Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tip na zabezpečení staveniště: Mobilní turnikety a mobilní ostraha se vyplatí

Každé staveniště v sobě nese řadu rizik, která mohou stavebníkovi a osobám zodpovědným za daný prostor pořádně zavařit.

Ať už se pustíte do výstavby domu, chalupy nebo budujete rozsáhlý developerský projekt či továrnu – prostě vždycky. Zakázka za miliony (či desítky a stovky milionů) se tak může pořádně prodražit. Proto se vyplatí neopomíjet prevenci a stavbu i její okolí s předstihem pečlivě a řádně zabezpečit. Mobilní turnikety a mobilní ostraha v tomto ohledu hrají naprosto klíčovou roli.

I zranění nezvaného hosta je problém

Stavebnictví je svázáno vysokým množstvím právních předpisů. Co se staveniště týče, stěžejní roli hraje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zanedbání stanovených pravidel může mít pro zhotovitele stavby katastrofální následky. Samozřejmá je ochrana života a zdraví dělníků, ale staveniště je třeba mít v souladu s právní úpravou zajištěno tak, aby ani třetím osobám nehrozila újma. Pamatujte, že i kdyby se do areálu nějakým nedopatřením dostal zloděj nebo jiný nezvaný host, ve finále za to může být popotahována před úřady a soudy i osoba zodpovědná za stav a zabezpečení staveniště.

Ochraňte materiál za statisíce

Neméně relevantním důvodem, proč si staveniště hledět a dbát na jeho ochranu, je hodnota na něm nacházejícího se materiálu. Případy, kdy se z rozestavěného domu nebo průmyslového areálu ztratí stavební materiál v hodnotě statisíců či milionů korun bohužel nejsou žádnou výjimkou. Navíc, není-li staveniště řádně zabezpečeno proti zlodějům a dalším nezvaným hostům, i výsledek případných budoucích sporů s pojišťovnou je značně nejistý.

Šetření na zabezpečení stavby a jejího okolí se zkrátka nevyplácí. To potvrzují i zkušenosti renomované české bezpečnostní agentury TOP security, která se na zabezpečení objektů – včetně těch rozestavěných – specializuje již od roku 1992:

Zabezpečení každého staveniště se provádí individuálně dle umístění stavby, jejího rozsahu a charakteru prostoru. Ostraha má k dispozici služební automobil a obytný přívěs. Během stráže jsou také po ruce halogenové svítilny s dalekým dosvitem.

Mobilní ostraha a mobilní turnikety evidující pohyb osob v prostoru jsou dnes již standardem, který naši klienti vyžadují a na který je dobré se zaměřit.

Mobilní turnikety: Kontrola docházky i bezpečností opatření proti nepovolaným

Samostatnou činností je kontrola přijíždějících a odjíždějících vozidel – ať už manuálně pracovníky bezpečnostní agentury, anebo za pomoci moderního kamerového systému vybaveného funkcí rozpoznávání SPZ.

Nejefektivnějším pomocníkem při dohledu nad pohybem osob na staveništi směrem dovnitř i ven jsou pak mobilní turnikety, které eliminují riziko krádeží i zranění nepovolaných osob.

Moderní turnikety jsou navíc vzhledem ke svým funkcím schopny kontrolovat docházku zaměstnanců.

Inteligentní brány jsou bezobslužné – na jejich provoz nemusí dohlížet žádný pracovník.


TOP security, s.r.o.
logo TOP security, s.r.o.

Patříme mezi přední bezpečností agentury v České republice a to už od roku 1992. Veškeré služby zajišťujeme z vlastních zdrojů, proto jsme schopni vám garantovat nejvyšší kvalitu. Pracujeme chytře, systematicky, efektivně. Klientům přinášíme profesionální ...

 
 
Reklama