Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

9. konference Požární komory "Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi"

Profesní komora požární ochrany pořádá 9. ročník konference „Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi“, která proběhne ve dnech 1.6.-.2.6.2023 v hotelu Botanika, Horní Bezděkov.

Konference je určená především pro cílové skupiny: Manažeři, technici, stavební úřady, instalační firmy, kontroloři a revizoři PBZ, osoby odborně způsobilé v oblasti PO, technický dozor, projektanti, apod.

Přehled základních témat

Vystoupení hostů konference - HZS ČR, HK ČR, apod. s aktuálními tématy

Prezentace a praktické ukázky partnerů konference

Noviny v oblasti legislativy a práva

Novinky v tvorbě norem - Zejména ČSN 730848, 730838, elektromobilita, fotovoltaika

Novinky v elektromobilitě vers. požární bezpečnost - vystoupení polského zástupce ECEU Fire s novinkami při hašení elektromobilů s prezentací nových hasících systémů

Praktické zkušenosti s fotovoltaikou - Reálná instalace fotovoltaiky na rodinném domě

Chyby při výstavbě a instalaci požárně bezpečnostních zařízení do staveb

Na druhý konferenční den připravujeme prohlídku výzkumného pracoviště ÚCEEB s praktickou ukázkou některého z výzkumných úkolů v PO

Speciální stavby - dřevostavby, apod.

Legislativa při zpracování PBŘ - novinky, obsah projektové dokumentace, kdo může zpracovávat, kategorizace staveb a specializace

Budoucnost požární ochrany a bezpečnosti staveb

Diskuze nad danými tématy - setkání s přednášejícími

 

Součástí konference bude večerní společenský večer s rautem, kulturním programem a setkáním s přednášejícími a hosty.
 

Těšíme se na Vaši účast

Více informací


Profesní komora požární ochrany, z.s.
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob v oblasti ...

 
 
Reklama