Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy

txt

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce
se změnami:585/2006 Sb., ..., 413/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146
schváleno:21.04.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Zákon č. 65/1965 Sb.

Zákoník práce
se změnami:88/1968 Sb., ..., 115/2006 Sb., zrušeno 262/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů na straně 0357
schváleno:16.06.1965
účinnost od:01.01.1966
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
uveřejněno v: č. 173/2021 Sbírky zákonů na straně 4970
schváleno:11.10.2021
účinnost od:01.11.2021
[Textová verze] [PDF verze (1754 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
se změnami:170/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 67/2010 Sbírky zákonů na straně 2266
schváleno:31.05.2010
účinnost od:01.01.2011
[Textová verze] [PDF verze (587 kB)]
txt

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
se změnami:68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb., 303/2022 Sb., 330/2023 Sb., 452/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 111/2007 Sbírky zákonů na straně 5086
schváleno:12.12.2007
účinnost od:01.01.2008
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
uveřejněno v: č. 30/2005 Sbírky zákonů na straně 834
schváleno:26.01.2005
účinnost od:01.03.2005
[Textová verze] [PDF verze (947 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
uveřejněno v: č. 131/2004 Sbírky zákonů na straně 7891
schváleno:02.06.2004
účinnost od:01.09.2004
[Textová verze] [PDF verze (421 kB)]
txt

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
se změnami:405/2004 Sb., zrušeno 375/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 6/2002 Sbírky zákonů na straně 314
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2003
zrušeno:28.11.2017
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
uveřejněno v: č. 71/2002 Sbírky zákonů na straně 3542
schváleno:25.03.2002
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF verze (56 kB)]
txt

Nařízení č. 178/2001 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
poznámka:tabulky v příloze č. 1 část C jsou ve formátu PDF k dispozici u nařízení č. 441/2004 Sb. (novela)
se změnami:523/2002 Sb., 441/2004 Sb., zrušeno 361/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 68/2001 Sbírky zákonů na straně 3682
schváleno:18.04.2001
účinnost od:06.06.2001
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze]
pdf

Nařízení č. 441/2004 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
poznámka:nařízení je zde uvedeno z důvodu doplnění tabulek v příloze č. 1 část C ve formátu PDF k nařízení č. 178/2001 Sb.
se změnami:zrušeno 361/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 145/2004 Sbírky zákonů na straně 8382
schváleno:02.06.2004
účinnost od:01.09.2004
zrušeno:01.01.2008
[PDF verze (4269 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
uveřejněno v: č. 144/2001 Sbírky zákonů na straně 7982
schváleno:12.09.2001
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze] [PDF verze (72 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
se změnami:zrušeno 201/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11028
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2011
[Textová verze] [PDF verze (104 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
se změnami:zrušeno 390/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 178/2001 Sbírky zákonů na straně 11033
schváleno:14.11.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.11.2021
[Textová verze] [PDF verze (358 kB)]


Foto © lightfield studios, Fotolia.com

Nejčastější nedostatky, chyby a omyly při provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ)

19.12.2023 | Vladimír Baletka, eFACILITY consulting s.r.o.
Vlastníci a provozovatelé budov a technických zařízení běžně narážejí na nedostatek vhodné dokumentace, nesplnění legislativních požadavků, a časté chyby v bezpečnostních postupech. Autor podrobně rozebírá různé aspekty, včetně chybějící dokumentace, nevyhovujících oprávnění a školení a nedodržování bezpečnostních norem. Článek také zdůrazňuje význam správného vedení dokumentace a dodržování aktuálních legislativních požadavků pro zajištění bezpečného a efektivního provozu.

Podmínky ochrany zdraví při práci mění nařízení vlády č. 195/2021 Sb.

23.11.2023 | Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP
Nařízením vlády č. 195/2021 Sb. bylo novelizováno NV č. 361/2007 Sb. Jedná se o jeden z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpis nabývá účinnosti v různých bodech postupně, a to až do 12. 7. 2027. Podívejte se na přehled změn.
Home office má určitý pracovně právní rámec, ilustrační foto A-LIGHT s.r.o.

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví i pravidla pro home office

13.4.2023 | redakce
V poslední době se značně rozšířila práce z domova (home office). Nová právní úprava § 317 zák. práce vychází z potřeb praxe a dřívějšího návrhu na novelu zák. práce v roce 2018. Předloženou novelu zákoníku práce schválila vláda.

UCEEB FÓRUM – Budovy: Trendy a budoucnost

15.2.2018 | redakce
Jak se chová budova jako aktivní prvek elektrické sítě? Jak se monitoruje vlhkost v dřevěných konstrukcích? A jak funguje solární kolektor kombinovaný s fotovoltaikou? Těmto a dalším tématům se bude věnovat celý blok úterního doprovodného programu veletrhu Aquatherm 2018.
© Fotolia.com

Instalatér a technická bezpečnost

25.7.2017 | Kateřina Hrubá
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pro každou činnost musí být náležitě proškolen z BOZP. Řada povinností se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné.
svářeči a ochrana zdraví, foto 3M Česko, spol. s r.o.

Ochrana zdraví při svařování

17.11.2016 | 3M Česko, spol. s r.o.
Když svářeči přemýšlejí o ochraně svého zdraví, řeší většinou kvalitu svářečské kukly. Při svařování ale dostávají zabrat i dýchací orgány. Ač si 98 % svářečů tato rizika uvědomuje, až třetina svářečů nepoužívá respirátor.

Je možné žalovat zaměstnance o náhradu škody nebo ušlého zisku?

5.9.2016 | Kristýna Vojtíšková, Kristýna Delmar, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Jestliže zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci úhradu škody, musí mu být schopen dokázat porušení povinností, jinak škodu uhradí sám.

Kategorizace prací z hlediska zaměstnavatele je zákonem uložená povinnost

3.7.2015 | CIVOP s.r.o., Ludmila Trsová, specialista BOZP a PO
V příloze vyhlášky č. 432/2003 Sb., jsou uvedeny jednotlivé faktory, na které se kategorizace vztahuje a kritéria pro zařazování prací do jednotlivých kategorií. Kritéria nezahrnují všechny aspekty, ale pouze ty, u nichž umíme dostatečně objektivně vyhodnotit jejich vliv.
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

25.2.2013 | Ing. Zuzana Mathauserová
Každý prostor, kde se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí větratelný a dostatečně větraný. Naše předpisy, i když ne vždy hovoří stejně, nám poskytují dostatek podkladů pro řešení. Realita je ale občas zcela jiná.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.02.2013 08:41

Povinnosti stavebníka při přípravě stavby

23.2.2009 |
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
diskuse: 1 příspěvek, 23.02.2009 14:14
 
 
Reklama