Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TESTO, s. r. o.

www.testo.com
logo TESTO, s. r. o.
12.9.2023
TESTO, s. r. o.

Přechod na obnovitelné zdroje je nezbytným krokem ke snížení závislosti na fosilních palivech a k boji proti klimatickým změnám. Obnovitelné zdroje energie, jako je například solární energie, zde hrají důležitou roli. Fotovoltaická zařízení jsou stále oblíbenějším způsobem přeměny solární energie na elektřinu.

Termografie pro efektivní údržbu fotovoltaických zařízení. Zdroj: TESTO
31.8.2023
TESTO, s. r. o.

Přechod na obnovitelné zdroje je nezbytným krokem ke snížení závislosti na fosilních palivech a k boji proti klimatickým změnám. Obnovitelné zdroje energie, jako je například solární energie zde hrají důležitou roli. Fotovoltaická zařízení jsou stále oblíbenějším způsobem přeměny solární energie na elektřinu.

26.5.2023
TESTO, s. r. o.

Společnost Testo uvádí na trh první inteligentní servisní přístroj na světě, Testo 570s, který samostatně detekuje anomálie a upozorňuje na ně. Testo tím přináší revoluci v dlouhodobých měřeních chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. Místo zdlouhavého hledání se anomálie zobrazují přímo v aplikaci testo Smart App. A servisní přístroj láme i další rekordy, protože má také nejdelší výdrž baterie na světě až 360 hodin.

29.4.2023
TESTO, s. r. o.

Zjednodušte své úkoly a zvyšte efektivitu s chytrými měřicími přístroji Testo pro všechny práce na chladicích i klimatizačních zařízeních a na tepelných čerpadlech.

31.3.2023
TESTO, s. r. o.

S chytrou měřicí technikou a službami na míru od společnosti Testo máte zajištěn spolehlivý a energeticky účinný provoz technických zařízení v budovách.

20.1.2023
TESTO, s. r. o., Tomáš Tetík produktový manažer VAC

Cílem měření v několika menších přednáškových sálech a ve velké přednáškové aule právnické fakulty bylo přeměřit skutečné hodnoty (jako teploty a objem) přiváděného a odváděného vzduchu a zkontrolovat parametry soustavy – porovnání naměřených hodnot s hodnotami uváděnými na ventilátoru a v projektu. S tím je následně spojeno navržení případných změn pro správnou funkčnost celé vzduchotechnické soustavy. To vše bude sloužit jako podklad pro nastavení příjemného prostředí pro 500 studentů právnické fakulty.

19.1.2023
TESTO, s. r. o.

Najdete nás v pavilonu NA1 na stánku číslo 043 a to ve dnech 23. 1. – 26. 1. 2023 na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

14.12.2022
TESTO, s. r. o.

Se svou novou řadou detektorů úniku plynů a chladiv testo 316 nastavuje světová jednička na trhu měřicí techniky opět další standardy v oblasti efektivity a snadného používání. Například testo 316-EX-2 disponuje jako první na světě senzorem 2 v 1, který v jednom měření detekuje plyn a chladivo – bezpečnost, spolehlivost a kompletnost bez výměny senzorů. „Neexistuje alternativa, pokud jde o detekci úniku plynů a chladiv“ je v souladu s tím také sebevědomým mottem pro uvedení nových výrobků na trh.

21.11.2022
TESTO, s. r. o.

Jako každý závěr roku je tu tradiční výprodej předváděcích přístrojů. Neváhejte tedy a pořiďte si zlevněné přístroje, které sloužily hlavně pro prezentaci na veletrzích a u zákazníků nebo starší přístroje, které ale pořád odvedou stoprocentní službu a doplní tak team Vašich měřících přístrojů testo.

30.9.2022
TESTO, s. r. o.

Není lepší alternativa … pokud jde o topné systémy a tepelná čerpadla. Další možnosti měření s analyzátorem testo 300 a nové detektory testo 316 nabízejí bezkonkurenční efektivitu.

22.6.2022
TESTO, s. r. o.

Dopřejte Vašemu analyzátoru spalin ozdravný pobyt v letovisku Testo, ať je ready na další topnou sezónu. Termíny ozdravných pobytů začínají již od 15. 6. 2022 a potrvají do 15. 9. 2022.

17.4.2022
TESTO, s. r. o.

Provozní náklady, zdraví a pohoda prostředí, spotřeba energií: správci budov musí věnovat pozornost mnoha aspektům a současně zvyšovat efektivitu systémů a procesů. Digitální měřící technika od Testo usnadní různorodé náklady při správě nemovitostí.

12.1.2022
TESTO, s. r. o.

Jelikož se letos opět neuskuteční tradiční výstava vytápění INFOTHERMA, rozhodla se společnost Testo Česká republika společně se svým partnerem firmou ZAM-Servis, s.r.o. přestavit své novinky a akce z oboru ve formě webináře.

