Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD)

www.sgpstandard.cz
Zpracování a prodej on-line studií pro pryž a výrobky z pryží, plasty, plastové potrubní systémy a další oblasti týkající se životního prostředí. Studie obsahují aktuální normy ČSN, STN, EN a ISO a předpisy ČR, SR a ES k dané problematice. Sekretariát SGP-STANDARD spolupracuje s ÚNMZ při zpracování následujících měsíčně ...
O nás
Zpracování a prodej on-line studií pro pryž a výrobky z pryží, plasty, plastové potrubní systémy a další oblasti týkající se životního prostředí. Studie obsahují aktuální normy ČSN, STN, EN a ISO a předpisy ČR, SR a ES k dané problematice.

Sekretariát SGP-STANDARD spolupracuje s ÚNMZ při zpracování následujících měsíčně aktualizovaných portálů:
Informační portál ÚNMZ - Předpisy a normy: obsahuje informace o předpisech a normách, včetně norem harmonizovaných v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. (v platném znění)

Informační portál ÚNMZ pro uvádění stavebních výrobků na trh má za úkol usnadnit orientaci v předpisech týkajících se právních a technických dokumentů v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh.

SDRUŽENÍ TECHNICKÉ NORMALIZACE GUMÁRENSKÉHO A PLASTIKÁŘSKÉHO PRŮMYSLU (SGP-STANDARD) sdružuje finanční prostředky českých a slovenských podniků pro zajištění aktuální informovanosti v oblasti legislativy a norem a pro aktivní zapojení se do normalizační činnosti. Členové Sdružení získávají informace o stavu a směru vývoje ve stanovených oblastech tak, aby byli na normalizační i legislativní změny připraveni v předstihu, a tím zvyšovali konkurenceschopnost svých výrobků.

SGP STANDARD je součástí Institutu pro testování a certifikaci, a. s., což je česká nezávislá společnost s celosvětovou působností poskytující služby v oblastech zkušebnictví, certifikace, technické inspekce, kalibrace a standardizace.

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu