Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Chlazení a klimatizace

logo časopisu První mezinárodní odborný časopis pro chladicí, mrazicí, mrazírenskou a klimatizační techniku v ČR.
Ročníky:  2010  2008  2007  2006  2005 

Obsah čísla 1/2010 (březen 2010)
Datum: 19.3.2010
obrázek titulky

Hlavní téma: potravinářské chlazení a mražení

SALIMA 2010 - otázky pro Karlheinz Wismera, obchodního náměstka veletrhy Brno, a. s.
SALIMA je vlajkovou lodí komplexu potravinářských veletrhů a představuje novinky a trendy v potravinářství a je výjimečná svým mezinárodním záběrem.

Systémy zabezpečení zdravotní nezávadnosti v potravinářském sektoru
Systém HACCP slouží k zajištění zdravotní bezpečnosti potravin. V článku je zpracována návaznost jednotlivých systémů.

Systém mražení - úspěch pekáren
V moderních pekárnách je pro laiky překvapivě třikrát více prostoru věnováno chlazení a mražení než samotnému pečení. Použití těchto technologií má hlavní cíl: řízení kvality výroby.

Vending - 4,5 milionů prodejních automatů
Podle oficiální zprávy European Vending Association je jen v samotné Evropě více než 4,5 milionů prodejních automatů, které provozuje téměř 10 000 firem. 70 % těchto vendingových (angl. vend - prodávat) nabízí teplé nápoje, zbývajících 30 % chlazené nápoje a potraviny.

Energetické úspory v potravinářském chlazení
Jedním z hlavních spotřebitelů energie v supermarketech jsou chladicí zařízení. Analýzy nákladů ve velkých obchodních řetězcích ukazují, že až 20 % zisku je ovlivněno náklady na energii. Dalším důvodem pro snižování spotřeby elektrické energie je omezení emisí kysličníku uhličitého.

Až na - 161 oC (zkapalněný zemní plyn LNG)
Jedna z velmi perspektivních a úspěšných aplikací zkapalněného zemního plynu je použití pro pohon chladírenských aut, kde kapalný plyn slouží nejen jako pohonná látka, ale při odpařování i jako dodavatel chladu.

Jak v příštím roce s chladivem R22?
Od 1: ledna je možné používat jen recyklované zboží. Některá stávající zařízení byla již převedena na jiná chladiva nebo nahrazena novými zařízeními. Přesto budou i v tomto roce mnohá chladicí zařízení provozována s chladivem R22 a budou potřebovat odpovídající množství recyklovaného chladiva.

Konečně moudrý přístup ke zpětnému získávání tepla
Dlouho čekala branže větrání a klimatizace na to, aby tepelné výkony (zisky) ze zpětného získávání tepla ze zařízení na úpravu vzduchu v uzavřeném prostoru byly úředně uznány jako obnovitelné energie.

V supermarketech by se mělo chladit s ohledem k životnímu prostředí
Na Spolkovém úřadu životního prostředí byly prezentovány výsledky výzkumného projektu "Srovnávací hodnocení vlivu chladicích zařízení a přístrojů supermarketů na životní prostředí".

Evropská směrnice o celkové energetické náročnosti budov (EPBD) bude přepracován
V listopadu 2009 došlo k dohodě mezi Evropským Parlamentem, Radou ministrů a Evropskou komisí o budoucí "Směrnici o celkové energetické náročnosti budov".

Segmenty trhu chladicí techniky: mlékárenství
Mléčné hospodářství sice nemůže slibovat závratnou konjunkturu pro chladicí techniku, ale v určitých oblastech může nabídnout zajímavé šance.

Úsporné topení s klimatizací Panasonic
Klimatizace se v rodinných domech čím dál tím více využívají v zimě i k topení. Klimatizace Panasonic navíc využívají tepelné čerpadlo, což je jedna z nejekologičtějších a nejúspornějších variant tepelného zdroje pro domácnosti.

 
 
Reklama