Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví i pravidla pro home office

V poslední době se značně rozšířila práce z domova (home office). Nová právní úprava § 317 zák. práce vychází z potřeb praxe a dřívějšího návrhu na novelu zák. práce v roce 2018. Předloženou novelu zákoníku práce schválila vláda.

Home office má určitý pracovně právní rámec, ilustrační foto A-LIGHT s.r.o.
Home office má určitý pracovně právní rámec, ilustrační foto A-LIGHT s.r.o.

Zákoník práce nově stanoví pravidla pro home office

Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. „Práce na dálku je stále oblíbenější, proto na tento trend reagujeme a blíže upravujeme podmínky, aby byly předvídatelné. Dohoda o home office bude muset být sjednána písemně a pamatujeme také na možnost poskytovat paušální náhradu nejběžnějších nákladů zaměstnanců při práci na dálku,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Firmy mohou případně setrvat u současné praxe, tedy poskytování prokázaných výdajů. „Záměrem je kompenzovat těm, kdo pracují z domova, náklady za energie, teplo a vodu. Půjde o daňově uznatelnou částku,“ dodal ministr.1

Z nových pravidel pro home office

 • Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o umožnění výkonu práce na dálku. Zaměstnavatel nebude povinen vyhovět ve všech případech.
 • Výjimkou je home office pro zaměstnankyni nebo zaměstnance pečující o dítě mladší než 9 let, těhotnou zaměstnankyni a zaměstnance nebo zaměstnankyni pečující o osobu závislou na pomoc jiné fyzické osoby. Nevyhoví-li zaměstnavatel v tomto případě žádosti, bude povinen písemně odůvodnit její zamítnutí, např. pro vážné provozní důvody.
 • Předpokladem pro práci na dálku je písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Může být sjednána samostatně jako forma právního jednání, nebo může být součástí pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci vykonávajícímu práci na dálku nebyl odepřen kontakt s ostatními zaměstnanci.
 • Na základě dohody se zaměstnavatelem si zaměstnanec pracující na dálku může rozvrhnout pracovní dobu sám. Délka denní směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Zaměstnanci pracujícímu na dálku nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo náhrada mzdy za práci ve svátek.
 • Rozvázat dohodu o výkonu práce na dálku lze písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni nebo z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.2

Písemná dohoda o práci na dálku musí obsahovat

 • označení místa nebo míst výkonu práce na dálku,
 • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly,
 • rozsah konané práce na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,
 • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem,
 • dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá,
 • rozvržení pracovní doby, zda si rozvrh provede zaměstnanec sám nebo zaměstnavatel. Možná je i kombinace v jednotlivých dnech, např. u pružné pracovní doby podle § 85 zák. práce.
 • V dohodě by měl být rovněž uveden (není to povinnost) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně průběžné kontroly místa výkonu práce.2

Úhrada nákladů, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce na dálku

 • paušální částkou, která přepokládá dohodu,
 • úhrada zaměstnancem skutečně vynaložených a prokázaných nákladů.

Do nákladů patří např. náklady na vytápění, teplou vodu, vodně a stočné, příp. likvidaci odpadních vod a odvoz komunálního odpadu. Paušální částka činí 2,80 Kč za započatou hodinu práce. Zaměstnanci zaměstnavatele, který je tzv. podnikatelského charakteru, může být poskytována paušální částka vyšší. Paušální částka vychází ze spotřeby jedné dospělé osoby v průměrné domácnosti v ČR na základě údajů zveřejněných ČSÚ a je stanovena zákonem a vyhláškou MPSV ČR. Další náklady bude zaměstnanec prokazovat.2

Účinnost novely bude záviset na délce legislativního procesu

Novelou zákoníku práce se především provádí transpozice evropské legislativy, konkrétně pak směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby. „Tento návrh znamená jednu z nejrozsáhlejších transpozičních novel zákoníku práce za poslední roky. Přinášíme klíčové novinky, které se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců,“ přiblížil ministr Jurečka. Účinnost novely bude záviset na délce legislativního procesu.1


Zdroje:
1 Tisková zpráva MPSV ČR
2 Advokátní deník, JUDr. Ladislav Jouza, advokát a odborník na pracovní právo: Jaké změny přinese novela zákoníku práce schválená vládou?

 
 
Reklama