TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Odborný recenzovaný časopis v oblasti TZB a techniky prostredia.
Ročníky:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 Obsah čísla 5/2017
(listopad 2017)
obrázek titulky
Obsah čísla 4/2017
(říjen 2017)
obrázek titulky
Obsah čísla 3/2017
(červen 2017)
obrázek titulkyšipka vpravoJAGA GROUP, s. r. o.
P. O. BOX 61, Imricha Karvaša 2
810 05 Bratislava 15
tel.: +421 (0) 2/50 200 200
fax.: +421 (0) 2/50 200 210
e-mail: jaga@jaga.sk
web: www.jaga.sk, www.casopistzb.sk

Projekt manager časopisu TZB Haustechnik:
Ing. Martin Moravčík
tel.: +421 (0) 2/50 200 217
mobil: +421 903 873 005
e-mail: martin.moravcik@jaga.sk

Redakcia - TZB HAUSTECHNIK:
Ing. Silvia Friedlová
tel.: +421 (0) 2/50 200 233
e-mail: silvia.friedlova@jaga.sk

Predplatné:
Zuzana Grossová
tel.: +421 (0) 2/50 200 283
e-mail: predplatnetzb@jaga.sk

Časopis TZB HAUSTECHNIK je odborný recenzovaný časopis z oblasti TZB a techniky prostredia. Vychádza 9 krát ročne.Podtlakový systém odvodnění střech

13.2.2012 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Lenka Jágerská (Laščeková), Katedra TZB SvF STU v Bratislave
Ploché strechy sú na prívalové dažde citlivejšie, preto treba dbať na správny návrh a umiestnenie strešných vtokov. Oba typy striech – šikmé aj ploché – možno odvodniť gravitačným alebo podtlakovým systémom odvodnenia. Vzhľadom na to, že návrh podtlakového systému je veľmi náročný, a to aj technicky, dávajú ho projektanti bežne v praxi zhotoviť priamo dodávateľským firmám. Nevýhodou takéhoto výpočtu potom je, že firma ho poskytuje len na svoj dodávaný podtlakový systém.

Energetická efektivita a termodynamická kvalita vytápění

19.9.2011 | doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc., TU Košice
Míra environmentální zátěže způsobené konvenčním otopným systémem je přímo úměrná spotřebě paliva a nepřímo úměrná měrnému vytápěcímu efektu. Významně ji však ovlivňuje i druh paliva a kvalita spalování.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 09.11.2011 12:51

Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu

11.7.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Článek navazuje na 1. část věnovanou základním druhům snímačů měření různých škodlivin v ovzduší a jejich volbě. Žádaná přesnost regulace kvality vzduchu v interiéru však ve velké míře závisí na umístění snímače, který musí poskytovat co nejobjektivnější údaje o měřené veličině.

Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu

27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Základní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.

Nový systém slunečního stínění založený na skleněných slunečních lamelách

22.6.2011
Nový systém slunečního stínění je tvořen skleněnými lamelami s reflexní vrstvou, které slouží pro regulaci slunečního záření. Reflexní vrstva umožňuje účinně redukovat sluneční zisky přes fasádou budovy a zároveň přesměrovat část slunečního záření do zadní části místnosti, kde je najvíc potřebné.

Prediktivní řízení vytápění budov - pilotní aplikace

15.6.2011 | Ing. Jan Široký, Energocetrum Plus s.r.o., Ing. Jan Kubeček, katedra řídící techniky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Ing. Petr Kudera, Energocetrum Plus s.r.o.
Většina výzkumů v energeticky úsporném stavění se soustředí na konstrukci budov, použité materiály nebo využití alternativních zdrojů energie. Prediktivní regulátor využívá termodynamický model budovy a předpověď počasí a umožňuje předpovídat vývoj vnitřních teplot v krátkodobém horizontu, nastavení parametrů regulace pro optimalizaci ti a minimalizaci energetické náročnosti.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 19.11.2013 14:23

Plastový okap – pouze doplněk nebo chytrý pomocník?