27.12.2021
Ing. Jana Coufalová, TESTO, s. r. o.

Jedno perfektní klima pro všechna umělecká díla neexistuje, protože je vždy směrodatné konkrétní materiálové složení daného objektu. Podmínky uchovávání keramiky, mramorových soch nebo bronzových medailonů se například od sebe výrazně odlišují, takže se musí klimatizování aktuálního okolí individuálně přizpůsobit. Obzvlášť kritické je to u organických materiálů jako je kůže, pergamen, papír nebo dřevo.

13.12.2021
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

Vzhledem k tomu, že ze stavebního sektoru pochází značné množství emisí, je v této oblasti nutné vyvinout nadměrné úsilí pro dosažení mezinárodně ustanovených cílů v oblasti klimatu.

29.10.2021
TESTO, s. r. o.

Testo pro Vás připravilo tradiční Podzimní výprodej předváděcích přístrojů. Neváhejte tedy a pořiďte si zlevněné přístroje, které sloužily hlavně pro prezentaci na veletrzích a u zákazníků. Jedná se o starší přístroje, které ale pořád odvedou stoprocentní službu a doplní tak team vašich měřících přístrojů testo.

23.7.2021
TESTO, s. r. o.

Nová termokamera testo 883 s nejlepší kvalitou obrazu a automatickou správou snímků je efektivní posila pro správu budov.

30.6.2021
TESTO, s. r. o.

Letní období znamená v údržbě budov riziko zvýšených provozních nákladů na chlazení, ale také příležitost provést pravidelnou preventivní údržbu technických zařízení. Ať už se jedná o správné nastavení klimatizace či chladicího systému, seřízení ventilačního systému či termografickou kontrolu stavu elektroinstalace, pro efektivní správu budov je zapotřebí mít kvalitní know-how a přístrojové vybavení. V tomto článku se zaměříme na 3 klíčové oblasti preventivní údržby.

26.4.2021
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

Kontrolu plynového potrubí definuje v České republice norma TPG 704 01. Tento předpis všeobecně definuje projekt, instalaci, úpravu a provoz plynových instalací s provozním tlakem do 0,5 MPa v budovách a na pozemcích.

31.3.2021
reportáž: Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Při uvádění systému nuceného větrání s rekuperací tepla je třeba prověřit průtoky vzduchu do jednotlivých místností. S kamerou jsme navštívili měření a regulaci větracího systému Zehnder v rodinném domě.

30.3.2021
TESTO, s. r. o., Ing. Adéla Buzková, Product Manager VAC

V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ať už se jedná o vzduchotechnické systémy v administrativních či veřejných budovách, domácnostech, v průmyslových či nemocničních provozech, správně provedené měření je klíčové pro zaregulování, servis i ověření funkčnosti vzduchotechniky.

11.3.2021
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, reportáž: Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Novinky roku 2021 od značky testo ulehčují provedení analýzy spalin a servisu klimatizací a tepelných čerpadel. Součástí je rychlé a pohodlné zpracování protokolu i možnost připojení fotky z místa analýzy. Okamžité elektronické odeslání protokolu, který si před uhrazením služby může zákazník na svém komunikačním zařízení prohlédnout a potvrdit jeho přijetí, se stalo standardem.

25.2.2021
TESTO, s. r. o.

Nabídka měřících přístrojů testo se na přelomu jara rozšiřuje o novinky v oblasti instalací a servisu systémů a tepelných čerpadel. Nová generace digitálních servisních přístrojů od společnosti testo je rychlejší, spolehlivější a flexibilnější než kdykoliv předtím. Na trh byl uveden první plně digitální servisní přístroj, který umožňuje zobrazit a vyhodnotit všechny výsledky v reálném čase.

21.1.2021
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

V čase rostoucích cen energií a vysokých nákladů na odstavení zejména výrobních strojů se bezdotykové měření teploty uplatňuje při zjišťování účinnosti budov i při průmyslové údržbě. A přeci není termografie jako termografie. Neboť při bezdotykovém měření teploty platí některá základní pravidla.

5.1.2021
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

Termokamera měří ve svém zorném poli dlouhovlnné infračervené záření. Z toho dopočítává teplotu měřeného objektu. Výpočet probíhá s ohledem na stupeň emisivity (ε) povrchu měřeného objektu a kompenzace odražené teploty (RTC = Reflected Temperature Compensation). Obě tyto hodnoty jsou manuálně nastavitelnými veličinami. Každý pixel detektoru představuje teplotní bod, který je na displeji zobrazen v barevném provedení.

19.11.2020
TESTO, s. r. o., Ing. Adéla Buzková, Product Manager VAC

Kvalita vzduchu na pracovišti a v dalších obytných prostorách je oblast, kterou není radno podceňovat. V uzavřených prostorách trávíme okolo 90 % našeho času. Vnitřní prostředí má zásadní vliv na lidské zdraví, pocit komfortu, výkonnost i schopnost regenerace.

