Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Zatímco evropská oblast na jedné straně zavedla úplně nový metrický systém, který se vyvinul až do dnešní Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systeme International d`Unités), tak na druhé straně anglo-americká oblast pokračovala naopak ve sjednocování původních jednotek, které však postrádají dekadické třídění. Při přepočtu anglo-amerických složených tepelných jednotek musíme přihlédnout k okolnosti, že tyto jednotky jsou vázány vždy na určitou hmotovou jednotku, což obvykle ze zkratky není patrno.

Úvodní text k tabulkám najdete v článku MĚŘENÍ A MĚROVÉ JEDNOTKY.

Délka

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 cm = 0,3937 in (inch)
1 m = 3,2808 ft
= 0,1,0936 yards
1 km = 0,6214 mile (statute)
= 0,5396 Seemeilen
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 in = 2,5399 cm
1 ft= 12 in = 0,3048 m
1 yard= 3 ft = 0,9144 m
1 mile (statute) = 1,60934 km
1 Seemile = 1,85318 km


Plocha

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 cm2 = 0,1550 sq in
1 m2 = 10,7639 sq ft
= 1,1960 sq yards
1 ha = 2,471 acres
= 10 000 m2
= 100 a (ar)
1 a = 100 m2= 0,0247 acre
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 sq in = 6,4516 cm2
= 0,000645 m2
1 sq ft = 0,0929 m2
1 sq yard= 9 sq ft = 0,836 m2
1 sq mile = 2,590 km2
1 acre = 0,4047 ha
= 40,47 a


Objem

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 cm3 = 0,06102 cu in
1 dm3= 1 l = 61,024 cu in
= 0,03531 cu ft
= 0,21998 gal (angl.)
= 0,26428 gal (am.)
1 m3 = 35,315 cu ft
= 1,308 cu yards
= 6,299 Petr. barrels
1 hl = 0,3438 quarter (angl.)
= 0,413 quarter (am.)
1 m3/kg = 16,0185 cu ft/lb
1 Reg. - T. = 100 cu ft
= 2,832 m3
1 mn3 = 37,97 cu ft
(60°F, 30 in moist)
1 mn3 = 37,22 cu ft
(60°F, 30 in dry)
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 cu in = 16,3870 cm3
= 0,01639 dm3
1 cu ft = 28, 317 dm3
1 cu yard = 0,7646 m3
1 gal (angl.) = 4,546 l
1 gal (am.) = 3,785 l
= 4 quarts
1 quarter (angl.) = 64 gal
= 290,9 l
1 Petr. barrel = 0,15876 m3
= 42 gal
1 quarter (am.) = 2 pints
= 0,946 dm3
1 bushel(am.)
1 bushel (angl.)
= 35,242 l
= 36,37 l = 8 gal
1 cu ft/lb = 0,06243 m3/kg
1 cu ft
(60°F, 30 in moist)
= 0,2635 mn3
1 cu ft
(60°F, 30 in dry)
= 0,02687 mn3


Energie

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 J = 0,948·10-3 BTU
1 kJ = 0,948 BTU
1 kWh = 3414,5 BTU
1 MWh = 34,1297 therms
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU = 1,055 kJ
1 ft lb (force) = 1,356 J
1 HPh = 2685 kJ
1 therm (105 BTU) = 0,1055 GJ
= 29,288 kWh


Výkon

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 W (Watt) = 3,412 BTU/h
1 kW = 3412 BTU/h
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU/h = 0,2931 W
1 HP = 0,7457 kW


Entalpie a Entropie

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kJ/m3 = 0,02684 BTU/ft3
1 kJ/kg = 0,43021 BTU/lb
1 kJ/K = 0,5266 BTU/F
anglo-americké jedn. jednotky SI
1BTU/ft3 = 37,26 kJ/m3
1 BTU/lb = 2,3244 kJ/kg
1 BTU/F = 1,899 kJ/K


Měrná tepelná kapacita

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kJ/kgK = 0,2388 BTU/lb F
1 kJ/m3K = 0,0149 BTU/ft3 F
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU/lb F = 4,1868 kJ/kgK
1 BTU/ft3 F = 67,070 kJ/m3K


Teplo

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kJ/m2 = 0,0881 BTU/ft2
1 W/m2 = 0,3170 BTU/h ft2
1 W/m2K = 0,1761 BTU/h ft2 F
1 W/mK = 0,578 BTU/h ft F
= 6,9348 BTU·in/h ft2 F
1 m2K/W = 5,6786 h ft2 F/BUT
1 mK/W = 1,7296 h ft F/BTU
= 0,1442 h ft2 F/BTU in
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 BTU/ft2 = 11,357 kJ/m2
1 BTU/h ft2 = 3,155 W/m2
1 BTU/h ft2 F = 5,678 W/m2K
1 BTU/h ft F = 1,7296 W/mK
1 BTU·in/h ft2 F = 0,1442 W/mK
1 h ft2 F/BTU = 0,1761 m2K/W
1 h ft F/BTU = 0,5782 mK/W
1 h ft2 F/BTU in = 6,934 mK/W

