Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

4. seminář Provoz a kontroly PBZ

Profesní komora požární ochrany pořádá 4. seminář na téma „Provoz a kontroly PBZ“, který se uskuteční dne 28. listopadu 2023 od 13:00 do 17:30 hodin na ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6.

Seminář je zaměřen na současnou praxi a soulad s předpisy v požární bezpečnosti. Přednášejícími jsou špičkoví odborníci v oblasti požární ochrany a členové Prezidia PKPO.

Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a je hodnocena jedním bodem.

Součástí je Osvědčení o absolvování specializovaného semináře PKPO.

Seminář je určen pro:

  • Odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany
  • Projektanty PBŘ, zařízení technického vybavení objektu, pozemních staveb, apod.
  • Všechny, kdo provádějí kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.
  • Všechny, kdo se zabývající instalací a aplikací požárně bezpečnostních zařízení do staveb;
  • Manažery a pracovníky stavebních či montážních firem.
  • Pracovníky provádějící technický či autorský dozor na stavbách a koordinaci funkčnosti PBŘ.

Obsah 4. semináře:

  • Požadavky na požární ochranu dětských skupin - novelizace vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů - příklady z praxe při navrhování i provozování dětských skupin
  • Výklad změn v kodexu norem ČSN 730802, 730804 a 730848 - elektrické zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb - navrhování i novinky v oblasti provádění kontrol a revizí
  • Příklady z praxe při montáži elektrických zařízení - chyby montáží
  • Kulatý stůl nad aktuálními tématy z hlediska provádění kontroly PBZ - „témata na objednávku“

Více informací a přihláška


Profesní komora požární ochrany, z.s.
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob v oblasti ...

 
 
Reklama