14.10.2020
TESTO, s. r. o.

S narůstajícím počtem plně klimatizovaných pracovišť v energeticky účinnějších nových nebo rekonstruovaných budovách vzrůstají také stížnosti zaměstnanců na tepelnou nepohodu na pracovišti. Bez vhodné měřicí techniky je prakticky nemožné, aby technici zjistili rozdíl mezi osobní nepohodou a skutečnými negativními klimatickými účinky v interiéru. To je nezbytné pro odstranění případných negativních vlivů klimatizačních a ventilačních systémů.

28.8.2020
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

Už víme, že spalování je konverze primární chemické energie obsažené v palivu (např. uhlí, ropa, zemní plyn nebo dřevo) na teplo (sekundární energii) oxidačním procesem. Palivo, které spalujeme obsahuje zejména uhlík (C) a vodík (H2). Při spalování těchto látek na vzduchu se spotřebovává kyslík (O2). Tento proces se nazývá oxidací. Prvky obsažené v palivu a v atmosféře při spalování vytvářejí nové sloučeniny.

9.6.2020
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager, Testo, s.r.o.

Chladicí zařízení se stala nepostradatelnými v mnoha oblastech našeho každodenního života. Starají se o optimální klima budov, chladí průmyslové procesy a umožňují delší skladování a zmrazování potravin. Výhody chladicích zařízení jsou však spojeny se značnou spotřebou energie, která celosvětově neustále stoupá a zatěžuje klima.

18.5.2020
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

Spalování je konverze primární chemické energie obsažené v palivu (např. uhlí, ropa, zemní plyn nebo dřevo) na teplo (sekundární energii) oxidačním procesem. Spalování je proto technický pojem pro chemickou reakci mezi kyslíkem a spalitelnou složkou obsaženou v palivu, doprovázenou uvolněním energie. Spalovací procesy probíhají za vysokých teplot (až 1 000 °C i výše).

23.4.2020
TESTO, s. r. o.

Multimetry, klešťové multimetry a zkoušečky napětí od společnosti Testo. Užijte si spolehlivější a přesnější pracovní výsledky s inovativními funkcemi a intuitivním ovládáním.

26.3.2020
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

Testo Vám poskytuje nejen měřicí techniku a služby s ní spojené, ale také know-how, které Vám umožní odvádět Vaši práci na profesionálnější úrovni.

27.2.2020
TESTO, s. r. o.

Nový měřící přístroj testo 400 je vhodný pro hodnocení interního mikroklimatu, monitorování všech důležitých faktorů ochrany zdraví pracovníků, optimalizaci klimatizace a větrání pro dosažení tepelné pohody.

29.1.2020
TESTO, s. r. o.

Použitím termokamery získáte značnou výhodu jak v řemeslech tak v průmyslu: měříte celé plochy místo jednotlivých bodů, pracujete efektivněji a můžete kvalitu své práce působivě vysvětlit.

14.12.2019
TESTO, s. r. o.

S novými chytrými sondami testo je měření pro VAC, chladírenské a topenářské řemeslníky mnohem mobilnější než kdykoliv předtím. Vzhledem k tomu, že kompaktní měřicí přístroje lze obsluhovat bezdrátově pomocí vlastního chytrého telefonu nebo tabletu, je možné je pohodlně přepravovat v praktickém kufru testo. Díky tomu máte veškerou svou měřicí techniku vždy s sebou a připravenou po ruce.

2.12.2019
TESTO, s. r. o.

Rádi bychom vám nabídli možnost pořízení měřicí techniky TESTO za výhodnějších podmínek. Na níže uvedeném odkazu nejdete seznam předváděcích přístrojů které vyprodáváme. Jedná se o přístroje ze zápůjček, předváděcí a z veletrhů, případně vrácené. Tyto přístroje nebyly nijak intenzivně používány a jsou pouze starší. U těchto přístrojů pak bude zkrácená záruční doba.

30.11.2019
TESTO, s. r. o.

Společnost Testo byla na letošní prezentaci Německé ceny za design úspěšná hned třikrát: Všechny tři předložené produkty - analyzátor spalin testo 300, univerzální přístroj pro měření klimatických veličin testo 400 a chytré sondy testo pro vytápění, klimatizaci, chlazení a ventilaci získaly ocenění za vítězství German Design Award Winner 2020 v kategorii „Vynikající design produktu“.

18.9.2019
TESTO, s. r. o.

V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ventilace je zde zvláště důležitá. Nejedná se pouze o přivádění čerstvého vzduchu, ale také o odvod znečišťujících látek, například odstranění přebytečné vlhkosti z místností.

14.8.2019
TESTO, s. r. o.

V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ventilace je zde zvláště důležitá. Nejedná se pouze o přivádění čerstvého vzduchu, ale také o odvod znečišťujících látek, například odstranění přebytečné vlhkosti z místností.

