Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ekologické chlado- a teplonosné ®PEKASOL 2000 a ®SOLAN PRO

V posledních letech je hlavním trendem v oblasti chlazení a klimatizace přechod od přímého systému chlazení k nepřímému. Důvodem je především snížení obsahu primárních chladiv čpavku, CFC a brzy i HCFC. Je známo několik teplonosných mrazuvzdorných kapalin, které jsou pro sekundární okruhy vhodné. Mezi nejpoužívanější patří vodné roztoky na bázi glykolů (etylen- a propylenglykolu), chloridových solí, glycerolu a etylalkoholu.


Jedna z nejzajímavějších referenčních zakázek je systém chlazení a klimatizace na největší výletní lodi Grand Princess

V současnosti nabývají na významu díky svým vlastnostem a stále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost a ekologii především vodné roztoky organických solí. Jejich prioritou je přenos velké chladící kapacity při malém objemu průtoku s malým rozdílem teplot mezi výměníkem a okolím a s nízkými nároky na čerpací práce. Toho lze dosáhnout díky vysokým hodnotám měrné tepelné kapacity, tepelné vodivosti a nízké viskozitě těchto teplonosných látek. Při výběru teplonosného média se posuzuje několik termodynamických vlastností a také vliv těchto látek na životní prostředí, tedy toxicita, ekotoxicita, biologická odbouratelnost a s ní související likvidace, hořlavost, výbušnost a také korozívnost. Toxicita a hořlavost kapalin mají vliv nejen na jejich provozování, ale i na skladování, cenu dopravy, která je vyšší pokud kapalina podléhá ADR, a také na stavební náklady. U hořlavých kapalin je totiž nutno vybudovat záchytnou vanu. Všechna uvedená kriteria hrají největší roli při výběru technických kapalin především pro aplikace v potravinářství (pivovary, masozpracující podniky, mlékárny apod.) a zdravotnictví, ale v souvislosti se vstupem do EU a zpřísňováním bezpečnostních norem jsou stále důležitější i při ostatních projektech.

Dosavadní evropská jednička v oboru, kapalina ®Pekasol 2000, navázala na historii úspěšného prodeje teplonosných kapalin v ČR a SR (především slovenské látky Coolstar, instalované např. v Sazka Areně). Látka ®Pekasol 2000 je vyráběna již 14 let a je známa výběrovou kvalitou vstupních surovin a vysokou stabilitou při použití v celém rozsahu deklarované použitelnosti. V současné době je na evropský trh uváděna jeho vylepšená varianta pod názvem ®Solan Pro. Jedná se o kapalinu použitelnou i ve vyšších teplotách a vylepšenou hlavně v oblasti kompatibility s kovy a s tím související problematikou elektrochemické koroze.

Všechny jmenované kapaliny jsou vodné roztoky solí monokarboxylových kyselin (octanu draselného a mravenčanu draselného) s antikorozními inhibitory a zušlechťovacími aditivy. Tyto kapaliny umožňují při zachování velmi malé viskozity chlazení až do -60 °C a jsou určeny do uzavřených sekundárních okruhů nepřímých systémů chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, ledobank apod. Jak bylo již zmiňováno, jedná se o kapaliny netoxické, neekotoxické, biologicky lehce odbouratelné, nehořlavé a nevýbušné. ®Pekasol 2000 i ®Solan Pro jsou obarveny modrým potravinářským barvivem, což umožňuje včas detekovat možný únik či netěsnosti systému a zamezit tak např. nežádoucí kontaminaci potravin.