Fahrenheit teplotní konverzní rovnice

Konverze od k Rovnice
Stupeň Fahrenheita Stupeň Celsia ° C = (° F - 32) / 1.8
Stupeň Celsia Stupeň Fahrenheita ° F = ° C x 1.8 + 32
Stupeň Fahrenheita kelvin K = (° F - 32) / 1.8 + 273.15
kelvin Stupeň Fahrenheita ° F = (K - 273.15) x 1.8 + 32


Chlazení

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kW = 0,2843 tons of refrigeration
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 ton of refrigeration = 3,517 kW


Vytápění

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 kW = 0,1019 HP (boiler)
1 kW = 14,22 EDR (steam)
= 22,74 EDR (water)
= 3412 BTU/h
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 HP (boiler) = 9,809 kW
= (33 475 BTU)
1 EDR
(equivalent direkt radiation)
steam water
= 70,34 W
= 43,97 W


Hmotnost

jednotky SI anglo-americké jedn.
1g = 0,03527 oz (av)2)
= 15,432 grain
1 kg = 2,2046 lb (av)
= 0,0787 quarter (angl.)
1 t = 0,984 long tons
= 1,102 short tons
1 kg/m3 = 0,06243 lb/cu ft
1 g/kg = 7,0 grain/lb
1 g/m3 = 0,437 grain/cu ft
1 g/m2 = 2,855 ton/sq mile
1 m3/hm2 = 0,0547 cfm/sq ft
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 oz (av) = 28,35 g
1 grain = 0,0648 g
1 lb = 16 oz
= 0,4536 kg
= 7000 grains
1 long ton (angl.) = 1016 kg
1 quarter (angl.) = 28 lb = 12,701 kg
1 short ton (am.) = 2000 lb = 907,2 kg
1 lb/cu ft = 16,0185 kg/m3
1 grain/lb = 0,1426 g/kg
1 grain/cu ft = 2,2884 g/m3
1 ton/sq mile = 0,3503 g/m2
1cfm/sq ft = 18,3 m3/hm2


Rychlost, hmotnost a objem

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 m/s = 196,85 ft/min
1 km/h = 0,6214 mph
1 Kn = 1,852 km/h
= 0,514 m/s
1 m3/h = 4,403 gal/min (am.)
= 3,666 gal/min (angl.)
= 0,5886 cu ft/min
1 kg/h = 0,0367 lb/min
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 ft/min = 0,508 cm/s
1 mph = 1,60934 km/h
1 km/h = 0,54 Kn
= 0,278 m/s
1 gal/min (am.) = 0,227 m3/h
1 gal/min (angl.) = 0,273 m3/h
1 cu ft/min = 28,317 l/min
= 1,700 m3/h
1 lb/min = 27,216 kg/h


Tlak a síla

jednotky SI anglo-americké jedn.
1 N (Newton) = 0,2248 lb (f)
1 Pa (Pascal) (N/m2) = 0,0209 lb/ft2
1 bar = 14,504 psi
= 29,530 in Hg
= 0,987 atm
1 mbar = 0,0145 psi
= 0,0295 in Hg
= 0,4019 in H2O
= 2,089 lb/ft2
1 mm H2O = 0,0394 in H2O
1 atm = 14,696 psi
1 mm H2O/m = 1,1993 in H2O/100 ft
1 N/m2·m = 0,1223 in H2O/100 ft
1 mbar/m = 0,442 psi/100 ft
anglo-americké jedn. jednotky SI
1 lb (force) = 4,448 N
1 lb/in2 (psi) = 6895 N/m2
= 68,95 mbar
= 703,1 mm H2O
1 lb/ft2 = 47,88 N/m2
= 0,4788 mbar
= 0,0470 mm H2O
1 in H2O = 249,08 N/m2
= 2,4908 mbar
= 25,4 mm H2O
1 in Hg = 33,864 mbar
1 ft H2O = 29,89 mbar
1 atm = 1,013 bar
1 ft H2O/100 ft = 98,10 N/m2·m
1 in H2O/100 ft = 8,176 N/m2·m
1 psi/100 ft = 2,262 mbar/m

Poznámky:

 • Zkratky jednotek jsou ponechány v původním znění z německého originálu, aby nemohlo dojít k mylnému přepočtu.
 • Avoirdupois (av) - ve všeobecném používání uvedených rozměrů se používá také trojného systému (trojné body)
 • Literatura:
  RECKNAGEL H., SPRENGER E., SCHRAMEK E.R.:
  Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000. R. Oldenburg, Verlag GmbH, München 1999
  ŠINDELÁŘ V., SMRŽ L.:
  SI nová soustava jednotek, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha 1989

 
 
Reklama