8.7.2019
TESTO, s. r. o.

Kromě měření PMV/PPD existují další metody měření pro objektivní vyhodnocení stížností zaměstnanců. Například pokud si zaměstnanec stěžuje konkrétně na průvan, pak by se mělo vždy provést měření stupně turbulence a měření rizika průvanu.

Měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu pomocí měřicího přístroje testo 400 pro měření klimatických veličin, foto TESTO
4.6.2019
TESTO, s. r. o.

Bez ohledu na stížnost zaměstnance je užitečné získat některé počáteční informace o okolních podmínkách provedením jednoduchého měření okolní teploty/vlhkosti.

30.5.2019
TESTO, s. r. o.

Několik stovek milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich je nespokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími důvody jsou stížnost na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu v místnosti. Stížnosti obvykle musí prověřovat servisní technik. Ten čelí výzvě objektivně vyhodnotit tepelné pocity zaměstnanců, aby zjistil, zda jsou stížnosti oprávněné, lokalizoval jejich příčiny a následně je odstranil.

28.2.2019
TESTO, s. r. o.

Instalační firmy, revizní technici, elektrikáři, nebo pracovníci elektroúdržby potřebují dnes ke své každodenní práci rychlý nástroj pro nalezení přechodových odporů v elektrickém rozvaděči. Tato rychlá kontrola může být provedena během několika vteřin s pomocí termokamery, která nalezne jakékoliv zvýšení povrchové teploty. Funkce vyhledání nejteplejšího bodu na displeji termokamery nalezne elektrickou svorku s nejvyšší teplotou, označí přesné místo a uvede teplotu spoje.

10.2.2019
TESTO, s. r. o.

Společnost Testo, s.r.o. získala 2. místo v soutěži o nejlepší exponát veletrhu Aquatherm v Nitře.

GAS GANG Aquatherm Nitra 2019
8.2.2019
MDL Expo, s.r.o.

Pri príležitosti 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm Nitra bola udelená ocenenia za najlepší exponáty veľtrhu a za celkový koncept prezentácie.

30.1.2019
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, Product manager

Klíčové pro moderní analyzátor spalin je udělat vše co nejjednodušší před měřením, po měření, ale i během měření samotného. A to každý den.

29.11.2018
TESTO, s. r. o.

Buďte optimálně vybaveni s atraktivními sadami pro analýzu spalin a dalšími profesionálními měřicími přístroji. Získejte nyní jednoletou záruku navíc ke standartní záruce při zakoupení analyzátoru spalin mezi 1.9 - 31.12. 2018.

26.11.2018
TESTO, s. r. o.

Nové termokamery testo 865 – 872 usnadňují prohlídku budov a zařízení jako nikdy předtím, Vaše služby a odvedená práce se tak dostávají ještě na vyšší úroveň. Nyní v akci se slevou 20%. Akční nabídka platí do 31.12.2018

23.11.2018
TESTO, s. r. o.

Multifunkční přístroje a sady pro měření na klimatizačních a ventilačních systémech - za velmi výhodných podmínek. Sleva 20% platí do 31.12.2018.

4.11.2018
TESTO, s. r. o.

Termografie se osvědčila jako praktický nástroj pro odhalení slabých míst vně i uvnitř budov. Pomocí termokamer je možné spolehlivě odhalit teplotní úniky a provádět efektivní energetické poradenství.

28.9.2018
TESTO, s. r. o.

Analyzátor spalin je dnes nepostradatelným nástrojem každého servisního technika nejen pro zajištění profesionálního servisu kotlů, ale i pro efektivní kontrolu celé otopné soustavy.

25.7.2018
TESTO, s. r. o.

Správné a efektivní nastavení ventilačních a klimatizačních systémů vytváří vysoké nároky na měřicí techniku, díky rozdílným místům měření a různým rychlostem měření. Ať se již jedná o přesné určení objemového průtoku, namátkové měření ve vzduchotechnickém kanále či o záznam turbulentního proudění na vyústkách: bez vhodných měřicích přístrojů je nemožné zajistit optimální ovzduší v bytových či nebytových prostorech.

20.6.2018
TESTO, s. r. o.

Technická správa budov spočívá ve vytvoření vnitřního klima, které zaručuje zdravou pracovní atmosféru a optimální kvalitu výroby. Nicméně energetická náročnost a provozní náklady budov musí být co nejnižší. Digitální měřicí technika pomáhá při kontrole kvality vzduchu, optimalizaci HVAC systémů či údržbě elektroinstalací.

28.3.2018
TESTO, s. r. o.

Dobré klimatické podmínky v prostorách a budovách jsou zásadním předpokladem pro lidský pocit pohody a jsou bezpodmínečné jak v soukromém prostředí, tak také na pracovištích. Klima a vzduch v místnosti jsou však pociťovány jako příjemné a pohodové teprve tehdy, když jsou dodržovány určité fyzikální, chemické a biologické hraniční hodnoty.

