Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Německý trh s tepelnou technikou v roce 2009

spotřebitelé stále nejvíce důvěřují topnému oleji a zemnímu plynu

Na tiskové konferenci, konané v Berlíně dne 26.1.2010, zveřejnil Spolkový průmyslový svaz pro energii a technické zařízení budov (BDH Köln) svoji zprávu o vývoji německého trhu s tepelnou technikou v roce 2009. Zpráva uvádí, že trh jako celek v roce 2009 vzrostl o 3 %, ale zároveň došlo k výrazným posunům ve struktuře prodejů jednotlivých typů tepelné techniky.

Výsledky prodejů jsou shrnuty v následující tabulce:

Vývoj trhu tepelné techniky, meziroční srovnání - Německo
       
  2008 2009 změna
Celkové prodeje kotlů a tepelných čerpadel (ks) 618 800 638 000 3%
       
Kotle na topný olej nebo zemní plyn (ks) 519 600 555 500 7%
z toho      
Plynové kondenzační kotle (ks) 308 900 330 500 7%
Plynové nízkoteplotní kotle (ks) 105 800 109 000 3%
Olejové kondenzační kotle (ks) 58 100 72 000 24%
Olejové nízkoteplotní kotle (ks) 46 800 44 000 -6%
       
Kotle na dřevo nebo pelety (ks) 36 700 27 500 -25%
Tepelná čerpadla (ks) 62 500 55 000 -12%
       
Solárně-termické kolektory (m2) 2 135 100 1 580 000 -26%
       
Centrální větrací jednotky s rekuperací tepla (ks) 17 100 22 000 29%

Zdroj: Tisková konference BDH, Berlín 26.1.2010

Prezentovaná data ukazují, že vítězi v souboji mezi jednotlivými druhy tepelné techniky jsou efektivní kondenzační kotle na topný olej nebo zemní plyn a centrální větrací jednotky s rekuperací tepla. Naopak v poli poražených se v roce 2009 ocitly technologie, které k výrobě tepla používají tzv. obnovitelné zdroje energie, jako tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solárně-termické kolektory na ohřev vody.

Z uvedeného vyplývá, že i přes silnou politickou a mediální podporu obnovitelných zdrojů energie se spotřebitelé ve svých rozhodnutích řídí zcela jinými důvody, a proto nedosahují prodeje kotlů na biomasu a tepelných čerpadel významnějších objemů. Jejich podíl na celkových prodejích činí necelých 13 %. Je naopak zcela zřejmé, že obliba tepelné techniky, která k výrobě tepla používá fosilní paliva, jako je topný olej nebo zemní plyn, nikterak neklesá, ale naopak stoupá. Podíl olejových a plynových kotlů na celkových prodejích v roce 2008 činil necelých 84 % a v roce 2009 překročil 87 %.

Při pohledu na celkovou strukturu použitých tepelných zdrojů v segmentu rodinných domů (viz. koláčový graf níže) je zřejmé, že technologie založené na spalování fosilních paliv stále hrají dominantní roli.

Dle odhadu analýzy zveřejněné BDH bylo k roku 2008 na území Německa v provozu celkem 17,8 milionu tepelných zdrojů v rodinných domech. Z tohoto počtu bylo pouze 700 tisíc kotlů na biomasu a 300 tisíc tepelných čerpadel. Naproti tomu spotřebitelé topili v 6,2 milionech kotlů na topný olej a 10,6 milionech kotlů na zemní plyn.

Zdroj: www.bdh-koeln.de