Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 Obsah čísla 5/2022
(listopad 2022)
obrázek titulky
Kompletní číslo 3/2022
(červenec 2022)
obrázek titulkyšipka vpravoVydavatel:
Jaga Media, s. r. o.

Pražská 1279/18
102 00 Praha 10
tel.: +420 267 219 346
e-mail: jagamedia@jagamedia.cz
web: www.jagamedia.cz

Redakce - TZB Haustechnik:
Eliška Hřebenářová
e-mail: eliska.hrebenarova@jagamedia.cz
tel.: +420 777 284 678

Předplatné:
SEND Předplatné, spol. s r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mail: jaga@send.cz
tel.: +420 225 985 225, +420 777 333 370
web: www.send.cz

Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB. Pravidelné rubriky informují o aktuálním dění, nových výrobcích a technologiích, zajímavých realizacích z oblasti TZB a představují známé osobnosti i firmy. Časopis vychází 4x ročně.Podtlakový systém odvodnění střech

13.2.2012 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Lenka Jágerská (Laščeková)
Ploché strechy sú na prívalové dažde citlivejšie, preto treba dbať na správny návrh a umiestnenie strešných vtokov. Oba typy striech – šikmé aj ploché – možno odvodniť gravitačným alebo podtlakovým systémom odvodnenia. Vzhľadom na to, že návrh podtlakového systému je veľmi náročný, a to aj technicky, dávajú ho projektanti bežne v praxi zhotoviť priamo dodávateľským firmám. Nevýhodou takéhoto výpočtu potom je, že firma ho poskytuje len na svoj dodávaný podtlakový systém.

Energetická efektivita a termodynamická kvalita vytápění

19.9.2011 | doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc., TU Košice
Míra environmentální zátěže způsobené konvenčním otopným systémem je přímo úměrná spotřebě paliva a nepřímo úměrná měrnému vytápěcímu efektu. Významně ji však ovlivňuje i druh paliva a kvalita spalování.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 09.11.2011 12:51

Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu

11.7.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Článek navazuje na 1. část věnovanou základním druhům snímačů měření různých škodlivin v ovzduší a jejich volbě. Žádaná přesnost regulace kvality vzduchu v interiéru však ve velké míře závisí na umístění snímače, který musí poskytovat co nejobjektivnější údaje o měřené veličině.

Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu

27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Základní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.

Nový systém slunečního stínění založený na skleněných slunečních lamelách

22.6.2011
Nový systém slunečního stínění je tvořen skleněnými lamelami s reflexní vrstvou, které slouží pro regulaci slunečního záření. Reflexní vrstva umožňuje účinně redukovat sluneční zisky přes fasádou budovy a zároveň přesměrovat část slunečního záření do zadní části místnosti, kde je najvíc potřebné.

Prediktivní řízení vytápění budov - pilotní aplikace

15.6.2011 | Ing. Jan Široký, Energocetrum Plus s.r.o., Ing. Jan Kubeček, katedra řídící techniky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Ing. Petr Kudera, Energocetrum Plus s.r.o.
Většina výzkumů v energeticky úsporném stavění se soustředí na konstrukci budov, použité materiály nebo využití alternativních zdrojů energie. Prediktivní regulátor využívá termodynamický model budovy a předpověď počasí a umožňuje předpovídat vývoj vnitřních teplot v krátkodobém horizontu, nastavení parametrů regulace pro optimalizaci ti a minimalizaci energetické náročnosti.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 24.06.2011 18:47

Plastový okap – pouze doplněk nebo chytrý pomocník?

8.6.2011 | Aliaxis Česká republika s.r.o., Ing. Patrik Tůma
Z hlediska úspory času na nejrůznější údržbu je dnes kladen velký důraz na dlouhou životnost a bezúdržbovost materiálů. Okapový systém není výjimkou. Pokud pořizujete kvalitní střešní krytinu, měli byste vybrat okap ve stejné kvalitě a se stejně dlouhou dobou životnosti. Vhodné jsou z tohoto pohledu plastové okapy MARLEY.

