Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

placené odkazy
logoFLAIR, a.s.  |  www.flair.cz  www.condair.cz
Zvlhčovače parní, adiabatické. Odvlhčovače bazénové, stavební. Adsorbční odvlhčování. Klimajednotky a tepelná čerpadla pro bazény. Chladicí jednotky a přesná klimatizace. Dveřní clony. Předizolované potrubí ALP. ...
Výrobky FLAIR:
 
Na dotaz kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky zobrazuji odkaz 1-15.
[článek]Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky 18.10.2001
Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky 18... Vladimír Poledna Článek je zaměřen na doklady potřebné při kolaudaci pro profese vytápění a vzduchotechnika... patří doklady od všech profesí o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,..DOKLADY O ZKOUŠKÁCH VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKY KE KOLAUDACI .. které se vztahují k vytápění a vzduchotechnice...měření emisí u velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování po kolaudaci a v předepsaných periodách (vyhláška č...Pro potřeby profesí vytápění a vzduchotechnika je možno..
[časopis]Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky
.. Stanislav TOMAN Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky Článek je zaměřen na doklady potřebné při kolaudaci pro profese vytápění a vzduchotechnika. Shrnuje základní informace o kolaudaci,.. měřeních a komplexním vyzkoušení a o protokolárním zpracování...
[článek]Zkušenosti z hodnocení realizovaných staveb 12.7.2001
..2001Expertní kancelář STP Zkušenosti získané autorem při posuzování projektové dokumentace a předaných staveb v olasti vzduchotechniky jsou popsány velmi exaktním způsobem a lze je prakticky beze změny použít i pro vytápění,.. zejména v profesích klimatizace a vytápění... Architektonické ateliéry pověřené zajištěním kompletní dokumentace pro stavební povolení zadají často projekty našich profesí jednotlivcům mimo "dům" a odevzdaná díla bez kontroly jen administrativně zpracují a předají objednateli... Projekty měření a regulace nesouhlasí s požadavky projektantů klimatizace a vytápění... ..
[článek]Podmínky odboru životního prostředí hl. města Prahy při vydání stavebního povolení pro plynové kotle v kategorii - malé zdroje 25.3.2004
.. Rozsah požadavků a úroveň všech potřebných dokumentů a výkresové dokumentace si myslím,.. Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky 18/10/2001 - Ing...Přísnější požadavky nejsou právně vymahatelné a jsou tudíž doporučením a ne povinností... Emisní limity v rozsahu 60 - 80 mg/kWh jsou velmi přísné a v malých zdrojích je prakticky splňují kondenzační kotle a kotle s nízkonoxovým hořákem... To už je přísnější a nabídka na trhu už také není tak velká a hlavně na ni není právní nárok... a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,..
[článek]Požárně bezpečnostní řešení stavby 22.2.2001
.. se kterými se v současné době potýkáme a dále jsou v příloze uvedeny právní předpisy a technické normy,.. 1 povinnost právnickým a fyzickým osobám a správním orgánům při navrhování,.. 30 až 49 (požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budov) a v části čtvrté ustanoveními §.. kolaudaci staveb a změny v užívání staveb ve smyslu ustanovení stavebního zákona... vodohospodářské stavby a mosty a inženýrské konstrukce... posouzení a zhodnocení vybavenosti stavby druhy požárně bezpečnostních zařízení a věcnými prostředky požární ochrany včetně určení požadavků na jejich ..
[článek]František Drkal: Budova, větrací a vytápěcí zařízení je jeden celek 25.4.2005
.. popsal svoje začátky a prozradil i svůj vzor a svoje zájmy... Vzduchotechnika a především pak klimatizace byla donedávna projektována především pro průmyslové aplikace a pro větší budovy jako divadla,.. Tato skutečnost vede k rozšiřování systému teplovzdušného větrání a vytápění - potřebné množství tepelné energie pro vytápění je možno do objektů dodat přívodem ohřívaného venkovního větracího vzduchu... projektanti stavaři a projektanti topenáři na změněnou pozici projektanta vzduchotechnika v procesu projektové přípravy bytů a rodinných domů?.. rozvíjí počítačové modelování a simulace ..
[časopis]CTI INFO 3/2015
..Časopis tematicky pokrývá spektrum topenářských a instalatérských služeb a vytváří prostředí pro efektivní výměnu .. Vzduchotechnika a vliv na návrh .. pájení) a také při ohýbání a svařování ..SŠSŘ Brno-Bosonohy Vítězní žáci z Rakouska a ČR Cech topenářů a instalatérů České republiky,..České republiky a Cechu topenářů a instalatérů České republiky... letech a byl ve své době unikátním řešením pro vytápění bytových domů a jiných ..profesí vytápění (ÚT) a profesí VZT již při tak banální záležitosti jako je .. že se s projektem podrobně a detailně seznámil a že dle jeho odborného úsudku je ..
[článek]Karel Laboutka: 50 let věrný oboru vytápění 21.9.2002
