Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Cech pro zateplování budov

www.czb.cz
logo Cech pro zateplování budov
CZB je zapsaný spolek odborných subjektů působících v oblasti zateplování budov pomocí ETICS založený v roce 1993. Podporuje užívání kvalitních a ověřených vnějších kontaktních zateplovacích systémů - ETICS a zároveň související technickou a obchodní činnost.
O nás

Cech pro zateplování budov rozlišuje tři druhy členství - základní, přidružené a čestné.

Hlavní skupinu základního členství tvoří výrobci ETICS (v současnosti reprezentují více než 95 % produkce ETICS v ČR) a doplňují ji experti (energetičtí specialisté, projektanti, znalci) a realizátoři. Přidružené členství představují výrobci součástí ETICS, což jsou výrobci tepelněizolačních materiálů, hmoždinek, lišt a další.

Cech pro zateplování budov:

  • využívá možnosti sdílení finančních prostředků na zkoušky a studie k aktuálním problémům. Díky příspěvkům členů lze realizovat náročnější projekty, které by jednotliví členové nemohli sami financovat včetně práce expertů z řad vlastních i externích.
  • má své zástupce v mnoha důležitých skupinách a komisích zodpovědných za normy a předpisy související se zateplováním. Aktivně se podílí na neustálém vývoji tepelně-technických norem a energetických předpisů, požárních předpisů, předpisů pro ověřování ETICS a dalších.
  • vytváří odborné materiály a pomůcky pro profesionály v oboru. Provádí také osvětu směrem k široké veřejnosti a představuje správné postupy pro kvalitní zateplení.
  • pomáhá svým členům reagovat na neustálé změny v normách a předpisech. Jako aktivní člen v normalizačních komisích zná většinou dopředu znění důležitých dokumentů - díky tomu se členové mohou na nové podmínky včas připravit.
Obory činnosti Cech pro zateplování budov

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu