Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

www.cka.cz
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro Českou ...

Editovat tento záznam   Vložit krátkou zprávu