Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sdružení EPS ČR

www.epscr.cz
logo Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.
O nás

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.

Sdružení EPS ČR je národní organizace s cílem:

  • podporovat efektivní využití odpadního EPS (cirkulární ekonomika)
  • propagovat výrobky a aplikace z EPS
  • podílet se na tvorbě norem
  • kontrolovat kvalitu výrobků z EPS
  • poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS
  • zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS
  • podporovat používání výrobků z EPS, a tím se podílet na úsporách energie
  • podílet se na ochraně spotřebitele

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu