Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Převody jednotek SI 02

Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie.

MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA - c [J/kg·K] [cal/kg·K] [W·h/kg·K]
1 J/(kg·K) 1 0,238846 2,77778·10-4
1 cal/(kg·K) 4,1868 1 1,163·10-3
1 W·h/(kg·K) 3600 859,845 1

HUSTOTA TEPELNÉHO TOKU - q [W/m2] [kcal/m2·h] [cal/cm2·s·K]
1 W/m2 1 0,859845 2,38846·10-5
1 kcal/(m2·h) 1,163 1 2,77778·10-5
1 cal/(cm2·s·K) 41 868 36 000 1

MĚRNÁ TEPELNÁ VODIVOST - λ [W/m·K] [W/cm·K] [kcal/m·h·K]
1 W/(m·K) 1 102 0,859845
1 W/(cm·K) 100 1 85,9845
1 kcal/(m·h·k) 1,163 0,01163 1
1 cal/(cm·s·K) 418,68 4,1868 360

SOUČINITEL - a, k [W/m2·K] [kcal/m2·h·K] [cal/cm2·s·K]
1 W/(m2·K) 1 0,859845 2,38846·10-5
1 kcal/(m2·h·K) 1,163 1 2,77778·10-5
1 cal/(cm2·s·K) 41 868 36 000 1

Poznámky:
Normy:
Pomůcka k ČSN 01 1300, Praha 1975


 
 
Reklama