Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Velké projekty - Rockwool International v Dánsku

Zatímco zástupci vlád a hlavy států v Haagu neúspěšně projednávali možnost snížení emisí oxidů uhlíku a tedy skleníkového efektu, koncern Rockwool nečekal na výsledek. Budova Výzkumného a vývojového centra Rockwool International v Dánsku splňuje normy očekávané za 50 let a je ukázkovým příkladem možnosti úspor a využití energie. Dosáhne tato stavba, která již prošla zatěžkávací zkouškou topné sezóny a byla prohlášená za energeticky nejúspornější kancelářskou budovu na světě, svého cíle?

Vytápění představuje jednu z největších položek na energetickém účtu společnosti a je to nepochybně jeden z nejvýznamnějších bodů, na který je třeba zaměřit pozornost při snaze o snižování tvorby skleníkových plynů. Ukazuje se však, že zástupci evropských vlád jsou překvapivě zdráhaví při prosazování energetických úspor v budovách.

Vizí koncernu Rockwool je budova, která nabídne komfort a prostor s minimálním požadavkem na energii. V době, kdy se nové středisko vývoje a výzkumu společnosti nacházelo ještě na rýsovacím prkně, bylo rozhodnuto tyto vize zhmotnit realizací energeticky nejúspornější kancelářské budovy na světě.


Z prosklených místností je krásný pohled do krajiny

Cíle

Co je možné si představit pod energeticky nejúspornější kancelářskou budovou na světě? Budova je navržena tak, aby splňovala kriteria dánských předpisů předpokládaných pro rok 2050. To znamená roční spotřebu energie na úrovni pouhých 15 kWh/m2 - asi o 70 % nižší, než jsou současné požadavky v Dánsku. Ty představují 47 kWh/m2. Jen pro srovnání: kancelářské budovy jejichž výstavba se uskutečnila před r. 1979 vykazují spotřebu v průměru kolem 142 kWh/m2 a 95 Kwh/m2 ročně pak stavby mladší - vzniklé po r. 1979 (oba poslední údaje zahrnují výrobu TUV).

Jen pro srovnání: Rodinné domy postavené u nás v 70. letech 20. století vykazují roční spotřebu asi 170 kWh/m2, u současně stavěných rodinných jsou uváděny parametry okolo 90 kWh/m2 (Energy Centre České Budějovice).

"Jsem si jist, že dosáhneme cíle 15 kWh/m2, pravděpodobně ne během první topné sezony" vysvětluje Arne Damsgard Olsen, který vedl projekční práce. "Nacházíme se teprve v "záběhu" a budova ještě není v optimálním stavu. Například některé betony se ještě dosušují a to představuje zvýšenou spotřebu tepla."Na fasádách bylo použito 450 mm tlusté vrstvy izolace

Žádné nepřiměřené náklady

Extrémně nízká energetická náročnost je dosahována použitím tlusté vrstvy izolace: 500 mm ve střeše, 450 mm ve fasádě a 250 mm pod podlahami. Na každý čtverečný metr podlahové plochy byly použity 2 kubické metry izolace! Trojitě zasklená okna navíc nastolila nový standard s hodnotou U pouhých 0,85 W/m2 stupeň K.

"I přes více než zajímavou energetickou bilanci nebyly náklady nijak závratné. Náklady na m2 jsou asi 13 000 DKK, a to je asi o 35 % více, než by představovalo standardní provedení. 20 % z těchto vícenákladů lze připsat úsporným energetickým opatřením (zejména oknům a zesílení konstrukce) a 15 % dodatečné protipožární ochraně. Z pohledu životnosti budovy úspory energie silně převáží zvýšené náklady" říká Damsgaard Olsen a dodává: "Pokusíme se rovněž projednat slevu na pojistném proti požáru."

Vnitřní klima

"Výstavba nízkoenergetické budovy je v zásadě velmi jednoduchá" vysvětluje Damsgaard Olsen. "Prostě jenom přidáte spoustu izolace a omezíte plochu oken na nezbytné minimum. To ale nebyla naše filosofie. Chtěli jsme, aby budova byla světlá a vzdušná s příjemnou vnitřní atmosférou. Budou zde přece pobývat naši vývojáři a výzkumníci, jejichž výkon je pro budoucnost koncernu rozhodující."

Místnosti jsou skutečně nejen plné slunečního světla, ale je z nich i překrásný výhled na okolní krajinu. Ovládání vnitřní teploty a výměny vzduchu je však komplikované. Nejmodernější systém regulace vnitřního prostředí (vyžádal si mj. instalaci přes 100 km kabelů!) je třeba ještě doladit.

Systém dodaný firmou Siemens a WindowMaster ovládá osvětlení, otevírání oken i vytápění podle údajů vnitřních čidel, která měří teplotu, úroveň CO2, světla a také pohyb. Vnější čidla snímají údaje o počasí (déšť, teplotu, směr a rychlost větru).


K úsporným energetickým opatřením lze zařadit i trojitě zasklená okna
 
Místnosti jsou plné světla a ovládání teploty a výměny vzduchu zajišťuje sofistikovaný systém regulace vnitřního prostředí

"Tento regulační systém vyžaduje jemné doladění a tak naší zaměstnanci musejí mít ještě trochu trpělivosti, ale věříme, že vše bude co nejdříve dotaženo do zdárného konce" uvádí Damsgaard Olsen.

Sledování na internetu

Použitá high-tech řešení jsou uplatněna nejen v provozu budovy. Také komunikace bude daleko propracovanější: Na www.rockwool.com bude vytvořena speciální sekce, takže vnější svět může sledovat parametry budovy. Návštěvníci naší stránky mohou například zjistit stávající teplotu a úroveň CO2 v budově nebo se seznámit s potřebou tepla na vytápění za uplynulý měsíc.