8.6.2011 | GLYNWED s.r.o., Ing. Patrik Tůma
Z hlediska úspory času na nejrůznější údržbu je dnes kladen velký důraz na dlouhou životnost a bezúdržbovost materiálů. Okapový systém není výjimkou. Pokud pořizujete kvalitní střešní krytinu, měli byste vybrat okap ve stejné kvalitě a se stejně dlouhou dobou životnosti. Vhodné jsou z tohoto pohledu plastové okapy MARLEY.

Prediktivní řízení soustav vytápění budov

8.6.2011 | Ing. Jan Široký, Ing. Jan Kubeček, katedra řídicí techniky, Elektrotechnická fakulta ČVUT
Cílem tohoto článku je představení možností úspory energií pomocí prediktivního regulátoru, který využívá termodynamický model budovy a předpovědi počasí. To umožňuje předpovídat vývoj vnitřních teplot v krátkodobém horizontu a na základě toho nastavení parametrů regulace tak, aby byly splněny požadavky na hodnoty vnitřních teplot a přitom byla minimalizována energetická náročnost.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 20.06.2011 08:15

Požadovaná výmena vzduchu v budovách - ako sa vyznať v platnej legislatíve?

25.10.2010 | Ing. Milan Čurik
Tvorba vnitřního prostředí centrální úpravou vzduchu vyžaduje objemné rozvody a je energeticky náročná, proto se v drtivé většině navrhuje na hygienické minimum, tj. množství čerstvého vzduchu podle osob. Normy a vyhlášky pro návrh obsahují mnoho okrajových podmínek ke stejnému problému, které se ale mnohdy značně rozcházejí.

Prevádzkovanie tepelného čerpadla zem-voda v režime prípravy teplej vody

1.2.2010 | DI (FH) Erich Draxler, Ing. Peter Matej
Článek popisuje způsob práce tepelného čerpadla země-voda v režimu přípravy teplé vody v reálných podmínkách rodinného domu ve východním Rakousku, který je obýván 4 osobami. Podle dat za 1,5 roku jsou vyhodnoceny energetické toky TČ a sezónní hodnoty topného faktoru na přípravu teplé vody.

Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory (IV)

19.1.2009 | Jarema Chmielarski, technický konzultant pro Evropu, Armacell
Na optimalizáciu rozvodov chladenej vody existuje z ekonomického a ekologického pohľadu horný limit; pre typické európske podmienky je optimálna hrúbka izolácie 20 až 30 mm.

Úpravy pre bezpečné odvodnenie striech

18.8.2008 | prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Jednou zo šiestich hlavných požiadaviek na stavby je prevádzková bezpečnosť. V prípade konštrukcií striech ide aj o zabezpečenie objektu proti škodám, ktoré môžu spôsobiť nekvalitne navrhnuté a realizované odvodňovacie systémy. Preto je problematika navrhovania bezpečnostných úprav pre gravitačné a podtlakové odvodňovacie systémy v budovách stále aktuálna.

Povinnosť merania spotreby teplej vody v širšom kontexte jej výroby a distribúcie

25.2.2008 | Ing. Juraj Šmelík, recenzoval: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Pri stále rastúcich nákladoch na prvotné energie (plyn, elektrinu) a vodu je racionalizácia výroby, transportu a spotreby tepla prvoradou podmienkou na udržanie konkurencieschopnosti systémov CZT. Za ostatné roky sa v tomto zmysle urobilo vo vykurovacích systémoch mnoho - či už zo strany dodávateľa tepla, alebo jeho odberateľov, problematika týkajúca sa teplej vody však zostala nedotknutá.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Aktuálny stav prípravy Európskej akceptačnej schémy pre stavebné výrobky určené pre styk s pitnou vodou

5.9.2005 | Ing. Peter Galo
Rozdielne systémy existujúce v členských štátoch pre schvaľovanie výrobkov v kontakte s pitnou vodou vytvárajú bariéry pre obchodovanie a normalizáciu. Schéma EAS (Európska akceptačná schéma) bola vyvinutá v rámci smernice EÚ o stavebných výrobkov a smernice o pitnej vode, teraz sa však navrhuje, aby smernica o pitnej vode bola pozmenená a aby sa tak explicitne uznala úloha EAS.

Témata 2018

Oborové časopisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely