Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČVUT a její investice do boje s pandemií

Unikátní masky CIIRC, plicní ventilátory CoroVent týmu vedeného prof. Karlem Roubíkem z Fakulty biomedicínského inženýrství v Praze, 3D tisky i výroba dezinfekce… Řada aktivit pro boj s koronavirem vyžadovala nejen vysoké odborné nasazení specialistů, ale i zázemí a v neposlední řadě i finance. Mnohá pomoc byla totiž potřebným distribuována jako dar. Jak velké investice ČVUT a jeho součásti – a konkrétně pro jakou pomoc – vynaložily či potřebovaly pro realizaci svých projektů?

ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma
ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma

Fakulta stavební

Technické vybavení 3D tiskáren Fakulty stavební bylo v boji s koronavirem využito pro tisk redukcí k maskám a tisk ochranných štítů. Tým vedl Ing. Michal Kovářík, Ph.D., náklady na pořízení materiálu pro tisk činily 40 000 Kč, další fakulta získala od dárců. Vytisknuté štíty byly rozdány do zdravotnických zařízení a dalších potřebných organizací po celé ČR. Redukce na filtry byly tisknuty v rámci většího projektu COVID19CZ. Na pracovišti Katedry materiálového inženýrství a chemie byla v období koronakrize připravována a následně distribuována dezinfekce.

Testování celoobličejových masek na FSv
Testování celoobličejových masek na FSv

Testování celoobličejových masek na FSv

Fakulta strojní

V období březen až květen 2020 se jednalo o řešení pro online testování motorů ve zkušebnách leteckých motorů Fakulty strojní v Letňanech a v Hradci Králové. Protože zahraniční pracovníci museli od února pracovat v home-office, vytvořili pracovníci Centra počítačových služeb FS datový kanál, který jim umožnil sledovat chod motoru online (investice cca 450 tis. Kč). Dalšími počiny bylo řešení redukce pro filtr na celoobličejovou masku pro neurochirurgické oddělení nemocnice na Homolce – nová konstrukce napojení HME filtru a jeho tisk na 3D tiskárně (cca 80 000 Kč). Vývoj softwaru pro vzdálené konání zkoušek studentů (cca 150 000 Kč), návrh, vývoj a výroba respiračního filtru s využitím 3D tisku včetně zkoušky užitných vlastností (investice zatím cca 50 000 Kč, rozpočet je 300 000 Kč) a vývoj nového tvaru stěrového štětečku (Swab) pro odběr vzorků z nosních dutin, který by mohl nahradit celosvětově patentované řešení (cca 75 000 Kč).

Fakulta elektrotechnická

V rámci fakulty bylo vyvinuto hned několik biomedicinských inovací a technologií, jako například 3D otvírák na zkumavky, termokamera Workswell MEDICAS či pipetovací roboty Eppendorf pro testování vzorků COVID-19 v laboratořích Nemocnice Na Bulovce, 1. LF UK a FN Královské Vinohrady. Z dalších inovací měla bezprostřední prospěch přímo veřejnost: projekt FreMEn contra COVID a na něj navazující aplikace Nebojsa zabraňovaly šíření epidemie tím, že radily uživatelům, v jakých časech navštěvovat veřejná místa. Návod na tisk ochranných masek ocenili všichni majitelé 3D tiskáren a aplikace HistoryLab.cz usnadnila online výuku dějepisu ve školách. Náklady činily 988 000 Kč (z toho 300 000 Kč z GA ČR a 50 000 Kč z TA ČR).

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Od 9. března do 30. dubna 2020 fakulta vyrobila 112 000 litrů dezinfekce AntiCOVID. K tomu využila vybavení, kterým fakulta disponuje. Do výroby tak vložila především čas zapojených dobrovolníků, kteří pracovali ve vícesměnném provozu. Mimořádný zájem pak vyvolaly i rady, jak nouzově sterilizovat respirátory. Dále se jednalo o výrobu ochranných štítů na 3D tiskárně, především pro zdravotníky. Tisku se dobrovolnicky věnovali čtyři pracovníci katedry inženýrství pevných látek.

Fakulta dopravní

Ve fakultních laboratořích vznikaly ochranné štíty i respirátor s výměnným filtrem. Fakulta odhaduje celkové náklady na výrobu ochranných pomůcek ve výši 40 000 Kč.

ČVUT v Praze vyrobilo stovky litrů dezinfekčních prostředků jak pro vlastní potřebu, tak i pro potřeby vybraných institucí
ČVUT v Praze vyrobilo stovky litrů dezinfekčních prostředků jak pro vlastní potřebu, tak i pro potřeby vybraných institucí
Plicní ventilátor CoroVent získal certifikaci FDA a může vstoupit na světové trhy
Plicní ventilátor CoroVent získal certifikaci FDA a může vstoupit na světové trhy

Fakulta biomedicínského inženýrství

Nejznámější byl vývoj ventilátoru CoroVent s náklady 780 000 Kč. Některé náklady v souvislosti s řešením pandemie koronaviru jsou jen obtížně vyčíslitelné. Na fakultě to byla zejména bezplatná práce řady studentů, zejména zdravotnických a bezpečnostních oborů, a zaměstnanců, z nichž mnozí pomáhali v první linii. Působili ve zdravotnických a sociálních zařízeních po celé České republice, ať už na jednotkách intenzivní péče, kde prováděli triáž pacientů, na infekčním urgentu či v odběrových stanech, jako dobrovolníci u zdravotnické záchranné služby nebo v domovech seniorů, u dobrovolných hasičů a na mnoha dalších místech. Zaměstnanci se také podíleli na řešení otázek spojených s pandemií (instruktážní videa apod.). Na základě usnesení vlády č. 1023 ze dne 12. října 2020, kterým se ukládá pracovní povinnost studentům vysokých škol příslušných studijních programů, fakulta primátorovi hl. města Prahy zaslala seznam 283 studentů. Jedná se o studenty studijních oborů/programů, které má fakulta akreditované podle zákona č. 96/2004 Sb.: poslední ročníky bakalářských studijních oborů Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Biomedicínský technik, Optika a optometrie a všechny ročníky navazujícího magisterského studijního oboru Biomedicínský inženýr a programu Biomedicínské inženýrství.

Fakulta informačních technologií

Fakulta investovala největší výpočetní kapacitu ze všech českých akademických institucí v České republice do podpory projektu Folding@home. Ten využívají vývojové týmy po celém světě pro výpočty a simulace při výzkumu léčebných látek. Fakulta informačních technologií ČVUT poskytla nejen provoz svých výpočetních kapacit, ale i mnoho hodin práce zaměstnanců ICT oddělení. Zaměstnanci a studenti FIT byli spoluorganizátory inovačního hackathonu UniHack, jeden z projektů fakulta finančně podpořila. Vyučující předmětu iOS věnovali čas posudku ohledně mobilní aplikace eRouška. Laboratoř 3D tisku tiskla adaptéry na filtr pro celoobličejové masky ČVUT. Odborníci v oblasti zpracování a zpřístupňování dat se připojili k iniciativě VODAN, která má zajistit správnou práci s cennými daty o COVID-19.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Centrum zahájilo na svém přístrojovém vybavení produkci nanovlákenných textilií využitelných jako filtrační membrány. Materiál je nabízen k dalšímu zpracování výrobcům nebo odběratelům roušek (náklady ve výši 250 000 Kč).

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Na této univerzitní součásti vznikla ochranná polomaska CIIRC RP95-3D, a to v rekordním čase jednoho týdne! Získala certifikaci a poskytuje nejvyšší stupeň ochrany FFP3. Vyrábí se pomocí 3D tisku a díky volné licenci ji můžete na příslušném zařízení pro nekomerční účely vytisknout kdekoli na světě. Po intenzivním vývoji a díky zapojení více než 30 tuzemských firem se pod vedením univerzitní spin-off společnosti TRIX Connections podařilo úspěšně zahájit sériovou výrobu ochranných polomasek pod označením RP95-M metodou vstřikování plastů, a to v počtu až deseti tisíc kusů denně. Poskytuje přitom nejvyšší míru ochrany na úrovni FFP3 proti mikroorganizmům včetně koronavirové nákazy a získala plnou evropskou CE certifikaci. Dalším velkým projektem institutu byl robotický pomocník „Pipeťák“, jenž pomáhá laborantům v Nemocnici Na Bulovce a kterého vyvinulo oddělení Robotiky a strojového vnímání pod vedením prof. Václava Hlaváče a Dr. Vladimíra Smutného. Dr. Vladimír Smutný a jeho kolegové se dále podíleli na řadě pipetovacích robotů upravovaných pro obecnější použití na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Náklady na projekty CIIRC činily k 30. září 2020 téměř 5 400 000 Kč.

Ústav technické a experimentální fyziky

Na boji s koronavirem se podílel Ing. Jan Dudák, který ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou vyráběl na 3D tiskárně masky. Fakultě jich předal 15 ks a 10 ks využil pro své okolí. Náklady na materiál: 2 500 Kč.

Rektorát ČVUT

Projekt improvizovaných celoobličejových masek pro lékaře v první linii, jenž byl realizován ve spolupráci s pracovní skupinou COVID19CZ si vyžádal náklady 20 172 674,60 Kč. Většina této částky byla pokryta sponzorskými dary, především od společnosti AVAST, ČEPS, Česko-izraelské smíšené obchodní komory, Asociace českých herních vývojářů, Schaeffler CZ, s.r.o. a dalších. Dále se jednalo o podporu plicního ventilátoru v částce 29 026 000 Kč. Na ventilátor probíhala sbírka prostřednictvím Nadačního fondu Donwio, díky němuž bylo vybráno během dvou týdnů 22 mil. Kč, 5 mil. Kč darovala na projekt přes Červený kříž společnost Coca Cola. Celá částka byla díky darům pokryta.

ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma
ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma

ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma
 
 
Reklama