Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 1/2002 (březen 2002)
Datum: 5.3.2002
obrázek titulky

OTOPNÉ SOUSTAVY, TOPNÉ ZDROJE

Daňový kalendář
Přehled daňových povinností - daň z přidané hodnoty, daň z příjmu, daň silniční a daň z nemovitostí - v roce 2002.

Portál TZB-info
Proč využívat portál TZB-info?

Buderus Logano G134 multigas
Podrobný popis konstrukce, provozu, princip měření a řízení podmínek spalování kotle, který získal Čestné uznání na veletrhu Aquatherm 2001.

Firemní dny Sauter
Co zajímavého se dozvěděli návštěvníci o firmě Sauter a jejich výrobcích; firemní dny proběhly před veletrhem Aquatherm 2001 v přednáškovém sále Parkhotelu a setkaly se s velkým zájmem.

Termíny školení Korado
Data školení a témata firmy Korado pořádané v r. 2002.

Nová legislativa v oblasti zásobování teplem
Nová energetická legislativa ČR vyšla z energetické politiky schválené usnesením vlády ČR ze dne 12. ledna 2000 č. 50. Jedním z cílů bylo mj. i postupné sbližování práva ČR s právem Evropské unie. V tomto článku i v jeho dalších pokračováních se pokusíme seznámit čtenáře s podstatnými částmi, novými i pozměněnými částmi nových legislativních norem v porovnání s předcházejícími předpisy. Zaměříme se při tom na oblast zásobování teplem, a to především z hlediska spotřebitelů.

Nová tepelná čerpadla WPF firmy Stiebel Eltron
Na veletrhu Aquatherm 2001 oceněné čerpadlo voda/voda - podrobnější parametry v článku.

Nová řada regulačních ventilů BEEline firmy LDM
Ventily oceněné na veletrhu Aquatherm 2001 Zlatou medailí.

Ekoplastik informuje
Od ledna 2002 rozšiřuje firma výrobu potrubí a tvarovek pro vnitřní kanalizaci, které se až dosud vyráběly pouze se sníženou hořlavostí i na potrubí bez snížené hořlavosti pro prostory, kde nejsou nutné materiály s požadavky na snížení požárního rizika.

Konvektory v otopných soustavách
Konvektory nám umožňují plnit nejrozmanitější požadavky kladené na vytápění: na jeho účinnost, soulad s interiérem místnosti či na nenápadnost jednotlivých prvků . Příspěvek je věnován nejrůznějším způsobům montáže a možnostem využívání konvektorů.

Baxi
Nabídka kotlů největšího výrobce v Evropě, které dováží a prodává firma K-import s.r.o. Brno.

Ohlédnutí za veletrhem Aquatherm Praha 2001
Zhodnocení návštěvnosti veletrhu, ohodnocení stánků vystavovatelů, doprovodný program veletrhu.

Zlaté medaile a Čestná uznání veletrhu Aquatherm Praha 2001
Přehled výrobků, které byly na veletrhu Aquatherm 2001 oceněny.

Finále soutěže učňů SOU
Výsledky soutěže, která se stala již tradičně součástí veletrhu Aquatherm.

Vědomostní olympiáda CTI ČR
Cech topenářů a instalatérů ČR, veden snahou o zvýšení znalostí učňů, připravuje soutěž pro 2. a 3. ročníky SOU a U oboru topenář-instalatér. Podrobné informace najdete v článku.

Vytápění plynem?
Porovnání různých způsobů vytápění.

Dokáže také voda zapálit plamen?
Světová novinka HydroPower, je to zařízení, u kterého zapálení plamene obstará sama voda, která protéká potrubím ohřívače. Oceněno na veletrhu Aquatherm 2001 Zlatou medailí.

Efektívne vykurovacie systémy
Porovnání teplovzdušných a sálavých systémů, příklady sálavých systémů v praxi.

Navrhování trojcestných a čtyřcestných směšovačů metodou MUT
Pro řízení tepelného výkonu výstupních částí tepelných soustav se používají trojcestné a čtyřcestné směšovače. Směšovače jsou regulační armatury s el. pohonem, které jsou součástí řídicího systému. V tomto příspěvku jsou uvedeny zásady, které musí být splněny při návrhu uvedených směšovačů.

Úprava vody pro chladicí věže
Úprava vody pro chladicí okruhy je významným nákladovým faktorem, na druhé straně kvalita vody v okruhu rozhoduje významnou měrou o spolehlivosti a využitelnosti zařízení. Výhody systému Gea-mol-cleanu.

Indikátory nákladů za vytápění
Dodané teplo, které je podkladem pro fakturaci pro celý vytápěný objekt a následně pro platbu uživatelů bytů je zjišťováno dodavatelem tepla. Ke zjišťování spotřeby se používá i tzv. indikátorů. Článek je zaměřen na objasnění funkce různých druhů indikátorů.

Navrhování odvodu spalin
7. pokračování seriálu, tentokrát věnované jednotlivým typům komínů, kouřovodů a spotřebičů. Dělení komínů a kouřovodů a následně spotřebičů vychází z funkce komína a z jeho vlivu na spalování ve spotřebiči paliv.

Kondenzační kotle pro každého
Vysvětlení základních pojmů používaných v kondenzační technice.

Pohled projektanta na kondenzační kotle
CSP SYSTEM-TOP série PAB, jmen. výkon 31 kW

 
 
Reklama