Teplota (t) °C Hustota (ρ) g/cm3 Tepelná vodivost (λ) W/m.K Měrná tepelná kapacita (Cp) kJ/kg.K Dynamická viskozita (μ) mPa*s Kinematická viskozita (v) mm2/s Prandtlovo číslo (Pr) Relativní tlaková ztráta poměr vůči vodě (fr,t) Součinitel objemové roztažnosti (β) 0,001/K Koeficient přenosu tepla poměr vůči vodě
-15 1,145 0,49 3,21 4,9 4,3 31 1,54 0,20 0,43
-10 1,143 0,50 3,22 4,0 3,5 26 1,47 0,22 0,47
0 1,141 0,51 3,25 2,9 2,5 18 1,34 0,27 0,56
10 1,137 0,52 3,28 2,1 1,9 13 1,25 0,31 0,66
20 1,134 0,53 3,30 1,7 1,5 10 1,17 0,34 0,75
30 1,130 0,54 3,32 1,3 1,2 8 1,10 0,38 0,84
40 1,125 0,55 3,34 1,1 1,0 7 1,05 0,42 0,93
50 1,120 0,56 3,36 0,9 0,8 5 1,00 0,46 1,01

SOLAN PRO - 15

Teplota (t) °C Hustota (ρ) g/cm3 Tepelná vodivost (λ) W/m.K Měrná tepelná kapacita (Cp) kJ/kg.K Dynamická viskozita (μ) mPa*s Kinematická viskozita (v) mm2/s Prandtlovo číslo (Pr) Relativní tlaková ztráta poměr vůči vodě (fr,t) Součinitel objemové roztažnosti (β) 0,001/K Koeficient přenosu tepla poměr vůči vodě
-20 1,177 0,48 3,05 7,0 5,9 45 1,72 0,22 0,36
-10 1,174 0,49 3,08 4,6 4,0 29 1,55 0,26 0,44
0 1,171 0,50 3,11 3,3 2,8 21 1,42 0,29 0,52
10 1,167 0,51 3,13 2,4 2,1 15 1,31 0,33 0,61
20 1,163 0,52 3,16 1,9 1,6 12 1,23 0,36 0,69
30 1,159 0,53 3,18 1,5 1,3 9 1,16 0,40 0,77
40 1,154 0,54 3,20 1,3 1,1 7 1,10 0,43 0,86
50 1,149 0,55 3,22 1,1 0,9 6 1,05 0,46 0,94

SOLAN PRO - 20

Kvalitní systém inhibitorů a aditiv chrání po dlouhou dobu životnosti kapalin spolehlivě všechny běžné kovy před korozí a erozí (usazeninami) a prodlužují tak životnost celého zařízení. Provozní podmínky kapalin na této bázi jsou odlišné od látek na bázi glykolů, proto je nutno se při projektování a před aplikací důkladně seznámit o možnostech použití.

Tyto kapaliny se vzhledem k záručním podmínkám dodávají ve všech případech již jako hotové roztoky v koncentraci na požadovaný bod tuhnutí a nesmí se nijak dále ředit. Transport probíhá v tisícilitrových kontejnerech a nepodléhá předpisům ADR.

Látka ®Pekasol 2000 je známá převážně v Evropě a USA. Nachází se v řadě konstrukčních softwarů výrobců segmentů chladících zařízení. To ulehčuje práci projektantům a zároveň poskytuje garanci správných výpočtů. Věříme, že nový ®Solan Pro bude stejně úspěšný. Z referenčních zakázek lze jmenovat například systém chlazení potravin a klimatizace na největší výletní a zábavní lodi Grand Princess, letiště v Berlíně, ZS v Regensburgu, fotbalový stadion klubu Arminia Bielefeld a "Frankenstadion" v Norimberku. V České republice se mezi ně řadí např. Obchodní centrum Chodov v Praze, ZS v Boskovicích a ZS v Litomyšli.


Solan Pro je úspěšný i na "Frankenstadionu" v Norimberku
 
Transport probíhá v tisícilitrových kontejnerech

Společně se jmenovanými produkty jsou na našem trhu distribuovány i jiné speciální kapaliny daného výrobce, např. ®PEKASOLar F, V a ®PEKASOLar 100 pro použití v solárních zařízeních a topných systémech (vodné roztoky na bázi propylenglykolu s termostabilními, korozi zabraňujícími inhibitory), dále pak vodný roztok etylenglykolu ®GLYKOSOL N a vod. roztok monopropylenglykolu ®PEKASOL L. Za kvalitu výrobků ručí výrobce certifikátem ISO 9001 a mnohaletými zkušenostmi.