzduchotechnické jednotce svým externím statickým tlakem... Umístění filtrů ve vzduchotechnické jednotce je znázorněno na obr...jednotky tlakové ztráty potom umístěné filtry 1...jednotce ..jednotce .. Umístění filtrů ve vzduchotechnické jednotce je..
[článek]Inovativní řešení v konstrukci vzduchotechnických jednotek 24.10.2001
Inovativní řešení v konstrukci vzduchotechnických jednotek 24... s novým typem vzduchotechnických jednotek OMEGA... že český trh je nasycen jednotkami s rámovou konstrukcí, snažili jsme se přijít na trh s jednotkou odlišné konstrukce. Naší snahou bylo zahájit v České republice výrobu jednotek s bezrámovou konstrukcí,.. kdy jednotka musí být na místo dopravena např... A právě v těchto případech je řešením použití bezrámových jednotek...Pro spolupráci v oblasti jednotek si Multi-Vac vybral za svého partnera holandskou firmu Ned Air - dlouholetého dodavatele plastových střešních ventilátorů... ..
[tabulka]Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel
.. EO je uměle zavedená jednotka,.. Vybavení Jednotka Početjednotek 1 jednotka= x EO .. EO je uměle zavedená jednotka,.. Znečištění průmyslových odpadních vod lze pomocí populačního ekvivalentu převést na fiktivní počet obyvatel (ekvivalentní počet obyvatel), produkující stejné znečištění jako výroba jedné výrobní jednotky nebo zpracování jednotky výchozí suroviny...
[zpráva]Neptus: vertikální tepelná čerpadla voda-vzduch určená speciálně pro komerční budovy 6.6.2012
.. Jednotky obsahují chladivo R-410A a jsou speciálně určené pro vytápění a klimatizaci nových nebo renovovaných komerčních budov...Řada Neptus zaručuje nejvyšší energetickou účinnost s koeficientem účinnosti chlazení EER (Energy Efficiency Ratio) o 11 % vyšším než mají běžné jednotky a s koeficientem účinnosti topení COP (Coefficient Of Performace) dosahujícím hodnoty 4,.. Přímé připojení eliminuje nutnost použít řemenový převod,.. Specifický termodynamický okruh integrovaný do jednotky umožňuje získávat energii z odváděného vzduchu (uspořádání MRC), a tak přináší ještě větší úspory energie...
[norma]ČSN ISO 14617-10 Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin (vydána 1.12.2003)
ČSN ISO 14617-10 Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin ČSN ISO 14617-10 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část normy ISO 14617 uvádí grafické značky pro jednotky převodu energie tekutin, jako jsou čerpadla a motory, ve schématech. 013630 Čerpadla; definice; funkce; grafické značky; hydraulické motory;..
[zpráva]REMS Amigo 21.5.2013
REMS Amigo 21.5.2013REMS Česká republika s.r.o. REMS Amigo – nejmenší, nejlehčí, nejsilnější a nejrychlejší do 1¼”. Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami.REMS Amigo sada R ½ - ¾ - 1 - 1¼ Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Na trubkové závity ⅛ – 1¼”, 16 – 40 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1”. Na pravé a levé závity. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, univerzálním motorem s vysokou tažnou silou 230 V,..
[článek]Klimatizace Majakovského sálu v Národním domě na Vinohradech – minulost, přítomnost, budoucnost 3.9.2012
.. větrací a vytápěcí jednotka,.. Odtud si ventilátory centrální jednotky pomocí žaluzií vzduch nasávaly event... Vlastní zděná jednotka pro Majakovského sál se skládala z následujících komponentů:..odvodní radiální pomaloběžný ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami umístěný ve spirální skříni s řemenovým převodem a motorem,.. Za zděnou jednotkou pro přívod vzduchu byl vzduch vyfukován do potrubí,..Do přívodu vzduchu za přívodní ventilátor byl osazen chladič s přímým odparem chladiva s kondenzační jednotkou umístěnou nad zastřešením Společenského sálu a hlavního vstupního schodiště... ..
