Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

 Sdružení, cechy, asociace a svazy ve vytápění

Vložit firmu
Firmy
logo

ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z.s. je sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov, respektujících zájmy ...

logo

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných ...

logo

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných ...

logo

ASPP sdružuje významné společnosti, zabývající se výstavbou potrubních rozvodů pro nejrůznější média (především plynovodů, ropovodů, ...

Podpora podnikání v oboru. Neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých členů a zastupování řemesla vůči státním a jiným institucím. ...

logo

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) ...

logo

Centrum pasivního domu je neziskovou asociací právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace domů s velmi ...

logo

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na ...

logo

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech.

ČSTZ je dobrovolné a otevřené společenství, jehož členy se mohou stát sdružení, fyzické a právnické osoby, české i zahraniční firmy, ...

logo

Bezplatné energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, audity a energ. analýzy, Energetické průkazy ...

logo

Informační a technický servis v oboru kominictví.

logo

Státní fond životního prostředí České republiky je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

logo

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska ...

logo

Učební obory se závěrečnou zkouškou, studijní obory s maturitou, nástavbové denní studium s maturitou. Ve škole je rovněž Centrum ...

logo

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží ...

logo

Portál Ušetřeno.cz porovnává produkty a služby a pomáhá tak šetřit čas i peníze. Jen u nás naleznete nejvýhodnější nabídky dodavatelů ...

 
 
Reklama