Prediktivní řízení soustav vytápění budov

8.6.2011 | Ing. Jan Široký, Ing. Jan Kubeček
Cílem tohoto článku je představení možností úspory energií pomocí prediktivního regulátoru, který využívá termodynamický model budovy a předpovědi počasí. To umožňuje předpovídat vývoj vnitřních teplot v krátkodobém horizontu a na základě toho nastavení parametrů regulace tak, aby byly splněny požadavky na hodnoty vnitřních teplot a přitom byla minimalizována energetická náročnost.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 20.06.2011 08:15

Požadovaná výmena vzduchu v budovách - ako sa vyznať v platnej legislatíve?

25.10.2010 | Ing. Milan Čurik
Tvorba vnitřního prostředí centrální úpravou vzduchu vyžaduje objemné rozvody a je energeticky náročná, proto se v drtivé většině navrhuje na hygienické minimum, tj. množství čerstvého vzduchu podle osob. Normy a vyhlášky pro návrh obsahují mnoho okrajových podmínek ke stejnému problému, které se ale mnohdy značně rozcházejí.

Prevádzkovanie tepelného čerpadla zem-voda v režime prípravy teplej vody

1.2.2010 | DI (FH) Erich Draxler, Ing. Peter Matej
Článek popisuje způsob práce tepelného čerpadla země-voda v režimu přípravy teplé vody v reálných podmínkách rodinného domu ve východním Rakousku, který je obýván 4 osobami. Podle dat za 1,5 roku jsou vyhodnoceny energetické toky TČ a sezónní hodnoty topného faktoru na přípravu teplé vody.

Vplyv optimalizácie izolácie rozvodov chladenej vody v klimatizačných systémoch na energetické úspory (IV)

19.1.2009 | Jarema Chmielarski, technický konzultant pro Evropu, Armacell
Na optimalizáciu rozvodov chladenej vody existuje z ekonomického a ekologického pohľadu horný limit; pre typické európske podmienky je optimálna hrúbka izolácie 20 až 30 mm.

Úpravy pre bezpečné odvodnenie striech

18.8.2008 | prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Jednou zo šiestich hlavných požiadaviek na stavby je prevádzková bezpečnosť. V prípade konštrukcií striech ide aj o zabezpečenie objektu proti škodám, ktoré môžu spôsobiť nekvalitne navrhnuté a realizované odvodňovacie systémy. Preto je problematika navrhovania bezpečnostných úprav pre gravitačné a podtlakové odvodňovacie systémy v budovách stále aktuálna.

Povinnosť merania spotreby teplej vody v širšom kontexte jej výroby a distribúcie

25.2.2008 | Ing. Juraj Šmelík, recenzoval: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Pri stále rastúcich nákladoch na prvotné energie (plyn, elektrinu) a vodu je racionalizácia výroby, transportu a spotreby tepla prvoradou podmienkou na udržanie konkurencieschopnosti systémov CZT. Za ostatné roky sa v tomto zmysle urobilo vo vykurovacích systémoch mnoho - či už zo strany dodávateľa tepla, alebo jeho odberateľov, problematika týkajúca sa teplej vody však zostala nedotknutá.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 17.09.2008 21:56

Aktuálny stav prípravy Európskej akceptačnej schémy pre stavebné výrobky určené pre styk s pitnou vodou

5.9.2005 | Ing. Peter Galo
Rozdielne systémy existujúce v členských štátoch pre schvaľovanie výrobkov v kontakte s pitnou vodou vytvárajú bariéry pre obchodovanie a normalizáciu. Schéma EAS (Európska akceptačná schéma) bola vyvinutá v rámci smernice EÚ o stavebných výrobkov a smernice o pitnej vode, teraz sa však navrhuje, aby smernica o pitnej vode bola pozmenená a aby sa tak explicitne uznala úloha EAS.
 
 
Reklama