.. tak obor vytápění v návaznosti pro ostatní odborné profese,.. Tento široký záběr byl způsoben činností na dřívější katedře "Tepelné techniky a vzduchotechniky", která během 50-ti let několikrát změnila název... Pulkrábek nabídl místo polovičního asistenta na nově zřizované katedře "Ústav vytápění a větrání". Po zkušebním roce nás asistenty posadil ke stolu a po krátkém úvodu rozhodl kdo se bude specializovat v určitém oboru... Dříve moderní součástková základna pro obor vytápění a vzduchotechnika byla přístupná pouze pro budovy s valutovým krytím (státní a stranické). V současné době se ..
[článek]Praktické využívání zařízení techniky prostředí 1.9.2014
.. a to zejména vestavby a rekonstrukce (náklady 1–.. výkazů výměr a bez vyřešení dopadů na jednotlivé profese... Rekonstrukce a vestavby jsou často projektovány bez obhlídky stavby a bývají zapracovány do předložené a často neodpovídající dokumentace... Při vlastním zpracování dokumentace pro provádění stavby není vypracována koordinace profesí nebo je zpracována zcela nedostatečně a bez řezů v kritických místech...Návrhy jsou z časových (a asi i finančních) důvodů řešeny bez hledání optimálního řešení a to jak z hlediska investic,..
[článek]Nakladatelství Verlag Dashöfer se představuje 9.12.2008
.. Vaše připomínky a dotazy se následně stávají cenným podnětem pro aktualizace našich stávajících produktů a vývoj produktů nových... a sice "Revize zařízení v objektech" a "Stavebně konstrukční detaily v obraze". Program "Revize zařízení v objektech" (Jiří Weishaupt,.. konstrukčních a technologických přístupů a přináší Vám doporučená konstrukční řešení pro projektování a provádění staveb včetně CAD detailů... a sice "Technická zařízení budov prakticky", "Dozor a kontrola na stavbě" a "Oceňování nemovitostí a cenové mapy". Ke všem příručkám získáte přístup na Zákaznický portál 24,.. ..
[časopis]CTI INFO 1/2018
..najdete například v systémech pro sanitární techniku a vytápění,..GDPR a malé a střední podniky............ 22 ..s učiteli tělesné výchovy a Cechem topenářů a instalatérů .. mládeže a tělovýchovy ČR a Střední škola polytechnická,..WC a umyvadla a montáž potrubí z mědi,..A INSTALATÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA,..Z hlediska lokálního elektrického vyvíječe jsou na trhu k dispozici dvě technologie a to odporové a ..třídy A++/A++ (pro nízkoteplotní - podlahové vytápění/ středně teplotní otopnou .. kolaudace a nakonec záruční a pozáruční servis,..
[článek]Projekt pasivního domu II – zadání 11.5.2009
.. projekt pak dostanou projektanti TZB a dodělají své profese... Většinou si specialisté logicky řeší svůj problém a málo se zajímají o řešení a názory kolegů... A udělat fungující dům se ztrátou 20 kWh/m2a není zas až tak jednoduché... A tak projektant zpětně začal ovlivňovat investora a naopak (přestože je to jedna osoba). A to hlavně ve směru více ekologického myšlení a způsobu života... bezpečnost domu) po celý rok s důrazem na léto a přehřívání domu v letních vedrech (zimní provoz domu je vyřešen správně asi u všech domů díky spočítaným tepelným ztrátám a navrženému vytápění). Dům ..
[článek]FOR ARCH Praha 2010 - VIRTUÁLNÍ HALA 8.9.2010
.. ohřevu vody a vzduchotechniky pro rodinné domy,..zásobníky a ohřívače vody Wolf a Austria Email,.. realizace zakázky a ve fázi záručního a pozáručního servisu... A to se zvýšeným důrazem na hygienu a komfort v oblasti novostaveb a renovací stávajících budov... Novinky a aktuální informace z oblasti stavebnictví a nemovitostí a bydlení Vám nabízíme rovněž prostřednictvím e-mailových novin,.. Kromě velkoobchodního a maloobchodního prodeje poskytujeme především technické poradenství v oblasti izolačních materiálů a jejich aplikace a ve spolupráci s našimi certifikovanými partnery ..
[časopis]Český instalatér 4/2013
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč...26 Novinky a zajímavosti český instal atér Už žádné předsudky o elektrickém vytápění .. Zásadně a cíleně zlepšují funkčnost a údržbu,..se stále stoupajícími náklady na vytápění a ohřev teplé vody...proběhla plynofikace a decentralizace systému vytápění a ohřevu teplé ..vytápění a VZT byla parní výměníková stanice...trvání plné a snížené teploty přívodní vody je potom zajišťováno normální a tlumené vytápění... a to zvláště při vytápění místností a ohřívání užitkové vody...
[časopis]Český instalatér 5/2016
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč...pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie... Snížily se součinitele prostupu tepla u nových staveb a v rekonstruovaných objektech a obecně zásadně klesly tepelné ztráty a požadované výkony na vytápění...Druhým typem jsou automatické kotle ROJEK A a A BIO ..Automatický kotel ROJEK A 15 U a ROJEK A 15 je ..Nový automatický kotel ROJEK A 25 a ROJEK A BIO 25 ..SVT 6630 (ROJEK A BIO 25) palivo hnědé uhlí Ořech 2 a pelety (ROJEK A ..

Témata 2019

CAD a BIM knihovny