[článek]Protimrazová ochrana a její instalace 23.7.2007
..2007 Ochrana proti zámrazu je u vzduchotechnické jednotky jedna z nejdůležitějších bezpečnostních funkcí... které ztěžuje regulaci především při startu jednotky nebo změně teplotních poměrů v ní (přechod na druhý stupeň ventilátoru). Uvědomíme-li si,.. Jednotka byla v zimě prakticky nespustitelná,.. setkáváme s umisťováním jednotek na střeše... ale hlavně pro ochranu proti zámrazu a poškození jednotky... Zde by částečně pomohla lepší koordinace profesí - například upřesnění míst vstupů potrubí do jednotky... tedy u jednotek na střeše musí být zásadně uvnitř jednotky za výměníkem nebo na ..
[článek]CIATCooler je nová řada tepelných čerpadel vzduch/voda - voda určených pro instalaci v interiéru 15.1.2013
.. CIATCooler od společnosti CIAT jsou nová reverzibilní tepelná čerpadla (chladicí jednotky) vzduch/voda... chladicí jednotky jsou s koeficientem EER až 2,.. tepelná čerpadla kotel kotle plyn plynové kondenzační závěsné stacioární tepelne cerpadlo cerpad regulace regulační vytápění tepelné čerpadlo tepelným čerpadlem topení nízkoenergetický voda ohřev vodyCIATCooler je nová řada reverzibilních tepelných čerpadel (chladicích jednotek) vzduch/voda určených pro instalace v interiéru... jednotky řady ILP jsou reverzibilní a nakonec jednotky řady ILPC jsou reverzibilní,.. Řídicí jednotka ..
[článek]Může být vlhkost nepřítelem dřevostaveb? 15.6.2015
Může být vlhkost nepřítelem dřevostaveb? 15.6.2015 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D, VŠB TU Ostrava Článek popisuje jeden z nejdůležitějších faktorů omezující životnost dřevostaveb – vlhkost. Ukazuje,.. metodu měření elektrického odporu a jeho následný převod na hodnotu vlhkosti... Absolutní vlhkost vzduchu vyjadřuje hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu vzduchu (g⋅.. Převod odporu na vlhkost pro různé dřeviny a jiné materiály Závislost odporu R (Ω) na hmotnostní vlhkosti materiálu MR (%) je znázorněna na předchozím obrázku (Obr... Převod dle vztahu (2) probíhá ..
[článek]K problematice vyjadřování odběru plynu v energetických jednotkách 14.2.2002
K problematice vyjadřování odběru plynu v energetických jednotkách 14...Vyjadřování odběru plynu v energetických jednotkách - namísto jednotek objemových - bylo vyvoláno několika skutečnostmi... nebylo vyjadřování v energetických jednotkách aktuální...Podobnou situaci je možno zaznamenat i v ostatních evropských zemích (typickým příkladem může být Německo), kde se přešlo již dříve na přepočty a účtování odebraného plynu v energetických jednotkách...Energetická hodnota v kWh = skutečný objem plynu v objemových jednotkách x spalné teplo vztažené na objemovou jednotku v kWh/m3 ..
[článek]Předkupní právo straší polovinu klientů Fincentrum Reality 8.5.2018
Předkupní právo straší polovinu klientů Fincentrum Reality Jen obeslání spoluvlastníků může vyjít na tisíce korun 8.5... Od ledna se podíl na nebytové jednotce musí nejprve písemně nabídnout ostatním majitelům,..Pokud je například v domě 80 spoluvlastníků jedné nebytové jednotky,..V 70 procentech případů spolumajitelé vůbec nereagují na nabídky k odkupu podílu nebytových jednotek,.. aby osobně obešel všechny v domě s nabídkou o nebytovou jednotku... Vhodnějším je rozdělení převodu vlastnictví podílu podle toho,.. Reagují spolumajitelé na zaslané nabídky o odkupu nebytové jednotky v rámci 3 ..