1.2.2018
TESTO, s. r. o.

Expert na měřicí techniku, firma Testo z německého Schwarzwaldu, rozšiřuje svoji nabídku v oblasti měření klimatických veličin. Přístroj testo 440 kombinuje výhody kompaktního, ručního měřicího přístroje a širokého výběru sond pro měření klimatických veličin. S tímto přístrojem máte všechna měření na klimatizačních a ventilačních zařízeních bezpečně a spolehlivě pod kontrolou.

5.12.2017
TESTO, s. r. o.

Aby se lidé cítili v místnosti dobře, musí být mimo jiné v pořádku proudění vzduchu. Jak je toto proudění intenzivně pociťováno, záleží na nainstalovaných vzduchových výustkách. Anemostaty získávají stále větší význam, protože přivádějí do místnosti rozptýlený vzduch a nikoliv přímý. Snižuje to průměrnou rychlost vzduchu, což je pociťováno jako příjemné.

28.11.2017
TESTO, s. r. o.

U firmy Testo naleznete vhodné měřicí přístroje pro všechny aplikace týkající se efektivní správy budov. Příliš chladno, průvan, velký hluk? S přístroji testo čelíte potížím objektivními hodnotami pohody prostředí.

25.11.2017
TESTO, s. r. o.

Možnost pořízení měřicí techniky TESTO za výhodnějších podmínek. Aktuálně ve výprodejovém seznamu naleznete výprodejové TERMOKAMERY, přístroje a příslušenství pro oblast CHLAZENÍ, ANALYZÁTORY SPALIN, DETEKTORY a OSTATNÍ.

15.11.2017
TESTO, s. r. o.

Společnost Testo, s.r.o neprodává pouze profesionální měřicí přístroje, ale nabízí zároveň jejich servis, kalibraci a poskytuje kompetentní odborné poradenství. Novinkou v našem portfoliu je nyní nabídka validace, kvalifikace a mapování.

10.11.2017
TESTO, s. r. o.

Monitorovací systém testo 160 je určen pro sledování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, UV záření a koncentrace CO2. Systém automaticky monitoruje okolní podmínky v laboratořích, v kancelářích, nebo ve výrobních či veřejných prostorách.

12.8.2017
TESTO, s. r. o.

Aby váš analyzátor spalin měřil správně a dodával vám přesné hodnoty, je ho potřeba v pravidelných cyklech podrobit kalibraci a servisní kontrole. Servisní oddělení společnosti Testo, s.r.o. vám v rámci každoroční Letní servisní akce analyzátorů nabízí cenové výhodnou nabídku těchto služeb.

Sídlo společnosti Testo
4.7.2017
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, product manager

Testo SE & Co. KGaA, se sídlem v Lenzkirchu ve Schwarzwaldu, je celosvětovým lídrem v oblasti přenosných a stacionárních měřicích technologií. Celosvětově Testo zaměstnává 2 500 lidí, kteří se společně podílejí na výzkumu, výrobě a uvádění nových technologií. Společně hledají nové inovativní řešení pro měření např. v oblasti klimatizace a větrání, kvalitě potravin, stavební technice a řízení emisí.

26.5.2017
TESTO, s. r. o.

Není termografie jako termografie. Při bezdotykovém měření teploty platí některá základní pravidla. Příručka „Kapesní průvodce termografie“ obsahuje informace, tipy a triky z praktického měření, které vám mohou výrazně pomoci při vašem každodenním měření.

21.5.2017
TESTO, s. r. o.

V průmyslu i v oblasti řemesel je termografie již několik let nanejvýš cenným nástrojem při rozeznávání závad a anomálií. Glosář termografie Vám usnadní orientaci v základních pojmech používaných při termografii a pomůže Vám v profesionální interpretaci Vámi pořízených termogramů.

7.4.2017
TESTO, s. r. o.

Zviditelnění míst ohrožených tvorbou plísně je v termografii budov zvláště důležité. Se sadou pro diagnostiku staveb od firmy Testo se vám to podaří profesionálně, snadno a spolehlivě

17.3.2017
TESTO, s. r. o.

Testo, celosvětový lídr v oblasti přenosných a stacionárních měřicích technologií, srdečně zve k návštěvě své expozice na mezinárodním veletrhu AMPER, který se koná ve dnech 21. 3. – 24. 3. 2017.

31.1.2017
TESTO, s. r. o.

Analyzátory spalin jsou dnes moderní měřicí systémy, které mohou být použité na všech typech komunálních a průmyslových spalovacích, vytápěcích a energetických zařízeních. Uživatel nejčastěji požaduje měřit koncentraci O2, CO2, CO, NO, teplotu spalin, přebytek vzduchu, účinnost spalování, komínovou ztrátu a komínový tah.

22.12.2016
TESTO, s. r. o.

Specialista na měřicí techniku, firma Testo, uvádí na trh čtyři nové termokamery. Modely testo 865, testo 868, testo 871 a testo 872 svým nepřekonatelným poměrem ceny a výkonu dokazují, že se špičková kvalita Made in Germany a atraktivní cena navzájem nevylučují.

1.11.2016
TESTO, s. r. o.

Odpovězte na tři otázky a máte šanci vyhrát některý z nových přístrojů Testo pro měření elektrických veličin. Mezinárodně úspěšná společnost Testo, expert v oblasti měřící techniky původem z německého Schwarzwaldu, rozšiřuje svou odbornost i na přístroje pro měření elektrických veličin. Tyto jedinečné technologie se prosazují na světovém trhu a vyznačují se velmi snadnou obsluhou.

5.9.2016
TESTO, s. r. o.

Jako odborník v oblasti VAC se denně setkáváte s těmi nejrůznějšími požadavky na měření, ať již na pracovištích či u obytných nebo průmyslových objektů. Spolu s multifunkčním měřicím přístrojem testo 480 jste schopni změřit každý z nich. Díky široké nabídce sond jste vybaveni změřit jakoukoliv VAC veličinu, jako např. rychlost proudění, teplotu, vlhkost, tlak, intenzitu osvětlení, radiační teplotu, stupeň turbulence nebo koncentraci CO2 – s vysokou přesností v každém rozsahu. Další výhodou je speciální naváděné menu VAC a pohody prostředí, čímž se Vaše práce usnadní a bude zaručeno dosažení výsledků v souladu s nejnovějšími normami. Přístroj testo 480 je ideálním pomocníkem pro každého poradce, odborníka a dodavatele VAC systémů či Facility Managera.

24.4.2016
Ing. Jan Blažíček, videoreportáž: Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Měřicí přístroje se staly nezbytným vybavením profesionálů působících ve všech oborech TZB. Jednou z firem, které se na tuto oblast soustředí, je společnost Testo. Ve svém sortimentu má vedle termokamer i zařízení pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění nebo tlaku, či analyzátory spalin.

16.4.2016
TESTO, s. r. o.

V únoru a březnu probíhala na našem portálu Soutěž o novou termokameru testo 869. Této soutěže se zúčastnilo mnoho soutěžících z oblastí stavebnictví, topenářství, správy budov, údržby, elektro a z dalších profesí.

8.4.2016
TESTO, s. r. o.

Analyzátory spalin jsou dnes moderní měřící systémy, které mohou být využity na všech typech komunálních a průmyslových spalovacích, vytápěcích a energetických zařízeních. Uživatel nejčastěji požaduje měření koncentrace O2, CO2, CO, NO, teploty spalin, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, komínové ztráty a komínového tahu.

16.2.2016
TESTO, s. r. o.

Kontrolujete klima budovy, abyste měli přehled o způsobu větrání? Nebo kontrolujete skladování zboží citlivého na teplotu a vlhkost? Přesné hodnoty Vám zajistí testo 174H - datalogger teploty a vlhkosti.

2.2.2016
TESTO, s. r. o.

Pro měření parametrů spalin kotlů, teploty na radiátorech, měření CO v okolí a tlaku na hořáku můžete nyní až do konce března získat akční sady analyzátorů spalin testo. Tyto přístroje vyhovují těm nejvyšším nárokům a zvládnou každé měření.

17.12.2015
TESTO, s. r. o., Ing. Jaroslav Kmoch, produktový manažer termografie

Nedestruktivní diagnostika pomocí termokamery je jednou z klíčových metod jak udržet provoz a výrobu v chodu a bez zbytečných odstávek. Termokamery testo slouží k odhalení hrozících poruch výrobní technologie nebo ztrát energie, a to rychle, bezdotykově a za provozu.

10.12.2015
TESTO, s. r. o.

Nebylo by chytré, kdyby se i Vaše měřicí technika stala pevnou součástí Vašeho digitální světa? Objevte nyní nové chytré sondy od firmy Testo.

26.11.2015
TESTO, s. r. o.

Chytré sondy Testo: kompaktní měřicí přístroje v profesionální kvalitě Testo, optimalizované pro chytré telefony. Expert na měřicí techniku, firma Testo z německého Schwarzwaldu, rozšiřuje svoji nabídku digitálních měřicích aplikací: novými chytrými sondami testo.

1.10.2015
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun

Analyzátor spalin je dnes nepostradatelným nástrojem každého servisního technika, a to nejen pro zajištění profesionálního servisu kotlů, ale i pro efektivní kontrolu celé otopné soustavy.

