opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Mobilní bezdrátové požární poplachové systémy WES+

Detekce vzniku požáru na staveništích při výstavbě nebo rekonstrukci objektů včetně historických objektů je důležitou součástí nejen v projekční části, ale zejména v realizaci těchto projektů.

V současnosti jsou tyto flexibilní stavebnicové kombinace bezdrátových jednotek elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), zkráceně WFAS (Wireless Fire Alarm Systems), velmi žádanými na staveništích k účinné ochraně rozsáhlých stavebních komplexů a zařízení stavenišť před požáry, ale rovněž při rekonstrukcích stávajících objektů. Požární poplachový systém WFAS je navržen tak, aby splňoval podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. V podstatě se jedná o samostatné jednotky, tvořené standardními komponenty EPS podle harmonizovaných evropských norem EN 54-XX, zabudované do společného krytu s vysílačem a přijímačem.

Požární poplachový systém WFAS je bezdrátový, takže při jeho aplikaci odpadají rovněž problémy s kabeláží. Systém může obsahovat neomezený počet jednotek, kterým mohou být přiřazena čísla (adresy) pro snadnou identifikaci v případě jejich aktivace.

Rozhraní systému WFAS umožňuje připojení rovněž k jiným systémům, jako jsou turnikety a nouzové únikové systémy na stavbě. Základnová stanice WFAS umožňuje celkové monitorování stavu systému včetně zasílání hlášení přes SMS. Kromě jeho nasazení při výstavbě a rekonstrukcích staveb lze takový systém úspěšně aplikovat jako náhradní technické opatření v případě výpadku či přechodné nefunkčnosti systému EPS (viz ustanovení § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.).


FLAMTECH, spol. s r.o.
logo FLAMTECH, spol. s r.o.

Firma FLAMTECH nabízí protipožární rozvaděčové skříně a protipožární systémy německé firmy Celsion Brandschutzsysteme GmbH, které, kromě parametrů EI a EW, zaručují i zachování funkce požárně bezpečnostního zařízení v časovém rozsahu 30 a 90 minut. ...

 
 
Reklama