Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Cena elektřiny přes Vánoce kolem 50 EUR/MWh a 75 EUR/MWh za plyn na spotovém trhu

Novinka v Kalkulátoru, další dodavatelé končí. Počet přípojek elektřiny roste na úkor přípojek plynu. Kolik stojí regulovaná energie a kteří obchodníci získali nejvíce odběrných míst? Ceny elektřiny a plynu strmě letí dolů.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Novinka v Kalkulátoru cen energií TZB-info

Ceny v Kalkulátoru nejsou úplně stejné, jak se nám hned po vyhlášení zastropovaných cen mohlo zdát. Proto pro větší přehlednost jsme nově zařadili u položek s vyššími cenami, než je zastropování, dvě celkové částky. Jednak je to celková částka se stropováním a pak cena, kterou si představuje obchodník a zveřejnil ji v ceníku. Doufáme, že úprava přispěje k větší orientaci zákazníka v cenách energií.

Obr. 1: Porovnání nákladů na plyn se zastropovanými cenami a bez zastropování
Obr. 1: Porovnání nákladů na plyn se zastropovanými cenami a bez zastropování

Další dodavatelé končí

V období od poslední námi publikované zprávy opět ukončilo několik dodavatelů svojí činnost. Podle zveřejněných oznámení Operátor trhu ukončil činnost dodavateli Rodinná energie, která měla letos nejvíce odběrných míst v lednu, a to 2 332 a 1 536 přípojek plynu. Tato společnost nebyla zákazníky dobře hodnocena, patřila do skupiny obchodníků označovaných za šmejdy.

Další společností končící činnost je společnost Energy for Future, která měla letos nejvíce 448 odběrných míst elektřiny a 232 plynu.

V souladu s vyhláškou byl u zákazníků umožněn příjem rychlé změny dodavatele. Následně byly u příslušných zákazníků zahájeny dodávky dodavatelem poslední instance nebo jiným dodavatelem na základě rychlé změny dodavatele. Zahájení dodávek dodavatelem poslední instance se nevztahuje na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh.

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle tři měsíce. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí. V současné době se řídí ceny u DPI podle cen na spotovém trhu a mohou být nižší, než jsou zastropované ceny, zároveň ale nemohou být vyšší.

Počet přípojek elektřiny roste, plyn se používá stálé méně

V listopadu změnilo dodavatele 26 864 odběrných míst elektřiny, celkově bylo na území ČR 6 238 352, což je o 6 454 více než v říjnu. Dodavatele plynu změnilo 13 652 přípojek, celkem v ČR bylo 2 783 556 přípojek. Meziměsíčně klesl počet přípojek o 3 055. Dlouhodobě pokračuje trend, kdy počet přípojek elektřiny výrazně roste na úkor přípojek plynu, jejichž počet klesá.

Elektřiny na vnitrodenním trhu se obchodovala v listopadu za průměrných 196,80 EUR/MWh a plyn na vnitrodenním trhu stál průměrně 88,27 EUR/MWh.

Kteří obchodníci získali nejvíce zákazníků

Většina dodavatelů v posledních měsících výrazně neztrácí ani nezískává zákazníky. Výjimkou jsou společnosti, které jsem uvedl v přiložené tabulce. V ní je deset obchodníků s nejvyšším počtem nově získaných odběrných míst a dodavatelé, kteří nejvíce odběrná místa ztráceli. Nově jsem přidal změny odběrných míst od prosince minulého roku, aby bylo zřejmé, zda se jedná o ojedinělý výkyv nebo o stálejší trend. Výkyv může nastat, když obchodník odkoupí nebo prodá zákazníky jinému dodavateli. Na první pohled je zřejmé, že lidé utíkají od nespolehlivých dodavatelů, že nejvíce hledají stabilitu. Díky zastropovaným cenám, se nemusí ohlížet na cenu, jen bych chtěl upozornit na možný problém s novou fixní cenou po ukončení zastropování.

Tab 1: Přehled změn počtu odběrných míst – 10 úspěšných a 10 nejméně úspěšných
Tab 1: Přehled změn počtu odběrných míst – 10 úspěšných a 10 nejméně úspěšných

Kolik stála regulovaná energie v minulých letech?

V souvislosti s tím, že je krátce po oznámení nových regulovaných cen elektřiny a plynu, a hovoří se o tom, že kvůli vysokým cenám elektřiny je nutné odpovídajícím způsobem zvýšit i regulované ceny. Aby se tomu zabránilo, vláda příští rok podle Ekonomického deníku zadotuje regulovanou cenu elektřiny částkou 20,5 mld. korun a plyn částkou 2,1 mld. Kč.

Rok Vážený průměr ceny kladné regulační energie (Kč/MWh) Vážený průměr ceny záporné regulační energie (Kč/MWh)
2021 3 093,28 6,78
2020 2 458,47 11,26
2019 2 534,18 10,94
2018 2 503,88 24,51
2017 2 443,14 1,46
2016 2 638,02 6,56
2015 2 572,69 11,55

Tab. 2: Vážené průměry ceny pořízené regulační energie (v příslušném směru) vypočítané v rámci závěrečného měsíčního finančního vypořádání odchylek.

Na spotovém trhu Operátora trhu ceny elektřiny a plynu výrazně klesaly

Ceny plynu i elektřiny výrazně klesají, protože spotřeba energií je o Vánocích minimální, protože se zastavila výroba a také proto, že v Číně se opět potýkají s pandemií a hrozí výraznější snížení poptávky po plynu. Zatím je to podobné, jako tomu bylo minulý rok, kdy koncem roku nastal také výrazný pokles cen a trend se změnil až s válkou na Ukrajině.

Cena elektřiny na denním trhu se 25. 12. pohybovala kolem 50 EUR/MWh a cena plynu klesla pod hranici 75 EUR/MWh

Graf 1: Vývoj ceny elektřina na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 1: Vývoj ceny elektřina na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 2: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 2: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Tab 3: Přehled průměrných cen elektřiny a plynu za měsíc na spotovém trhu Operátora
trhu jak jsou uváděny v ročních zprávách operátora. Ceny jsou bez DPH a bez poplatků pro dodavatele.
trhu jak jsou uváděny v ročních zprávách operátora. Ceny jsou bez DPH a bez poplatků pro dodavatele.