Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

 Sdružení, cechy, asociace a svazy ve stavebnictví

Vložit firmu
Firmy
logo

Cílem AČVOV je zpřehlednění tuzemského trhu se stavebními otvorovými výplněmi, posílení informování spotřebitele a posílení postavení ...

logo

Centrum pasivního domu je neziskovou asociací právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace domů s velmi ...

logo

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní ...

logo

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných ...

logo

Česká rada pro šetrné budovy (známá také pod zkratkou CZGBC – z anglického Czech Green Building Council) sdružuje společnosti ...

logo

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě ...

logo

Státní fond životního prostředí České republiky je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

logo

Střední odborná škola Jarov nabízí vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny ...

 
 
Reklama