18.6.2015
TESTO, s. r. o.

Nový WiFi datalogger testo SaverisTM 2 umožňuje pohodlné odečítání naměřených hodnot pomocí přístupu sondy na internet prostřednictvím stávající WiFi sítě. Díky tomu je možné dlouhodobě sledovat klima v místnosti bez nutnosti manuálního vyčítání.

8.4.2015
TESTO, s. r. o., Ing. Jana Coufalová, Produktový manažer Testo, s.r.o.

Přesná měření parametrů vnitřního prostředí v místnostech a budovách jsou náročná a vyžadují měření, analýzu a dokumentaci četných parametrů. Přístroje, které napomáhají efektivnímu zpracování a správě příslušných dat proto představují pro poskytovatele servisních služeb, výrobce klimatizační techniky, specialisty nebo experty značné usnadnění práce.

31.3.2015
TESTO, s. r. o.

Na letošním veletrhu ISH prezentoval leader v oblasti měřicí techniky, koncern Testo AG na velké ploše svého stánku stávající i nové měřicí přístroje.

5.2.2015
TESTO, s. r. o.

Klasické vlhkoměry ve stavebnictví pracují na principu měření elektrických vlastností, jako jsou elektrický odpor nebo permitivita. Mikrovlnné vlhkoměry MOIST jsou naladěny na rezonanční kmitočet vody. Vlhkoměr vysílá do měřeného materiálu rádiové vlny na mikrovlnném kmitočtu. Podle obsažené vlhkosti dochází k odrazu těchto rádiových vln.

4.2.2015
TESTO, s. r. o.

Hledáte uživatelsky přátelské měřící systémy pro Váš obor? Nabízíme našim zákazníkům z průmyslu a obchodu ideální měřící přístroje pro každodenní použití. Vysoce moderní. Rychlé. Spolehlivé.

30.1.2015
TESTO, s. r. o.

Díky termokamerám testo je velice snadné nalézt místa s rizikem vzniku plísní a kontrolovat kvalitu provedených prací na otvorové výplni. Díky speciální funkci termokamer testo pro měření vnitřní povrchové vlhkosti je možné snadno rozpoznat, zda provedení oken splňuje požadavek na zabránění vzniku kondenzace vody.

2.9.2014
TESTO, s. r. o.

Spotřebiče kategorie B, tj. ty, které spalují vzduch z místnosti a spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým, a to i otrav se smrtelnými následky, kterých je v ČR na desítky případů ročně.

23.7.2014
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, produktový manažer analyzátorů spalin

Spotřebiče kategorie B, tj. ty, které spalují vzduch z prostoru instalace a spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým, a to i otrav se smrtelnými následky, kterých je v ČR na desítky případů ročně.

10.6.2014
TESTO, s. r. o.

Flexibilní a přesné měření na všech ventilačních vyústkách od společnosti Testo.

9.4.2014
TESTO, s. r. o., Martin Dragoun, produktový manažer analyzátorů spalin Testo, s.r.o.

Spotřebiče kategorie B, tj. ty, které spalují vzduch z prostoru instalace a spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým. A to i otrav se smrtelnými následky, kterých je v České republice na desítky případů ročně.

1.3.2014
TESTO, s. r. o.

Soutěž probíhala po dobu dvou měsíců. Za zodpovězení 3 otázek jste mohli vyhrát termokameru Testo a další zajímavé ceny.

14.2.2014
TESTO, s. r. o.

Odpovězte na tři otázky a máte šanci vyhrát termokameru testo 870-1. Termokamera testo 870-1 byla vyvinuta spolu se specialisty z oboru topenářství, stavebnictví, údržby a správy budov například pro odhalení úniků, lokalizaci tepelných mostů nebo zviditelnění přehřátých spojů.

5.12.2013
TESTO, s. r. o.

Digitální servisní přístroj testo 550 nabízí neporazitelný poměr ceny a výkonu. Velké číslice umožňuji snadné a rychlé odečtení hodnot na displeji. Dva tlakové senzory s kompenzací teploty rychle a přesně měří vysoký a nízký tlak a automaticky dopočítávají teploty.

30.11.2013
TESTO, s. r. o.

Pro muže činu. Termokamera testo 870. Termokamera testo 870 Muži činu nedělají svou práci jen tak - dělají ji rychle, spolehlivě a dobře. K tomu potřebují správné nástroje.Termokamera testo 870 je takový nástroj.

27.11.2013
TESTO, s. r. o.

Testo Vám pomůže při každodenní povinné péči s letitými zkušenostmi specialisty pro potravinářskou měřící techniku. Přístroje testo jsou plně kompatibilnípro HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP -

2.9.2013
TESTO, s. r. o.

Ochrana klimatu a snižování emisí – to jsou procesy, které musí jít ruku v ruce. Každý, kdo chce dnes vytápět ekologicky, volí jako zdroj tepla často kotel na spalování dřeva. Na jedné straně snižuje zatížení životního prostředí emisemi plynu CO2, ale na druhé straně zvyšuje emise prachových částic, jejichž projevem je zdraví škodlivá zátěž ovzduší.

