Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Chlazení a klimatizace

logo časopisu První mezinárodní odborný časopis pro chladicí, mrazicí, mrazírenskou a klimatizační techniku v ČR.
Ročníky:  2010  2008  2007  2006  2005 Obsah čísla 1/2010
(březen 2010)
obrázek titulky
Obsah čísla 4/2008
(červen 2008)
obrázek titulkyšipka vpravoPrvní mezinárodní odborný časopis pro chladicí, mrazicí, mrazírenskou a klimatizační techniku a technické zařízení budov obecně v ČR. Okruh čtenářů tvoří projektanti, odborníci výrobních podniků, dodavatelé a specializovaní prodejci chladicí a klimatizační techniky pro potravinářský, farmaceutický průmysl a zdravotnictví, rozhodující pracovníci v hotelových a stravovacích zařízeních, chladírnách, mrazírnách. velkoobchodech, pracovníci vývoje a výzkumu, učňovských, středních a vysokých škol specializovaných v daném oboru.

Vydává:
Ing. Jan Bílek, ČKAIT, VDI
tel.: 604 761 915, 233 324 494
e-mail: jan.bilek.news@email.cz
Pod Baštami 4, 160 00 Praha 6

Redakční rada:
Ing. Zdeněk Fencl
Ing. Jiří Jochman
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc.
Ing. Miroslav Petrák, Ph.D.
Jiří Pařízek


Nařízení ES o fluorovaných skleníkových plynech

5.1.2009 | Dipl.-Ing.Ewald Preisegger, přeložil ing. J. Bílek
Toto implementační opatření Komise EU popisuje minimální požadavky na vzdělání a certifikaci osob, které instalují, udržují a opravují chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, a provozů, které takové práce nechávají provádět personálem, který je odpovídajícím způsobem vzdělán a certifikován.

Nezbytnost hydronického vyvážení chladicích soustav z hlediska správné regulace

4.6.2007 | Martin Hurych, IMI International
Současné regulátory a regulační ventily mohou, alespoň teoreticky, uspokojit naše neustále rostoucí nároky na komfortní vnitřní klima a na minimalizaci nákladů na chlazení. Každý z nás však zná situaci, kdy i ta nejmodernější technika selhává a neplní funkce, jež její výrobce slibuje v neustále obsažnějších manuálech a příručkách. Nejčastější příčinou tohoto stavu je nesplnění základních hydronických podmínek. Teprve po jejich dosažení je možné očekávat stabilní a přesnou regulaci.

Velké projekty - Rockwool International v Dánsku

6.4.2007 | Podle Thorkilda A. Jensena zpracoval Jan Novák
Zatímco zástupci vlád a hlavy států v Haagu neúspěšně projednávali možnost snížení emisí oxidů uhlíku a tedy skleníkového efektu, koncern Rockwool nečekal na výsledek. Budova Výzkumného a vývojového centra Rockwool International v Dánsku splňuje normy očekávané za 50 let a je ukázkovým příkladem možnosti úspor a využití energie. Dosáhne tato stavba, která již prošla zatěžkávací zkouškou topné sezóny a byla prohlášená za energeticky nejúspornější kancelářskou budovu na světě, svého cíle?

Ekologické chlado- a teplonosné ®PEKASOL 2000 a ®SOLAN PRO

19.3.2007 | Vlastimil Štěrba, C-LAB Services, s.r.o.
V posledních letech je hlavním trendem v oblasti chlazení a klimatizace přechod od přímého systému chlazení k nepřímému. Důvodem je především snížení obsahu primárních chladiv čpavku, CFC a brzy i HCFC. Je známo několik teplonosných mrazuvzdorných kapalin, které jsou pro sekundární okruhy vhodné. Mezi nejpoužívanější patří vodné roztoky na bázi glykolů (etylen- a propylenglykolu), chloridových solí, glycerolu a etylalkoholu.
 
 
Reklama