Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

 Sdružení, cechy, asociace a svazy ve vytápění

Vložit firmu
Firmy
logo

Naše společnost se specializuje na obsazování vhodných kandidátů do technických oblastí - především stavebnictví a strojírenství ...

logo

ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z.s. je sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov, respektujících zájmy ...

logo

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných ...

logo

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných ...

logo

ASPP sdružuje významné společnosti, zabývající se výstavbou potrubních rozvodů pro nejrůznější média (především plynovodů, ropovodů, ...

logo

Cílem je prosazovat a chránit profesní, hospodářské a právní zájmy členů. Spolupůsobit na vytváření vhodných podmínek pro zajištění ...

Podpora podnikání v oboru. Neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých členů a zastupování řemesla vůči státním a jiným institucím. ...

Sdružení v profesi potrubář venkovních vodovodů a kanalizací. Komplexní řešení problematiky vyplývající z provádění a navrhování rozvodů ...

logo

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) ...

logo

Centrum pasivního domu je neziskovou asociací právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace domů s velmi ...

logo

CZ Biom je profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, ...

logo

Cílem činnosti spolku je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické energie, jakožto ...

logo

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na ...

ANB (autorizovaná národní osoba od EWF/EOTC a IIW). Zkoušky svářečského personálu.

logo

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech.

ČSTZ je dobrovolné a otevřené společenství, jehož členy se mohou stát sdružení, fyzické a právnické osoby, české i zahraniční firmy, ...

Sdružuje na základě dobrovolnosti a společných zájmů fyzické a právnické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti ...

logo

Bezplatné energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, audity a energ. analýzy, Energetické průkazy ...

logo

LEA - občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku a ekologické zemědělství, šetrnější k přírodě i k člověku.

Zpracování a prodej on-line studií pro pryž a výrobky z pryží, plasty, plastové potrubní systémy a další oblasti týkající se životního ...

logo

Informační a technický servis v oboru kominictví.

logo

Státní fond životního prostředí České republiky je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

logo

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska ...

logo

Učební obory se závěrečnou zkouškou, studijní obory s maturitou, nástavbové denní studium s maturitou. Ve škole je rovněž Centrum ...

Svaz CHKT je profesní sdružení českých i zahraničních firem, podnikatelů, institucí a odborníků v oboru chladicí a klimatizační techniky.

logo

SPTZ je profesním a zaměstnavatelským svazem v oboru technických zařízení a hájí a podporuje zájmy členských profesních společenstev, ...

logo

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží ...

logo

Portál Ušetřeno.cz porovnává produkty a služby a pomáhá tak šetřit čas i peníze. Jen u nás naleznete nejvýhodnější nabídky dodavatelů ...

logo

Projekty v oblasti ochrany přírody a kulturní venkovské krajiny, podpory trvale udržitelného rozvoje venkovských a městských sídel ...

logo

Zákazníci jsou různí, ale jejich potřeby vesměs stejné. Každý touží po výhodné ceně, očekává férové jednání, ocení volnost a vůbec ...

 
 
Reklama