Chlazení a klimatizace

logo časopisu První mezinárodní odborný časopis pro chladicí, mrazicí, mrazírenskou a klimatizační techniku v ČR.
Ročníky:  2010  2008  2007  2006  2005 Obsah čísla 1/2010
(březen 2010)
obrázek titulky
Obsah čísla 4/2008
(červen 2008)
obrázek titulkyšipka vpravoPrvní mezinárodní odborný časopis pro chladicí, mrazicí, mrazírenskou a klimatizační techniku a technické zařízení budov obecně v ČR. Okruh čtenářů tvoří projektanti, odborníci výrobních podniků, dodavatelé a specializovaní prodejci chladicí a klimatizační techniky pro potravinářský, farmaceutický průmysl a zdravotnictví, rozhodující pracovníci v hotelových a stravovacích zařízeních, chladírnách, mrazírnách. velkoobchodech, pracovníci vývoje a výzkumu, učňovských, středních a vysokých škol specializovaných v daném oboru.

Vydává:
Ing. Jan Bílek, ČKAIT, VDI
tel.: 604 761 915, 233 324 494
e-mail: jan.bilek.news@email.cz
Pod Baštami 4, 160 00 Praha 6

Redakční rada:
Ing. Zdeněk Fencl
Ing. Jiří Jochman
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc.
Ing. Miroslav Petrák, Ph.D.
Jiří Pařízek


Nařízení ES o fluorovaných skleníkových plynech

5.1.2009 | Dipl.-Ing.Ewald Preisegger, přeložil ing. J. Bílek
Toto implementační opatření Komise EU popisuje minimální požadavky na vzdělání a certifikaci osob, které instalují, udržují a opravují chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, a provozů, které takové práce nechávají provádět personálem, který je odpovídajícím způsobem vzdělán a certifikován.

Nezbytnost hydronického vyvážení chladicích soustav z hlediska správné regulace

4.6.2007 | Martin Hurych, IMI International
Současné regulátory a regulační ventily mohou, alespoň teoreticky, uspokojit naše neustále rostoucí nároky na komfortní vnitřní klima a na minimalizaci nákladů na chlazení. Každý z nás však zná situaci, kdy i ta nejmodernější technika selhává a neplní funkce, jež její výrobce slibuje v neustále obsažnějších manuálech a příručkách. Nejčastější příčinou tohoto stavu je nesplnění základních hydronických podmínek. Teprve po jejich dosažení je možné očekávat stabilní a přesnou regulaci.

Velké projekty - Rockwool International v Dánsku

6.4.2007 | Podle Thorkilda A. Jensena zpracoval Jan Novák
Zatímco zástupci vlád a hlavy států v Haagu neúspěšně projednávali možnost snížení emisí oxidů uhlíku a tedy skleníkového efektu, koncern Rockwool nečekal na výsledek. Budova Výzkumného a vývojového centra Rockwool International v Dánsku splňuje normy očekávané za 50 let a je ukázkovým příkladem možnosti úspor a využití energie. Dosáhne tato stavba, která již prošla zatěžkávací zkouškou topné sezóny a byla prohlášená za energeticky nejúspornější kancelářskou budovu na světě, svého cíle?

Ekologické chlado- a teplonosné ®PEKASOL 2000 a ®SOLAN PRO

19.3.2007 | Vlastimil Štěrba, C-LAB Services, s.r.o.
V posledních letech je hlavním trendem v oblasti chlazení a klimatizace přechod od přímého systému chlazení k nepřímému. Důvodem je především snížení obsahu primárních chladiv čpavku, CFC a brzy i HCFC. Je známo několik teplonosných mrazuvzdorných kapalin, které jsou pro sekundární okruhy vhodné. Mezi nejpoužívanější patří vodné roztoky na bázi glykolů (etylen- a propylenglykolu), chloridových solí, glycerolu a etylalkoholu.

Témata 2018

Oborové časopisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely