opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Požární odolnost vs. zachování funkce rozvaděčových skříní

Protipožární skříně CELSION doplňují vytvoření ucelené trasy s funkční schopností od jejího začátku (rozvaděčová skříň s funkční schopností) až po konec (vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení).

Jak to funguje??

Řadu systémů, zejména systémů pro bezpečnou evakuaci osob, nebo systému pro hašení požáru, je nutné spolehlivě napájet elektrickým proudem i po vzniku požáru, jeho detekci a vyhlášení požárního poplachu. Funkce většiny prvků obsažených v řídících a napájecích obvodech je závislá také na okolní teplotě. Každý z těchto prvků má svoji maximální provozní teplotu a maximální teplotu, při které už funkce není schopen ani po krátkou dobu.

V čem je rozdíl??

Rozdíl mezi protipožárními skříněmi s funkční schopností a skříněmi se známějším parametrem požární odolností EI, resp. EW je zřejmý. Prostup tepla mezi ohřívanou a neohřívanou stranou je u zkoušky pro funkční schopnost značně nižší, přičemž zkouška probíhá z vnější strany dovnitř protipožární skříně. Kritériem pro úspěšnou zkoušku je zachování funkčnosti instalovaného zkušebního vzorku přístrojů osazených uvnitř zkoušeného vzorku skříně.

U zkoušky požární odolnosti probíhá zkoušení prostupu tepla z ohřívané strany na neohřívanou zevnitř směrem ven. Dosažení parametru I (I1, I2) je prokázáno vzrůstem průměrné teploty na neohřívané straně dveřního křídla maximálně o 140 ˚C nad počáteční průměrnou teplotu.

Vzhledem k maximálním teplotám pro funkci instalovaného zařízení v protipožárních skříních je vzrůst průměrné teploty při případném požáru v blízkosti rozvaděčové skříně u parametru EI příliš vysoký, ochrana před požárem není dostačující a toto zařízení pod vlivem vysoké teploty nepracuje.


FLAMTECH, spol. s r.o.
logo FLAMTECH, spol. s r.o.

Firma FLAMTECH nabízí protipožární rozvaděčové skříně a protipožární systémy německé firmy Celsion Brandschutzsysteme GmbH, které, kromě parametrů EI a EW, zaručují i zachování funkce požárně bezpečnostního zařízení v časovém rozsahu 30 a 90 minut. ...

 
 
Reklama