[článek]Oživování integrace u VZT a klimatizačních jednotek 6.2.2018
Oživování integrace u VZT a klimatizačních jednotek 6... Vzduchotechnické jednotky a klimatizační systémy s vlastní regulací jsou čím dál oblíbenější... Pro převod protokolu Modbus mezi sériovou linkou a Ethernetem existují sice převodníky (tzv... že pokud jednotka pro komunikaci potřebuje doplnit komunikační kartou nebo externím rozhraním, je toto zařízení součástí dodávky jednotky. Někteří výrobci používají společné rozhraní pro více jednotek,.. Modbusová tabulka pro rozhraní FDP3 (jednotky Toshiba) V komunikačním programu nastavíme Modbusovou funkci podle dokumentace k jednotce (..
[článek]Jablotron překvapuje! Vyřešil bezpečnost topných čerpadel 2.12.2012
Jablotron překvapuje! Vyřešil bezpečnost topných čerpadel 2.12.2012JABLOTRON ALARMS a.s. Napadlo vás někdy, proč když máte zdroj tepla nezávislý na elektrické síti, nemůžete topit při výpadku proudu? Většina topných systémů na tuhá paliva v sobě skrývá značné riziko. Pokud majitel nepřestane v kritické situaci topit, může dojít ke zničení kotle i rozvodů. Zálohování funkce klasických oběhových čerpadel je problematické... Jablotron skříň + čerpadloCP-201 řídicí jednotka Základem sestavy CP-201 je unikátní energeticky úsporné čerpadlo,.. Při výpadku sítě je čerpadlo napájeno přímo z ..
[článek]Plynové tepelné čerpadlo: princip, výhody a využití 2.2.2018
Plynové tepelné čerpadlo: princip, výhody a využití 2.2.2018SCHWANK CZ, s.r.o. Čím dál využívanější plynová tepelná čerpadla, která se označují zkratkou GHP (z angl. Gas-engine Heat Pump), zajišťují dodávku chladu i tepla v průběhu celého roku. Umožňují samozřejmě provoz pouze v topném režimu. Podívejme se, na jakém principu plynová tepelná čerpadla fungují... Tento převod je umožněn stlačením par chladiva v kompresoru,.. srovnáme-li jej se standardními plynovými a chladicími jednotkami... Nízké náklady na chlazení v porovnání s chladicí jednotkou. Bez nutnosti rezervace ..
[článek]Novinky na veletrhu Aqua-therm Praha 2004 8.10.2004
.. V oboru klimatizace může odbornou veřejnost zaujmout například klimatizační jednotka firmy ALTEKO. Vyznačuje se skeletovou konstrukcí s tepelnou a hlukovou izolací tloušťky 50 mm a zcela novým způsobem spojování jednotlivých komor jednotky. Provedení jednotky s přímým pohonem (bez řemenového převodu) současně zaručuje vyšší provozní spolehlivost a snížení nároků na údržbu... svařovací jednotku pro čelní svařování,.. Jednotka je vybavena mikroprocesorovým řízením a elektornickým zapisovačem...
[zpráva]Seminář "Nový občanský zákoník a stavby" 19.8.2014
Seminář "Nový občanský zákoník a stavby" 19.8.2014STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví 25.9. Praha: Změny ve stavebnictví v důsledku přijetí zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník. Určeno pro projektanty, stavitele, investory a vlastníky, stavební úřady, autorizované osoby a další zájemce.NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A STAVBY - POVOLOVÁNÍ, REALIZACE A UŽÍVÁNÍ STAVEB Datum a místo konání: 25. 9. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 Přednášející a obsah semináře: Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo ..
[článek]Plná modularita a zároveň úspora energie? AIROVISION® je řešení pro klimatizaci a vytápění 28.11.2016
.. Vzduchotechnická jednotka 39CP nabízí široký výběr rekuperačních jednotek pro optimalizaci spotřeby tepla v administrativní budově,.. Univerzálnost vzduchotechnické jednotky 39CP umožňuje sestavit a vyrobit přesnou a jedinečnou vzduchotechnickou jednotku s kapacitou kvality vzduchu v uzavřených prostorách,..!-- -- Úspory energie - navrženo pro optimální energetickou náročnost Špičkové technologie Vzduchotechnická jednotka 39CP nabízí široký výběr rekuperačních jednotek pro optimalizaci spotřeby tepla v administrativní budově,.. vzduchotechnická jednotka 39CP-H Namontované pohony ..

 [další stránka >>>]