Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Státní fond rozvoje bydlení

www.sfrb.cz
logo Státní fond rozvoje bydlení
Výstavba sociálních bytů - Hrochův Týnec
21.6.2014
Státní fond rozvoje bydlení

Pro rok 2014 Státní fond rozvoje bydlení uvolnil na tuto podporu 400 milionů Kč. V roce 2013 SFRB přijal 17 žádostí za více než 386 milionů Kč. V roce 2014 byly zatím uzavřeny dvě smlouvy celkem za 108 milionů Kč.

6.5.2014
Státní fond rozvoje bydlení

Změny legislativy od ledna 2014 mají dopad na bytová družstva, společenství vlastníků i nájemní vztahy. Dotazník Státního fondu rozvoje bydlení se snaží zjistit reálné zkušenosti se zavedením nových právních změn.

rozúčtování služeb za bydlení
14.4.2014
portál o bydlení, SFRB

Výměr MF platí pro vytápění, osvětlení, úklid společných prostor v domě, dodávku teplé vody, odvádění odpadních vod, užívání výtahu, kontrolu a čištění komínů, odvoz splašků a čištění žump, televizní anténu. Ostatní služby se rozúčtovávají na základě dohody mezi vlastníkem a nadpoloviční většinou uživatelů prostor v domě.

9.2.2014
Státní fond rozvoje bydlení

Již nyní je možné předkládat první žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov.