Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

V době noluzového stavu ubylo majetkových trestných činů

Nejvyšší státní zastupitelství zhodnotilo vývoj kriminality během nouzového stavu.

Výrazně nižší jsou údaje v případě dalších majetkových trestných činů, a to podvodu (celkem spácháno 374 trestných činů, z toho neznámým pachatelem 337) a zpronevěry (celkem 35 trestných činů, z toho 8 spáchaných neznámým pachatelem).

Dá se říci, že přes poměrně vysokou četnost uvedených majetkových trestných činů celkový rozsah tohoto druhu kriminality zdaleka nedosáhl úrovně z doby před výskytem pandemie. Z orientačního porovnání s údaji za srovnatelné období loňského roku je zřejmé, že letos z důvodu pandemie poklesl o více než polovinu počet osob, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání pro uvedené majetkové trestné činy. Přesné údaje nelze s ohledem na rozdílnou metodiku sběru dat a sledované období zjistit.

Za zmíněné období byly zaznamenány i trestné činy spáchané v souvislosti s výskytem a šířením nemoci COVID-19. Bylo evidováno celkem 152 trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci ve fázi prověřování, z toho 4 pachatelé jsou pro tento trestný čin stíháni, a 11 věcí tohoto trestného činu v nedbalostní formě (1 pachatel je stíhán).

V přímé souvislosti s nemocí COVID-19 bylo spácháno 39 trestných činů šíření poplašné zprávy, z toho 14 osob je za tento trestný čin již stíháno. Dále bylo spácháno 6 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, které zpravidla spočívaly v porušení nařízené karantény.

Celá zpráíva Nejvyšší státní zastupitelství zhodnotilo vývoj kriminality během nouzového stavu

 
 
Reklama