29.7.2013
TESTO, s. r. o.

Nejdůležitější veličinou při posouzení tepelně technických vlastností stavebních komponentů – je U-hodnota. Dnes tuto činnost za Vás rychle a přímo na místě provede multifunkční vlhkostně-teplotní měřicí přístroj testo 635.

23.7.2013
TESTO, s. r. o.

Na novém e-shopu Testo naleznete přehlednou nabídku měřících přístrojů vč. technických parametrů a aktuální skladové dostupnosti. Příjemné uživatelské rozhraní umožňuje filtrovat dle různých parametrů, vyhledávat full-textem atd.

17.7.2013
TESTO, s. r. o.

Určení vlhkosti stavby patří dnes k základním požadavkům ve stavebnictví. S praktickou sadou Testo pro začátečníky i pokročilé je měření vlhkosti stavebního materiálu velmi snadné.

11.7.2013
TESTO, s. r. o.

Topenářská akční sada pro měření diferenční teploty. Pro optimalizaci účinnosti každého otopného systému.Vstupní teplota a teplota zpátečky vždy pod kontrolou. Nabídka platná do 31.12. 2013.

14.5.2013
TESTO, s. r. o.

Pro změření ovzduší v místnosti je třeba změřit, analyzovat a dokumentovat mnoho parametrů. Měřící přístroj pro analýzu ovzduší testo 480 za Vás přitom mnoho úkolů převezme. S tímto přístrojem zpracujete data efektivně a hravě je spravujete pomocí odpovídajícího softwaru.

7.5.2013
TESTO, s. r. o.

Nové sondy a funkce zjednodušují analýzu vnitřního klima s přístrojem testo 480. S testo 480 optimálně seřídíte vzduchotechnická zařízení a analyzujete pohodu prostředí.

12.6.2012
TESTO, s. r. o., Ing. Jaroslav Kmoch

Přesné určení místa úniku vody z rozvodu vytápění je základem pro cílenou opravu bez nutnosti poškození větších oblastí stěn či podlah. Lokální oprava ušetří čas, peníze a pohodlí obyvatel nemovitosti. Pro zákazníka je neméně významné i omezení této stresové situace na nejmenší možnou míru, zvláště pokud k poruše došlo v interiéru. Využití měřicích přístrojů pro lokalizaci místa závady je efektivnější než metoda pokusů a omylů.

5.3.2012
Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob, Entech-Group s.r.o.

Recenzovaný Druhý díl seriálu o pravidelných kontrolách kotlů a kouřovodů, jejich příslušenství, zabezpečení a regulace. Článek uvádí druhý příklad kontroly starší tepelné soustavy s moderním plynovým kotlem v rodinném domku po běžné výměně oken a zateplení.

27.2.2012
Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob, Entech-Group s.r.o.

Recenzovaný Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Článek uvádí příklad kontroly tepelné soustavy se staršími atmosférickými plynovými kotli v rodinném domku bez zateplení. Technické detaily z kontroly jsou doplněny i závěrečnou zprávou jako výsledkem kontroly.

30.1.2012
podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď

Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.

30.1.2012
Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob, Entech-Group s.r.o.

Recenzovaný Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.

testo termokamera
17.1.2011
TESTO, s. r. o.

Vývoj termokamer v nedávné době zaznamenal značný nárůst díky jejich cenové dostupnosti. Dnes je již standardem, že každá větší stavební firma a spousta menších mají ve své výbavě termokameru pro kontrolu své práce a kontrolu práce svých subdodavatelů. V tomto článku se dozvíte několik užitečných informací o moderních termokamerách.

20.5.2010
TESTO, s. r. o.

Termokamera testo 875 je špičkovou technologií za přijatelnou cenu a nyní nabízí ještě vyšší teplotní rozlišení méně než 80 mK. Další novinkou je funkce TwinPix, která umožňuje překrýt termogram a reálný snímek.

2.12.2009
TESTO, s. r. o.

Přední dodavatel profesionální měřicí techniky společnost Testo, s.r.o. se prezentovala na letošním Aqua-thermu několika zajímavými novinkami. Na svém stánku číslo 257 umístěném v hale 2 mohli návštěvníci veletrhu otestovat nové termokamery testo 875 a testo 881. Tyto přístroje byly napojeny na monitor a zájemci si tak mohli přímo prohlédnout své termografické zobrazení.

7.7.2005
TESTO, s. r. o.

Novinka v monitorování kvality prostředí nabízí v jednom přístroji například měření koncentrace CO2, relativní vlhkosti, teploty, absolutního tlaku, měření turbulencí a rozložení rychlosti proudění vzduchu v místnosti, intenzity osvětlení, opakovací frekvence PC monitorů.